برچسب: یادگیری و فراموشی

یادگیری‏ زدایی

منحنی فراموشی قانون مغز انسان را توصیف می کند

زمانی که با منحنی فراموشی ابینگهاوس آشنا شوید ، متوجه خواهید شد که چرا با وجود درس خواندن ها و مرورهای زیاد، نمیتوانید نتیجه دلخواهی هنگام کنکور یا امتحانات بدست آورید و همه چیز از ذهنتان فرار می کند.

یادگیری‏ زدایی

علت فراموش کردن اسامی چیست؟

 مقاله‌ی اخیر نیویورک تایمز خاطر نشان می‌کند که فراموشی به ویژه فراموش کردن نام افراد، که از تنوع خاصی برخوردار است، امری کاملا متعارف و طبیعی است. شاید این مرتبه با هر ترفندی شده قسر در رفته باشید.

یادگیری زبان خارجی

با سرعت نور یاد بگیرید

روند یادگیری در هر فرد به مقتضای سن و هوش او متفاوت است. سرعت یادگیری را می توان با راهکارهایی افزایش داد. در زیر به تعدادی از این راه ها اشاره می کنیم.