برچسب: کودکان

این بدن خودم است!

این بدن خودم است!

در حمایت از فرزندان‌مان به آن‌ها یاد بدهیم که بدن‌شان را حق طبیعی خودشان بدانند. آن‌ها باید بدانند که می‌توانند آزادانه راجع به آن تصمیم بگیرند.