گفته های پرفسور هرمن اوبرت درباره بشقاب پرنده ها

به گفتۀ پرفسور هرمن اوبرت، یک دانشمندان راکت آلمانی، که از پدران بنیانگذار علوم پرتاب راکت و کیهان نوردی است، بشقابهای پرنده واقعی هستند، و توسط مشاهده گران هوشمند از کرات دیگر در جهان هدایت می شوند. بشقابهای پرنده از طریق ایجاد میدان جاذبۀ مصنوعی پرواز می کنند .
بشقابهای پرنده قادرند شارژ الکتریکی ولتاژ بالا ایجاد کنند و بدین طریق هوا را از جلوی خود به کنار زنند. این امر دلیل بی صدا بودن آنها و تأثیرات الکتریکی و مغناطیسی را که در نزدیکی آنها مشاهده شده است مشخص می دهد. (بحث دکتر هرمن اوبرت — Dr. Hermann Oberth — پیرامون بشقابهای پرنده — ماه مه ۱۹۶۲ نشریۀ Fate)
شواهد امر همینجا هستند. میلیونها نفر در اطراف و اکناف کرۀ زمین عمیقاً باور دارند که ما توسط موجوداتی که از کرۀ زمین نیستند مورد دیدار واقع شده ایم. این موجودات هزاران سال است که از سیارۀ ما دیدار می کنند. آنها از کرات دیگر کیهان به زمین می آیند.
هرمن اوبرت در نشریۀ هفتگی آمریکایی (The American Weekly) به تاریخ ۲۴ اکتبر ۱۹۵۴ می گوید:
“تز من این است که بشقابهای پرنده واقعی هستند. آنها سفاین فضایی هستند که از یک منظومۀ شمسی دیگر می آیند. من فکر می کنم که احتمالاً آنها توسط نظاره گران هوشمندی هدایت می شوند که از اعضای یک نژادی هستند که قرنهاست کرۀ زمین را بررسی می کنند.
من فکر می کنم آنها احتمالاً به این دلیل اعزام شده اند که به طور سیستماتیک و دراز مدت انسانها، حیوانات، گیاهان، و اخیراً مراکز اتمی، زرادخانه ها، و مراکز تولید سلاح را مورد بررسی قرار دهند.” (بشقابهای پرنده از یک کرۀ دوردست می آیند — نشریۀ هفتگی آمریکایی – ۲۴ اکتبر ۱۹۵۴)
“Flying Saucers Came From A Distant World,” The American Weekly, October 24, 1954.)

bob-lazar-ufo-disclosure

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید