برچسب: «کریسپر»

گل‌ها را به رنگ دلخواه درآورید

دانشمندان برای اولین بار موفق شدند با استفاده از نوعی ابزار ویرایشگر ژنی موسوم به «کریسپر» رنگ گل‌های یک باغ ژاپنی را از بنفش به سفید تغییر دهند.