برچسب: کلاس موسیقی

انتخاب ساز موسیقی

چرا باید به کودکانمان موسیقی بیاموزیم؟

بر اساس مطالعه‌ی جدیدی که در مجله‌ی Frontiers in Neuroscience منتشر شده است، محققین به این نتیجه رسیده‌اند که کودکانی که با یکی از آلات موسیقی کار می‌کنند، به نسبت

انتخاب ساز موسیقی

انتخاب ساز موسیقی

چه سازی بخرم؟ کلاس چی برم؟ کدوم ساز آسون تره زود یاد بگیرم؟ تو کدوم ساز من استعداد دارم؟…