برچسب: چاکراها

چاکرا

تست چاکرا‌ها – کدام‌یک از چاکرای شما باز یا بسته است؟

در زیر یک پرسشنامه مربوط به تست چاکراها است که به شما کمک می کند از وضعیت مراکز انرژی تان بیشتر مطلع شوید. در مورد جواب ها با خودتان صادق باشید.

هفت چاکرا و معانی آنها به زبان ساده

نام چاکرا را احتمالاً شنیده اید که در کلاس یوگا به آنها اشاره می شود. قطعاً در«عصر حاضر» در تلویزیون یا در یک کلیپ شنیده‌اید که در مورد مسدود شدن چاکراهای شخصی صحبت می‌کند.

ماه کامل

تغییر شکل ماه در مسیر چاکراها

در ساختار وجودی هریک از ما بعضی چاکراها فعالیت بیشتری دارند و این امر از الگوی به نسبت ثابتی پیروی می کند. با این وجود، در همین حالت کمابیش منظم، عوامل درونی و بیرونی سبب می شوند تا ساعت به ساعت

پیام آوران عشق

گل های زرد رنگ و زیبایی که در فصل بهار به صورت انبوه و خودرو در تمام مناطق سیاره زمین میرویند و پس از مدتی به اشکال منظم هندسی تبدیل میشوند، نمایانگر ساختاری سه بعدی

ورزشی برای چاکراها و فواید سوخ آسانا

چاکرا چیست ؟ چاکرا چه کاربردی دارد و در کجاست؟

چاکراها (مراکز انرژی) مراکز هفتگانه قدرتند که در ستون فقرات در کالبد اثیری قرار دارند و در واقع رابط بین روح و جسم هستند. چاکرا کلمه ای سانسکریت و به معنای چرخ است.

هاله های اطراف بدن انسان

هاله انسان توسط چاکراها ایجاد می‌شود. مجموعه چاکراها مانند یک رنگین‌کمان متشکل از هفت رنگ است که هر چاکرا طیفی از این رنگین‌کمان را تداعی می‌کند.