برچسب: کف بینی

طالع بینی عناصر

طالع بینی عناصر

آتش با آتش : واضح است، نتیجه، حرارت بیشتر و شعله های قوی تر است، فقط باید دید این شعله ها یک روز سرد زمستانی

پیشگویی دوره ای با فال ورق

پیشگویی دوره ای با فال ورق

این فال نشان دهنده ۱۷ اتفاق در یک دوره زمانیست که زمان ان را خودتون مشخص میکنید مثلاً ۱ ماه ِ اما این مدت زمان نباید بیشتر از