تست حس ششم

حس ششم در زنان
آیا حس ششم وجود دارد؟
آیا این یک خرافات قدیمی نیست ؟
آیا بعضی از انسانها دارای توانایی های فوق بشری هستند؟آیا بعضی از انسانها میتوانند چیزهایی را درک کنند که همه درحالت عادی از آن غافلند؟
بطور نمونه خانم نی نل کولاگینا (Ninel Kulagina) در روسیهبارها در مقابل چشم افراد و محققان توانسته است به کمکامواج و انرژی دستهای خود ، از فاصله چند متری جعبه هایکبریت را جابجا کند و اشیا را به حرکت در آورد
و یا آزمایشات بسیاری به روی کامنسکی و نیکلایف در روسیهانجام شده است این افراد دارای قدرت فوق روانی ، توانسته اندبا انرژی و امواج خود لامپی را روشن و خاموش کنند و یا فردمقابل را دچار گیجی و سردرد نمایند و صدها مورددیگر.
دکتر راین با پایه گذاری شاخه جدیدی در روانشناسی به نامفراروانشناسی (para psychology) محملی برای مطالعهوشناخت نیروهای فوق بشری و همچنین تقویت وآموزش اینشاخه ازعلم ایجاد نمود.
این توانایی ها را میتوان در چند زیرشاخه مختلف جای داد
۱- (telepaty) یا خواندن افکار دیگران و(telepsyshi) انتقال فکریبه مغز دیگران
۲- (clairvoyance)غیبگویی یا روشن بینی که شخصی میتواند ازجایی از دور دست یا گذشته آگاهی بیابد
۳- (precognition)پیشگویی که شخصی میتواند از اتفاقات آیندهخبردار شود .
۴- (psychokinesis) که شخص میتواند برروی اجسام وموجودت ازراه فکر تاثیر بگذارد
بررسی ها و مطالعات علمی وجود چنین نیروئی را در انسانتائید کرده است لیکن چه تعدادی واقعا می توانند از این دقتبرخوردار باشند ، یا بعبارتی چه افرادی قادر می شوند اشیاء را ازفاصله با قدرت روانی و انرژی خود به حرکت در آورند ، یافته هابسیار محدود است و بنظر می رسد این کار نیاز به استعداد وپتانسیل خاصی است که در افراد بسیار نادری وجود دارد . البتهمی توان با تمریناتی نظیر هیپنوتیزم ،یوگا،مدیتیشن و تمرکز روینیروهای درون این توانایی را تقویت نمود اما اینکه چند نفر موفقبه این کار شوند،امکانش محدود است
یکی از مشکلات تحقیقاتی در این زمینه وقوع تعداد کم قدرتفوق روانی است. آنچه در سال های اخیر در این زمینه رخ دادهاست، مسیر جدیدی است که متا – آنالیز (Meta – Analysis)نامیده می شود. این راه جدید نتایج بسیار متفاوت حاصل ازمطالعات فرا روان شناختی را جمع آوری نموده و از نظر آمارینتایج قابل توجهی ، از آن استخراج نموده است
هنگامی که این نتایج جمع آوری شد بطور شگفت آوری میزانوقوع برخی از توانایی های فوق طبیعی و ESP نشان داده شد
برخی از این نتایج ( آزمون های متا – آنالیز ) نتیجه تحقیقات دردانشگاه مهندسی پرینستون ( PEAR) (Princeton EngineerinyAnomalies) روی جنبه های فوق طبیعی است. این آزمایشاتمیکروسایکوکنیزیز (Micro-PK) توسط رابرت جان وراجر نلسونانجام شده است اما قابل ذکر اینکه وقوع حرکت روانی اجسام درافراد نادراست ولی امکان پذیر می باشد.
. حالا اگر احساس میکنید پتانسیل این استعدادها در شما وجوددارد و میتوانید زودتر از دیگران این استعدادهای خودرا شکوفانمائید بد نیست حس ششم خودتان را محک بزنید. تست ESPکه در زیر آمده میتواند محک مناسبی برای شناخت این حس درشما باشدو برای تقویت این نیروها در کلاس هیپنوتیزم نیزشرکت کنید.
پرسشنامه ESP )سنجش مقدماتی نیروی خارق العاده شما(
در این پرسشنامه ۱۲ سوال ساده از حس ششم وجود دارد .وقتی با دقت به آنها پاسخ می دهید می توانید تا حدودی حدسبزنید از چه میزان نیروی خارق العاده و فوق روانی برخوردارید؟

سوال ۱: وقتی تلفن زنگ می زند؛

الف- گاهی می دانم یا حس می کنم پشت تلفن چه کسیاست.
ب- اغلب حدس می زنم پشت تلفن چه کسی است.
ج- هرگز حدس نمی زنم ممکن است چه کسی باشد.

سوال ۲: وقتی در سر کار عصبانی یا پریشان می شوم ؛

الف- کارم را به احتی انجام می دهم و مسئله یا مشکلی پیشنمی آید.
ب- غالبا متوجه می شوم که دستگاهی عیب و نقصی پیدا کردهاست.
ج- همیشه می فهم دقیقا کدام دستگاه خراب است یاکجای کارمیلنگد.

سوال ۳ : وقتی در هنگام رانندگی در یک شهر یا مسیر نا آشنا وغریب راه را گم می کنم ؛

الف- فورا ماشین را نگه می دارم و به نقشه شهر رجوع میکنم
ب- مسیری را که حدس می زنم برای حرکت انتخاب می کنم .
ج- بطور غریزی و نا خود آگاه مسیری را که احساس می کنم درپیش می گیرم و مستقیما به هدف می رسم

سوال ۴: من شخصی هستم که ؛

الف- در یک مهمانی بسیار پرشور و نشاط و گل وسطمسهمانی هستم.
ب- دوست دارم ابراز عقیده کنم اما نه چندان افراطی .
ج- ترجیح می دهم به مشورت و نظر دیگران عمل کنم

سوال ۵: زمانیکه هیچ چیز بر وفق مراد من نیست ؛

الف- عقب نشینی می کنم و افسرده و غمگین می شوم.
ب- نگران و ناراحت می شوم اما امید دارم
ج- سعی می کنم از مشکلات دوری جویم و به همه چیز خوشبین باقی بمانم.

سوال ۶: موقع بازی تخته نرد ( یا منچ) که در آن شانس حرفاول را می زند ؛

الف- ضمن آنکه دقت می کنم اما بی خیال هستم.
ب- خود را کاملا خوش شانس احساس می کنم.
ج- دست به خطر می زنم ، اهل ریسکم و متوجه می شوم کهتاس ، بنا به میل خودم تحت تاثیر قرار گرفته است.

سوال ۷: زمانیکه من برای اولین بار کسی را ملاقات می کنم ؛

الف- فوری شخصیت اورا ارزیابی می کنم
ب- حدس می زنم که چگونه فردی باشد.
ج- قضاوت و داوری را به بعد موکول می کنم .

سوال ۸: آنطور که من هستم ؛

الف- فکرم منطقی و نظام مند است.
ب- ایده های تازه و جدید دارم .
ج- بینهایت خلاق و هنرمند هستم.

سوال ۹: در ارتباط با تولد بچه جدید و نوزاد ؛

الف- مراقبت از بچه رابه فرد دیگری واگذار می کنم
ب- درست زمانی بیدار می شوم که نوزاد نیاز به خوردن دارد.
ج- می دانم چه زمانی کودک سرگشته و ناراحت است و جلوترمی فهمم و عکس ا لعمل نشان میدهم .

سوال ۱۰ : زمانیکه می خوابم ؛

الف- خواب های رنگی ( متنوع) می بینم .
ب- هرگز خواب نمی بینم .
ج-اغلب خواب من، واقع ؛ اتفاق می افتد و به حقیقت میپیوندد.

سوال ۱۱: در ارتباط با نیروی خارق العاده (ESP) ؛

الف- در ارتباط با وجود نیرو های خارق العاده (ESP) ، دید بازیدارم.
ب- چنین نیرو هائی را بعنوان حقیقت محض می پذیرم
ج- فکر می کنم چنین چیزهائی بی معنی است.

سوال ۱۲ : وقتیکه به توده ای از ابرها در آسمان خیره می شوم؛

الف- ابرها را به شکل صورت هایی می بینم
ب- تصاویر متغییر و عوض شده می بینم .
ج- فقط ابر می بینم .پاسخنامه و نتایج ESP تست ۱۲ سوالی Craig Hamilton – parker
برای جواب اول ۳امتیاز ، جواب دوم ۲ امتیاز ، جواب سوم ۱ امتیاز
نمره ۱۲ تا ۲۰ : ضعیف :شما راه طولانی در پیش دارید و ذهنتانتاحدودی از نیروی ESP برخوردار است .
نمره ۲۰تا ۲۸ : متوسط: بد نیست . شما احتما لا دارای نیروی ESP هستید.
نمره ۲۸ تا ۳۶ : عالی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *