برچسب: گرمایش جهانی

یکی از ترسناک‌ترین پیش‌بینی‌های ‌آب‌وهوایی هم اکنون در حال رخ دادن است

به‌ نظر می‌رسد که یکی از ترسناک‌ترین پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته در مورد تغییرات اقلیمی در حال رخ دادن است و ما کار خاصی برای مقابله آن نکرده‌ایم.