برنامه ۳۰ روزه برای پولدار شدن ۵

پول

پول

برنامه روز پنجم

?چگونه خود را از منفی نگری دیگران محافظت کنیم؟

?شما خود، منفی نگری دیگران را به خود جذب کردهاید وآن را مانند یک انسان پروراندهاید، پس قطعاً با مقاومت یا نمود آن در حالت مردم منفی نگر ویا زمزمهای در ذهن خود روبرو خواهید شد.

?باید خود را از منفینگری محافظت کنید!

?از مردم وموقعیت های منفی دوری کنید. زمانی که برای تکامل یافتن تلاش میکنید، به هیچ کس این فرصت را ندهید که افکار و انرژی منفی خود را به شما منتقل کند.لازم نیست برای کسی توضیح دهید که نگرش فکری تازه ی شما از کجا میآید ویا پول تان از کجا به سمت شما جاری میشود مگر اینکه او کاملاً حامی و واقعاً علاقه مند به شما باشد.

?از افکار جدید خود در مقابل هیچ کس استدلال یا دفاع نکنید به آنها توجه نکنید. و از کسانی که نمیتوانند اصول روانشناختیای را که دراین برنامه ۳۰روزه در حال یادگیری هستید بفهمند، دوری کنید. این قسمت آسان کار است.

همچنین باید زمزمه ی منفیای را که مدام در ذهنتان اتفاق میافتد، دور کنید. تمام منفی نگری ها، انتقادات وشک نسبت به خودتان را با اعتقاد صادقانه به توانایی خود در تغییر هر چیزی در زندگیتان، جایگزین کنید.

?مجبور نیستید وانمود کنید که هیچ مشکلی ندارید، ویا این که کارها همیشه خوب پیش نمیرود. بلکه باید بفهمید که توانایی حل همه مشکلات ونیز پتانسیل رسیدن به همهای اهدافتان را دارید. اینک امید کورکورانه نیست، بلکه حقیقتی محض است.

?یکی از آسان ترین راهها برای دور کردن منفی نگری از زندگیتان این است که نگرشی خوش بینانه به آینده داشته باشید. شاید گذشته ی شما با منفی نگری و درد همراه بوده باشد،اما دلیلی ندارید که این درد را تا زمان پیری به زور تحمل کنید. شما قدرت آن را دارید که زندگیتان را بر اساس حالتی مثبت از روحیهتان بسازید. باور داشته باشید که قدرت آن را دارید که هر چیزی را در زندگیتان به وسیله ی آنچه که از آن ناراضی هستید،تغییر دهید. آگاهی از این امر به شما نیرو میدهد تا از منفی نگری هایی که شما را احاطه کرده اند، بیرون بروید. همچنین، خیلی آسان است که با مثبت اندیشی و هوش بینی، مشکلاتتان را به فرصتی برای رشد تبدیل کنید.

هم اکنون ۵ دقیقه فرصت دارید تا حقیقت جملات زیر را درک کنید:

من از مردم منفی نگر دوری خواهم کرد و به زمزمه های منفی مشغول نخواهم شد. من میدانم که میتوانم با هر مشکلی مقابله کنم، اگر به تغییر دادن آنها متعهد شوم. من اکنون به وفور مالی متعهد میشوم، و بنابراین به اهدافم خواهم رسید.

?اقدام کنید:

?خوش بینی به آینده، آسانترین میان بر برای دور کردن منفی نگری از ذهن میباشد. امروز بران خودتان جمله تاکیدی و ساده ای از مثبت نگری را ایجاد کنید تا بتواند به هنگام شک یا ترس ویا خشم، آن را با خودتان تکرارکنید.

?نمونه هایی از جملات

?تاکیدی خوب عبارتند از: «من سالم،ثروتمند و باهوش هستم ». یا «هر روز وضعم بهتر و بهتر میشود.» یا خیلی ساده: «همه چیز بر وفق مرادم است .» پس عباراتی را پیدا کنید که با آن راحت باشید ودر طول روز آن را بکار ببرید

«بدون شک،معمول ترین ضعف همه انسان ها این است که عادت دارند ذهنشان را به روی تاثیر منفی از دیگران بگشایند ».

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *