برچسب: guitar

کوک کردن گیتار

آشنایی با کوک کردن گیتار

بنابراین شما باید سیم های گیتار را شل یا سفت کنید تا به این نت ها برسید. برای این منظور از وسیله ای به نام “تیونر” استفاده