برچسب: کاشت

توت فرنگی

چطور در خانه توت فرنگی بکاریم؟

 می‌توانید در هر فصلی، توت فرنگی را در داخل خانه بکارید تا از سرما دور بماند و میوه‌های تازه و خوش طعمی را در تمام طول سال به شما بدهد.