برچسب: ﺍﺟﺪﺍﺩ ﺍﻧﺴﺎﻥ

انسان خردمند

آشنایی با گونه های انسانی از زمان بینگ بنگ تاکنون قسمت چهارم

نئاندرتال ها(Neanderthal) از جمله گونه‌های انسانی انقراض یافته هستند که نزدیک ترین شباهت ها را با انسان امروزی داشتند. DNA آنها فقط ۰٫۱۲% با DNA انسان امروزی فرق داشت.

انسان رودولفی

آشنایی با گونه های انسانی از زمان بینگ بنگ تاکنون قسمت دوم

انسان رودولفی(Homo Rudolfensis) یکی دیگر از گونه های منقرض یافته ای است که بحث و بررسی های متعددی پیرامون آن صورت گرفته و در دسته “هومونین” جای می گیرد.

انسان هایدلبرگی

آشنایی با گونه های انسانی از زمان بینگ بنگ تاکنون قسمت اول

زمین دارای تاریخچه ای به درازای ۴.۶ میلیارد سال است. انسان های مدرن بین ۲۵۰ هزار تا چهار صد هزار قبل تکامل یافتند. تکامل انسان از خانواده هومینیدهایی حاصل آمده است که تقریبا بیست میلیون سال پیش در زمین زندگی می کردند.

کودکان اصلاح‌شده ژنتیکی

هزار سال دیگر انسان چگونه خواهد بود؟

تمام این تغییرات در این مدت زمان کوتاه به لطف پیشرفت علم و فناوری بوده است. سوال این است که وقتی علم توانسته در این یکی دو قرن اخیر چنین تغییراتی حاصل کند آیا انسان های آینده چگونه خواهند بود؟

کشف شباهت اسکلت ۳ میلیون ساله به انسان امروزی

ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻬﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻮﺩﮎ ﺩﻧﯿﺎ ﮐﻪ ۳ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺯﯾﺴﺘﻪ، ﺳﺘﻮﻥ ﻓﻘﺮﺍﺗﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ .