برچسب: چشم سوم

چشم سوم : کشف اسرار غده صنوبری

غده صنوبری، یک غده درون‌ریز کوچک در وسط مغز است که نقش مهمی در تنظیم فرآیندهای فیزیولوژیکی بدن دارد، از جمله تنظیم چرخه خواب و بیداری، خلق و خوی، و توسعه جنسی. همچنین، این غده به عنوان چشم سوم شناخته شده است به دلیل ارتباط آن با تجربه‌های معنوی و روحانی. 

متافیزیک

متافیزیک و چشم سوم

متافیزیک به تعبیر ابن‌سینا مجموعه‌ای از حکمت ماقبل‌الطبیعه و مابعد‌الطبیعه می‌باشد، همچنین ابعاد غیرفیزیکی و ماورائی انسان را نیز شامل می‌شود که با حواس پنج‌گانه قابل احساس نمی‌باشد ولی با حواس برتر می‌توان آن را ادراک کرد.

متافیزیک

اثر جن و جادو روی چشم سوم

این چاکرا که درست در مرکز پیشانی و بین دو ابرو قرار دارد، از مراکز مهم نزد اجنه و شیاطین جهت تاثیر بر قوه تخیل و سیستم بصری شخص است.

ورزشی برای چاکراها و فواید سوخ آسانا

چشم سوم یا چشم درون چیست؟روش های پاکسازی و نشانه های فعال شدن آن

چشم سوم در واقع عضو مربوط چاکرای ششم به نام آجنا چاکرا است که با غده ی پینه آل یا صنوبری ارتباط دارد. با تمرین یوگا و مدیتیشن و عبادت میتوان این چاکرا را پاکسازی و انرژی را به آن رساند که موجب

رسیدن به خواسته ها با چشم سوم

همونطورکه میدونید چشم سوم(غده پینه آل)مثل یک ماهواره فرستنده و دستگاه گیرنده عمل میکنه،همونطوری که ما میتونیم قابلیت تله پاتی داشته باشیم ، یعنی با فکر کردن به کسی

یوگا

چگونه چشم سوم خود را باز کنیم؟

در تمرین‌های معنوی سنتی هند، چشم سوم نمادی از وضعیت بالاتری از آگاهی است که از طریق آن می‌توانید جهان را درک کنید.

چشم سوم افسانه است یا واقعیت دارد؟

چشم سوم از زمان‌های خیلی گذشته برای بسیاری از فرهنگ‌ها و قوم‌ها قابل احترام بوده است. برخی از بزرگان بر این باورند که چاکرایی با این نام در پیشانی انسان قرار دارد. این