برچسب: ۱۰ آتشفشان مناسب

۱۰ آتشفشان مناسب برای عکاسی از فوجی تا اتنا (قسمت دوم)

آتشفشان‌های فعال مکان‌هایی بسیار زیبا و خطرناک برای جهانگردی و ماجراجویی هستند. عکاسی از آتشفشان‌های فعال دنیا بسیار هیجان انگیز خواهد بود.