بیگانگان باستانی: فصل اول – قسمت چهارم

ادامه پست قبل

ﺩﺭﻩ ﭼﺎﮐﻮ ﻧﯿﻮﻣﮑﺰﯾﮑﻮ

ﺩﺭﻩ ﭼﺎﮐﻮ ﻧﯿﻮﻣﮑﺰﯾﮑﻮ


در شمال غربی «نیو مکزیکو» مرکز وسیعی از خرابه‌های باستانی قرار گرفته که امروز «چاکو کَنیِن» نامیده میشود. ساخته شده از بلوکهای شنی و الوار، در زمانی بین ۹۰۰ و ۱۱۵۰ پس از میلاد . پانزده مجتمع اصلی «چاکو کنین»، شامل چهار طبقه است با صدها اتاق، که نیازمند هزاران ساعت کار برای ساخت آن است . تا قرن نوزدهم، اینها بزرگترین سازه‌ها در شمال آمریکا بودند.

چاکو کانیون


Clifford Mahooty
«چاکو کنین» مرکز فعالیتهای بسیاری از قبیله‌های بومی، یا «پیبلو»ها بود. باستانشناسان و قوم‌شناسان، تئوریهای بسیاری در باره کاربرد آن دارند. ولی بر اساس مطالعات شخصی من و چیزی که من میتوانم بیان کنم، تنها بعضی از آوازهای قبیله‌ای ما و قبایل «پیبلو»ی دیگر هست که میگوید اینجا مرکز بزرگ فعالیت تکنولوژی روحانی بوده است. مکانهای بسیاری هستند که نسبت به وضعیت جهان ساخته شده‌اند .

وقتی باستانشناسان، اولین بار این خرابه‌ها را در ۱۸۹۶ کشف کردند،  از دقت ساخت آن شگفت‌زده شدند. اما حتی حیرت‌انگیزتر از آن، این واقعیت است که بسیاری از این بناهای باستانی، مثل آنها که در مصر ، انگلستان و جنوب آمریکا پیدا شده‌اند، نشان از ساکنینی با دانش برجسته نجوم داشته‌اند.

شماری از ابزاری طراحی شده برای ردیابی اتفاقات منظومه‌ای یافت شده‌اند  و در «فهادا بیوت» که در ورودی «کَنیِن» قرار دارد، سه ورقه عظیم سنگی، نزدیک سنگ نوشته حلزونی روی لبه دیوار واقع شده‌اند.

در زمان  «نقطه تحویل» و «نقطه اعتدال شب و روز»، این سنگها خورشید را به شکلی در خود میگیرند که تیزی اشعه خورشید، روی نقاطی از سنگ نوشته میدرخشد. اما چرا باید سرخپوستان قدیمی آمریکا این اندازه زمان صرف کنند تا بناهایی در «چاکو کَنیِن» بسازند بر مبنای چنین ترازی نجومی؟

و چرا باید آنها را در چنین نقطه دور افتاده‌ای از این سرزمین ساخته باشند؟

 


Philip Coppens
این یکی از مناطقی استکه سوالات زیادی را بر انگیخته که علم به آهستگی شروع به توضیح آنها کرده. اما واقعا سوالات در حال حاضر بیش از پاسخهاست. در باره منطقه «چاکو کنین».

در سال ۲۰۰۶، کتاب «منطقه اوریون»، «گری دیوید»،  باستانشناس و منجم بیان کرد که جغرافیای استقرار خرابه‌های «هوپی» در جنوب غربی آمریکا،  دقیقا انعکاسی از الگوی ستاره‌هایی از تعدادی از صور فلکیست .

Philip Coppens
وقتی شما به جایی که مرکز اصلی اجداد «پوئبلو»ها قرار گرفته توجه میکنید،  «گری دیوید»، روشن میکند که وقتی تنها آن را به صورت نقشه میخوانید،  در واقع متوجه میشوید که هدفشان صور فلکیست، و مشخصا «اوریون» در آن بسیار مهم است .

کمربند «اوریون» رو به درخشانترین ستاره در آسمان است. «سیریس» یا شباهنگ. اگر کسی به تپه «هوپی» به عنوان کمربند «اوریون» نگاه کند، آنها رو به موضعی پر اهمیت هستند، «چاکو کنین» . اما چرا اوریون؟  و آیا این میتواند تنها یک تصادف باشد که این صور فلکی در سایتهای مهم دیگری نیز در سراسر جهان پیدا شده‌اند و همیشه هم جهت کمربندی به سوی مکانی حیرت‌انگیز بوده؟  نظریه‌پردازان فضانوردان باستانی، دریافته‌اند که صورت فلکی «اوریون» با مجموعه بناهای «مایا»ها در یک راستاست. در طول «خیابان مرگ» در مکزیکو سیتی و اینجا کمربند «اوریون»، به «چولولا» اشاره میکند، بزرگترین هرم در دنیا . آنها حتی آن را در هرم «جیزه» در مصر هم یافتند،  با کمربند آن، که رو به شهر «هیلیو پلیس» است؛  مکان عبادتی مصریان باستان.

Philip Coppens
یک چیز که ما در باره «کمربند اوریون» میدانیم این است که این روالی است که در اساطیر «مایا» تکرار شده . همینطور روالی است که در اساطیر مصر هم تکرار شده «کمربند اوریون» و ستاره‌های پیرامون آن به نظر میرسد که قلب آفرینشند؛ نقطه‌ای  که همه چیز از آن شروع شد . و این احتمالا تصادفی نیست که «هوپی»ها مکانی را دیده‌اند که در آن به عنوان قلب دنیا زندگی کرده‌اند.

مرکز شهر تیکال

Bill Birnes, PH.D
اینها مردم باستان هستند . همه آنچه که به آن استناد میکرده‌اند ستاره‌ها بوده‌اند. بنابراین آنها به چیزی باور داشته‌اند که ستاره‌شناسان امروز هم به آن باور دارند؛ و آن اینکه ستاره‌ها کنترل معینی بر آنچه که بر روی زمین میگذرد دارند.

بر اساس افسانه‌ها، «هوپی»ها معتقدند که سه جهان وجود دارد که مقدم بر جهانی هستند که ما امروز در آنیم . هر یک از این جهان‌ها از بین رفتند، وقتی که نگاهبانان آسمان به سوی آفریننده رفتند تا به او بگویند که این بهترین مخلوق او یعنی «انسان»، دیگر بر اساس برنامه او زندگی نمیکند. و همچنین این مطلب را با خاموش کردن زنگ خطر محور زمین، به او اطلاع دادند که لرزه‌ای به اندازه کافی قدرتمند برای جابجایی تعادل سیاره ایجاد میکند. آیا ممکن است که ساختار «چاکو کَنیِن» در راستای دقیق همترازی آسمانی ساخته شده  تا «هوپی»ها بتوانند دوره‌های دشوار زمین و نو شدن آن را پیشگویی کنند؟ آیا ممکن است که نگاهبانان آسمان آنها را به اینجا هدایت کرده باشند تا بتوانند موقعیت خورشید را تحت نظر بگیرند؟

Thomas O. Mills
چرا از همه دنیا، مردم در جایی ساکن شده باشند که موقعیت آن چیزی نبوده که بر عهده خودشان بوده باشد؟  هیچ آبی در آنجا جریان ندارد. هیچ دلیلی برای زندگی در آنجا وجود ندارد. خاک خوبی ندارد. آنها این کار را کرده‌اند چون نگهبانان آنها از آنها خواسته‌اند تا در آنجا زندگی کنند.

در طی دوره تحویل تابستانی و زمستانی،  مثل اعتدال شب و روز بهار و پاییز، مردم «چاکو کَنین» میتوانستند تعادل زمین را با نگاه به مسیر شعاع خورشید در «فهارا بیوت» اندازه بگیرند . اگر شعاعهای نور حکاکی را در همان نقاط سال گذشته قطع نمیکردند، آنها میفهمیدند که زمین از اعتدال خارج شده  و وقتی زمین از تعادل خود در زمان پایان سه جهان قبلی خارج شد، این میتواند به معنای آن باشد که پایان دوباره در راه است. دانمشندان «نَسا» اعلام کردند که زلزله‌ای که «شیلی» را در ۲۷ فوریه ۲۰۱۰ لرزاند، محور زمین را به اندازه سه اینچ جابجا کرد . آیا نیاکان «پوئبلو» این را نشانی از نگاهبانان آسمانی میدیدند؟

Thomas O. Mills
شما فکر میکنید که این در «چاکو کَنین» نشان داده میشود که نشان خنجری در زمان نقطه تحویل پایین میاید؟ فکر میکنید که سرخپوستان به آن توجه دارند؟

Nancy Red Star
این چیزیست که «هوپی»ها آن را «کویانیتس کاتسی» میخوانند. ما در «کویانیتس کاتسی» هستیم. در حال حاضر ما در حال زندگی در جهانی هستیم که از تعادل خارج شده.

آیا این افسانه‌های سرخپوستان آمریکا میتواند بیش از یک اسطوره باشد؟ آیا ممکن است که این قصه‌ها، همراستا با متون کهن هند  و حکایات «انجیل»  در حال شرح سرکشی غریبه‌ها  هستند؟ برای نظریه‌پردازان فضانوردان باستانی پاسخ مثبت است، و اثبات آن ممکن است در بستر جزیره کوچک غیرمسکونی در «نُوا اسکوشیا» در کانادا آرمیده باشد . در ۱۷۹۵، سه پسر روستایی «نوا اسکوشیا» به جستجو در نزدیکی جزیره «اوک» رفتند. پس از مشاهده نورهای سبز عجیبی که از ساحل آن در نیمه‌های شب درخشیده بود.

 


Giorgio A. Tsoukalos
وقتی آنها به جزیره رسیدند دیدند که در آنجا فقط یک گودی کوچک وجود دارد  که آنها فکر کردند این خیلی عجیب هست. پس شروع کردند به کندن همان نقطه. به سطوح مختلف چوبی برخوردند. مشخصا چوب بلوط؛و وقتی بیشتر کندند، به پوشش حصیری که از الیاف نارگیل ساخته شده بود،  برخوردند و بعد به تراشه‌های سنگی برخوردند که شامل نوشته‌ای بسیار غریب بود .

تراشه سنگی

یک چیز کاملا روشن است: کانادا درخت نارگیل ندارد،  بنابراین حصیر بافته شده از الیاف نارگیل، از کجا آمده؟ این یک سوال کلیدیست. این قطعات مختلف چطور ساخته شدند؟

آغاز حفاری، بعد از سی فوت متوقف شد. اما از آن زمان، بیش از یک دوجین حفار حرفه‌ای به این کار مبادرت و سرمایه‌گذاری کردند. از هنرپیشه‌هایی مثل «جان وین» و «اِرول فلین»، تا «فرنکلین روزولت» .

چوب نارگیل


Giorgio A. Tsoukalos
کمپانیهای حفاری مجراهایی متعدد پیرامون گودال «مانی پیت» ایجاد کردند به امید آن که به هر چه که آنجا دفن بود برسند . آنها حتی سعی کردند تا داخل دیواره‌ها را هم بکنند، ولی حتی همان هم ثمری نداشت.

بر اساس یافته‌های بیشمار حفاری، «مانی پیت»، حاوی یک سری صفحه‌های بلوطی است که از عمق ده فوتی شروع میشود و در هر ده فوت، یکی پس از دیگری تکرار میشود تا به عمقی حداقل ۲۰۰ متر میرسد . مابین این صفحات، تراشه‌هایی از سنگفرش وجود دارد که متعلق به جزیره نیستند  و نیز لایه‌هایی از گودالهایی گلی . ثابت شد که تلاشها برای رسیدن به انتهای گودال، بسیار خطرناک است، شش نفر در این تلاش، جان خود را از دست دادند .


Peter Fiebag
زیر آن، با کانال پوشش داده شده است. کانالهایی آب گرفته که آب دریا را وارد سیستم میکنند. هربار که به نظر میرسد کار تمام است، آب زیر زمین در کانالها، جستجوهای بیشتر را غیر ممکن میکند . بنابراین، این همه چیزیست که ما میدانیم. قرنها پیش، کسی یک سیستم عظیم هیدرولیک، در زیر این جزیره ایجاد کرده. نمیتوانسته دزد دریایی بوده باشد. قطعا کسی بوده با تخصصی عالی در معماری و هیدرولیک (نیروی محرکه آب).

Giorgio A. Tsoukalos
ما هنوز هم قادر نیستیم به هر چیزی که آن پایین هست دسترسی پیدا کنیم  به خاطر سیستم سرریز فوق‌العاده‌ای که وجود دارد. جویندگان گنج، رنگ قرمز را در یکی از این کانالها ریختند و نه تنها از یک سوی جزیره بیرون آمد، بلکه از سوی دیگر آن هم تا سه کانال کشف شد . این خیلی مبتکرانه است.

کانال آب

اما چه کسی، یا چه چیزی، این گودال احمقانه را با این دقت طراحی کرده است؟ و احتمالا مهمتر از هر چیز، چه چیزی ممکن است در انتهای آن پنهان باشد؟ برخی بر این باورند که ممکن است تاج جواهرنشان انگلستان باشد،  یا گنج دزدان دریایی، گنج وایکینگها  و یا حتی نسخه خطی شکسپیر  اما احتمالا بیباکانه‌ترین تئوری از بین همه، این است که «مانی پیت»، مکان پنهانی یکی از مقدسترین موضوعات در جهان است.

Giorgio A. Tsoukalos
این امکان وجود دارد که «تابوت عهد» با محتویات آن در جزیره «اوک» پنهان شده باشد.

تابوت عهد؟ مقدسترین مقصود همه دنیای یهودی-مسیحی؟ صندوق طلایی که قرار بود حاوی لوحه‌هایی باشد که خدای عبری «ده فرمان» را بر آن نوشته بود؟ چرا باید این اثر مذهبی در انتهای یک گودال تله دقیقا در شمال کانادا قرار داده شده باشد؟ نظریه‌پردازان فضانوردان باستانی معتقدند که این صندوق ممکن است به دلیل نیروهایی که در آن است، پنهان شده باشد. نیروهایی خارج از این جهان .

تابوت عهد عتیق

تابوت عهد عتیق

Giorgio A. Tsoukalos
بر اساس نظریه‌پردازان فضانوردان باستانی، «تابوت عهد»، حامل یک دستگاه موجودات فرازمینیست که به اسراییلیان داده شد. در طول ۴۰ سال آوارگی آنها در بیابان .

تابوت عهد عتیق

Graham Hancock
وقتی شما به متون «انجیل» مراجعه میکنید، میبینید که شکل سلاح به خود میگیرد. به هوا بلند میشود. به دشمنان اسراییلیان میتازد . وقتی فلسطینی‌ها بالاخره آن را به چنگ آوردند، دست به اشتباهی زدند و آن را باز کردند و آن را نگهداشتند. ناگهان هزاران نفر شروع به مردن کردند. متون «انجیل» کاملا روشن بیان میکند که دلیل مرگ، تومورهای سرطانی بود  این یک معمای بسیار پیچیده است. چه چیزی میتواند با این شبه ماشین، موجب مرگی که به نظر مثل بیماری رادیو اکتیو است بشود؟

صندوق (تابوت) عهد

صندوق (تابوت) عهد

اینکه صندوق، حاوی چه نوع نیرویی بوده، موضوعیست با جنجال فراوان. اما یک اتفاق بزرگتر این است که چه اتفاقی برای صندوق افتاده و امروز ممکن است کجا پنهان باشد؟یک افسانه میگوید که در جنگهای صلیبی، توسط یکی از سران جنگجویان مانک، به نام شوالیه‌های معبد ربوده شده .

تابوت عهد عتیق

Graham Hancock
یک داستان فرعی که واقعا فرعی به نظر میرسد، این است که آنها میخواسته‌اند از مهاجرین جاده بین ساحل و اورشلیم در سرزمین مقدس حمایت کنند اما به نظر نمیرسد که آنها اصلا چنین کاری کرده باشند. به محض اینکه لو رفتند، معبد صخره (قدس شریف) در اورشلیم را تصرف کردند  و برای بیش از ۸۰ تا ۹۰ سال، خود را وقف آنچه که به نظر حفاری باستانشناسانه میرسید کردند. در کوه معبد (قدس شریف). و من مطمئن هستم که آنها در جستجوی «تابوت عهد» بوده‌اند .

تابوت عهد عتیق

افسانه میگوید که شوالیه‌ها  صندوق را به اسکاتلند برده‌اند و پیمانی با خانواده قدرتمند «سینکلر» بسته‌اند. برخی از مورخین معتقدند که «ویلیام سینکلر» ممکن است صندوق را  در ۱۴۰۰، به جزیره «اوک» در «نُوا اسکوشیا» برده باشد، به منظور مراقبت از دستبرد انگلیسی‌ها. اینجا، «سینکلر» و مردان او میتوانستند چیزی بسازند که میتواند غیر قابل نفوذترین سردابی باشد که تا کنون ساخته شده، «مانی پیت» معروف. اما اگر اینطور است، شواهد آن کجاست؟

Peter Fiebag
در ۱۹۹۰، بعضی از دانشمندان توانستند دوربینی را به درون یکی از کانالها بفرستند. در آنجا چیزی عجیب یافتند که با شیئی لوله‌ای احاطه شده بود. ارزش C-14 آنها (روشی برای تعیین سن مواد) متغیر بود و سن پرتو شماری آن به زمانی بسیار دور تا به آینده برمیگشت و این کاملا غیر ممکن است. اما این امکان هست که این تاثیرات، به دلیل نوعی از رادیو اکتیو ایجاد شده باشد. به همین دلیل است که ما فکر میکنیم یک رآکتور اتمی احتمالا در اینجا پنهان است، در درون این سیستم هوشمند هیدرولیک. به این شکل میتواند برای همیشه به خوبی حفظ شود.

این حقیقتا چه معنایی دارد اگر «تابوت عهد» در انتهای «مانی پیت» کشف شود؟ آیا این میتواند اثباتی برای دخالت فرازمینیها باشد؟ بهترین اثباتی که نظریه‌پردازان فضانوردان باستانی منتظر آن بوده‌اند!

Giorgio A. Tsoukalos
اگر «تابوت عهد» در انتهای «مانی پیت» پیدا شود، خوب قصه تمام است.

شاید. اما سوالی حتی بزرگتر سر بر میدارد: چرا؟ آیا نوع بشر با دخالت موجوداتی از دنیاهایی دیگر، مورد حمایت قرار گرفته؟ همانطور که طرفداران نظریه فضانوردان باستانی به آن معتقدند؟ یا اینکه منظور شوم دیگری در ورای آن بوده است؟

آیا اگر صندوق پیدا شود،  نوعی جعبه «پِندورا» خواهد بود که به محض باز شدن، قادر باشد منشا ما را فراتر از آنچه که ما بخواهیم بدانیم، آشکار کند؟

ادامه دارد

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud