برچسب: کاهش خشم

راه‌های کنترل خشم

کنترل خشم به چه معناست

گرچه کنترل خشم شما شاید بهترین کار دنیا نباشد اما احتمالا افرادی را می شناسید که آرامش و خونسردی شان را در حالی که در شرایط سختی هستند ستایش می کنید.

داد و بیداد همسر

آیا فریاد کشیدن در کاهش خشم موثر است؟

به نظر می رسد فریاد کشیدن در کاهش خشم مفید باشد. فریاد کشیدن و گفتن: تو یک احمق هستی و امیدوارم به دَرَک بروی، بر سر کسی که کار اشتباهی در رابطه با شما کرده است