اولین “تصویر” گرفته شده از یک صفحه ی ماده ی تاریک

اولین “تصویر” گرفته شده از یک صفحه ی ماده ی تاریک که کهکشان ها را بهم متصل میکند

محققان توانستند اولین تصویر ترکیبیِ گرفته شده از اتصال ماده ی تاریکی شدند که، کهکشان ها را بهم متصل میکند. رشته های ماده تاریک، در این تصویر با رنگ مصنوعی، پلی ارتباطی بین فضای کهکشان ها هستند. ناحیه ی درخشان کهکشان ها توسط مناطق سفید و وجود نامرئی رشته های ارتباطی ماده ی تاریکی که کهکشان ها را به هم متصل میکند، با رنگ قرمز نشان داده شده اند. مادهٔ تاریک به سادگی ماده‌ای است که واکنشی نسبت به نور نشان نمی‌دهد، در عوض، وجود و ویژگی‌های مادهٔ تاریک را می‌توان به طور غیرمستقیم و از طریق تأثیرات گرانشی‌اش بر روی ماده مرئی، تابش و ساختار بزرگ مقیاس جهان نتیجه گرفت.

مادهٔ تاریک ۲۵ درصد کل ماده موجود در جهان را تشکیل می‌دهد و تاکنون غیرقابل مشاهده باقی مانده اند. ماده تاریک نوعی از ماده است که وجود آن برای ده ها سال توسط محققان ارائه شده‌ است که با رشته هایشان کهکشان ها را بهم متصل میکنند. این تصویر مارا به چیزی فراتر از پیبینی ها میرود چیزی که می توانیم ببینیم و اندازه گیری کنیم. اثراتِ در این تصویر با مطالعه ی آسمان در این چند سال، توسط تلسکوپ هاوایی-فرانسه-کانادا اندازه گیری شده است که مشهور به تکنیکی به نام همگرایی گرانشی ضعیف است. با این عکس به دست آمده ما نه تنها قادریم که وجود ماده ی تاریک در جهان را ببینیم، میتوانیم گستردگی آن را هم ببینیم به گونه ای که کهکشان ها را با این رشته ها بهم متصل میکند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *