اول RNA تولید مثل کننده وجود داشت یا متابولیسم ؟

 

کاربرد اولین ژن های حیات چه بوده؟

یکی از مهم ترین اختلافات علمی در مورد منشاء حیات این است که آیا اول RNA تولید مثل کننده وجود داشته یا متابولیسم؟ یکی تحقیق جدید بر روی کارکرد ژن ها در سراسر حیات، کفه ی ترازو را به نفع متابولیسم سنگین میکند. بر طبق این تحقیق حیات ابتدایی پیش از اینکه خود را همسان سازی(کپی) کند مشغول دریافت انرژی از واکنش های شیمیایی بوده است.

با بازگشت به منشاء حیات به یک معما بر خواهیم خورد: اگر کپی ژن ها نیاز به انرژی دارد و متابولیسم بدن خود تحت کنترل ژن هاست، پس چگونه بدون ژن متابولیسم وجود دارد یا بالعکس؟ کدام اول وجود داشته؟

وقتی که پای مدارک به وسط بیاید، شواهد زیادی نشان می دهد که اول روش های ساده متابولسم مستقل از پروتئین و RNA در حال انجام بوده است. حال گوستاو کتانو از دانشگاه ایلینویز و ابراهیم کوک از دانشگاه فنی ترکیه یه شواه تازه تری دست یافتند که نشان میدهد حیات بدون ارتباط با ژن ها میتوانسته متابولیسم را انجام دهد.

این دو با استفاده از پایگاه اطلاعتی ژن ها، ۲۴۹ موجود مختلف را از سراسر درخت زندگی انتخاب کرده اند و نه تنها توالی ژنی، بلکه عملکرد منحصر به فرد هرکدام ازین ژن ها را با دیگری مقایسه کردند. به زبان ساده ژن هایی که عملکرد های نوین تری در درخت فرگشتی ما دارند- پیدایش سیستم عصبی- در ارگانیزم ها کمتری وجود دارد. این یعنی هرچه یک عملکرد بین موجودات اشتراک بیشتری داشته باشد ، قدیمی تر است.

در راس عملکرد های موجودات زنده دو چیز بسیار فراوان است: متابولیسم و پیوند مولکولی. ” اینکه این ابتدایی ترین عملکرد های حیات باشند منطقی است چرا که مولکول ها باید اول از راه متابولیسم انرژی تولید میکردند و با پیوند مولکولی با دیگر مولکول ها ارتباط بر قرار کنند.

با توجه به این موضوع و دیگر کشفیات و مدارک پیشین می شود سناریوی زیر را نتیجه گرفت: حیات در شروع کار خود با رشته ای از RNA ای که خود واکنش های شیمیایی را انجام میداده اغاز شده که باعث پرورش ژن ها ساده و ترکیب آنها با یک دیگر شده است تا اشکال پیچیده تری از خود را تولید کنند. به گفته یکی از دانشمندان: “ارگانیزم های مختلف ابتدایی احتمالا واکنش های شیمیایی موجود در سطح زمین را با کمک فعالیت آنزیمی جابجا کرده اند.”

البته این تحقیق به معنای وحی ملزم نیست و هنوز اینکه آیا متابولیسم مستقل از RNA یا به کمک خواص کاتالیز گر آن وجود داشته جای تفکر و تحقیق دارد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *