برچسب: کاهش درد

قرص سر درد

ژلوفن و تاثیرات مختلف آن بر بدن

از موارد مصرف داروی ژلوفن چه میدانید این دارو چه کاربردهایی دارد و در چه زمینه هایی استفاده می شود چه بیمارانی نباید از این دارو استفاده کنند