دسته: فرگشت یا تکامل

«چهلمین سالگرد کشف اسکلت «لوسی»»

امسال چهلمین سالگرد کشف یک اسکلت است که می تواند کهنسال ترین جد بشر امروزی باشد. باستان شناسان او را لوسی نامیده اند. یافتن اسکلت این زن که اکنون در موزه تاریخ طبیعی شهر...