فرمول محیط و مساحت متوازی الاضلاع

محاسبه مساحت متوازی الاضلاع

محاسبه مساحت متوازی الاضلاع

متوازی الاضلاع “Parallelogram” در اصل نوعی مستطیل است که در طی تغییر شکل، از شکل اصلی خود تغییر یافته است که نحوه محاسبه محیط و مساحت متوازی الاضلاع نسبت به مستطیل متفاوت می باشد. با این حال از ویژگی های متوازی الاضلاع می توان به ۴ ضلعی بودن آن اشاره کرد که بصورت ۲ به ۲ با یکدیگر موازی هستند.

محاسبه مساحت متوازی الاضلاع

برای بدست آوردن مساحت متوازی الاضلاع تنها به ۲ چیز نیاز دارید که کار آسانی می باشد. اولین اندازه مورد نیاز برای شما، ارتفاع متوازی الاضلاع است و دومین عدد مورد نیاز، قاعده است که همان ضلع AD است. بعد از محاسبه این دو عدد که حال بستگی به مسئله دارد که آیا این اعداد را مشخص کرده باشد یا خیر! اگر مشخص شده باشد کار شما آسان می باشد و اگر مشخص نکرده باشد باید بر اساس داده های مسئله اقدام به حل کنید. اینک باید دو عدد مشخص شده را با یکدیگر ضرب کنید که بطور کلی فرمول مساحت متوازی الاضلاع با توجه به تصویر بالا مطابق زیر خواهد بود؛

AD × h

محاسبه محیط متوازی الاضلاع

برای بدست آوردن محیط متوازی الاضلاع بر اساس تصویر بالا شما نیاز به داشتن اندازه دو ضلع متوالی هستید که اگر تصویر بالا را مشاهده کنید برای مثال می توان دو ضلع DA و AB را به عنوان دو ضلع متوالی دانست که این باز هم در اضلاع دیگر صدق می کند و حتما نباید این دو ضلع را در نظر داشته باشید. از این رو باید دو ضلع متوالی را با یکدیگر جمع کنید و سپس جواب بدست آمده را ضربدر ۲ کنید. بطور کلی فرمول محیط متوازی الاضلاع با توجه به شکل بالا این گونه خواهد بود؛

۲ ×(DA + AB)

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *