بیگانگان باستانی: فصل دوم – قسمت اول

ادامه پست قبل

دروازه خدایان

هشتصد مایلی جنوب شرقی «لیما» در «پرو»،  نزدیک سواحل دریاچه «تی‌تی‌کاکا»، دشتی‌ست که مکان اسطوره‌ای بازدید کنندگانی از سراسر دنیاست. «شامن»ها، هنوز هم برای انجام مراسم خود و اهدای دعاهای خود بر دیوار صخره‌ای این فلات مرتفع به اینجا می‌آیند، همانگونه که نسل اندر نسل به این کار مبادرت داشته‌اند . این مکان، معروف است به «پوئرتو دی هایو مارکا»، و یا «دروازه خدایان» .

David Childress
وقتی آن را میبینید، متوجه میشوید که کاملا مسطح است . یک مدخل عظیم کنده شده در یک صخره سخت. و به نظر میرسد که یک دروازه باشد. اما به هیچ جایی راه ندارد.

Giorgio A. Tsoukalos
دقیقا در یک نقطه دور افتاده، و در چهارده هزار پایی واقع است. با این وجود، شما کاملا به وضوح میتوانید ببینید که یک مربع عظیم در صخره کنده شده، یا در آن ایجاد شده . و در مرکز این مربع، در پایین آن، چیزی دیده میشود که شبیه یک «در» است .

Michael Bara
سرخپوستان پرویی، در واقع آن را دروازه خدایان میدانند. ولی چرا باید شما دروازه‌ای را، در صخره‌ای ایجاد کنید که راهی به هیچ کجا ندارد؟ باید یک راهی برای عبور از این دروازه وجود داشته باشد .

 

بر اساس افسانه‌های «اینکا» اولین شاه مذهبی، «اَمارو مورو»، از این دروازه عبور کرده، با استفاده از یک شیئ برای به حرکت در آوردن دروازه  و تبدیل کردن این صخره به آنچه که «دروازه ستاره‌ها» خوانده میشود.

Giorgio A. Tsoukalos
بر اساس افسانه‌ها، «دروازه ستاره‌ها»، به کمک یک صفحه طلایی فعال میشده. و این صفحه طلایی از آسمان افتاده.

افسانه از اینجا آغاز میشود که اولین پادشاه مذهبی «اینکاها» یک صفحه طلایی را برداشته و به «دروازه خدایان» رفته، آنرا روی مکان مخصوصی روی دروازه گذاشته  و این دروازه درون بُعدی باز شده و او از آن عبور کرده و دیگر هرگز دیده نشده. «شامن»هایی آنجا بوده‌اند، که این منظره را دیده‌اند و شاهد همه چیز بوده‌اند و آن را ثبت کرده‌اند. گفته شده که این دقیقا چیزیست که اتفاق افتاده.

 

باستانشناسانی که «دروازه خدایان» را مورد بررسی قرار داده‌اند، یک گودی مدور کوچک را در مرکز دروازه یافته‌اند . برخی معتقدند که این حفره در واقع احتمالا همان مکانیست که صفحه طلایی در آنجا قرار گرفته است.

Philip Coppens
درست مثل فیلمهاست. گفته شده که این وسیله از جنس طلا و انواع دیگری از مواد گرانبها بوده و هر کسی که آن را با خود داشته، میتوانسته به نزدیک این معبر بیاید و به شکلی آن را راه‌اندازی کند و بعد از آن، یا مورد تماس خدایان قرار میگرفت و یا اینکه خدایان به سراغ آنها می‌آمدند .

Giorgio A. Tsoukalos
و همه ما دوست داریم باور کنیم که: اوه، بله اینها همه تصادف هست و همه فقط قصه هست. بی‌ارزش هست. یک اتفاقی افتاده، و در مورد دروازه خدایان، هم ممکن است که این دیسک خورشیدی، نوعی ارتباط فرازمینی داشته و یا نوعی ابزار تکنولوژیک بوده برای سفر.

David Sereda
و شاید منظورشان این بوده که به طور فیزیکی، یک نفر را بردارند و به بُعد پنهان دیگری ببرند و بعد هم برگردند.  یا شاید منظور، سفر از زمین و عبور از دروازه ستاره‌ها و رفتن به جای دیگری در جهان باشد.

بر اساس افسانه‌های محلی، این پادشاهان مذهبی، که به نام «برادران فضایی» خوانده میشدند، از جهانی دیگر آمده‌اند. آیا ممکن است که از دروازه خدایان به اینجا سفر کرده باشند؟

Jorge Luis Delgado Mamani
اینها از صور فلکی دیگری، از کرات دیگری آمده‌اند. در زبان ما لغتی هست که به آن «چاکانا» میگوییم، که در واقع نام بعضی از صور فلکیست؛ مثل صورت فلکی «چلیپا»، «کمربند اوریون»، و یا «خوشه پروین». یکی از بزرگان میگفت: این پلیست به مقصد. بنابراین، ذات همه این مظاهر، در ارتباط با «برادران فضایی» است .

آیا ممکن است که وسیله‌ای برای فعال کردن این در وجود داشته باشد؟ و اگر هست، این دروازه به کجا میرسد؟  آنطورکه نظریه پردازان «فضانوردان باستانی» میگویند، «دروازه خدایان»، یک سر دیگر یک «کرم چاله» است . نوعی معبر که یا به نقطه دیگری از جهان متصل است، و یا به بُعدی دیگر.

Thomas Valone, PH.D
«کرم چاله» در واقع یک ساختار تئوریک در «قانون نسبیت» است. این مفهوم به معنای امکانیست از اتصال زمان فضایی؛ نقاط مختلفی از این زمان فضایی متصل هست به یک کانال کوچک. و اگر چنین ساختاری ایجاد شود، شما یک راه میانبر خواهید داشت بین نقاط بسیار دور هستی.

کرم چاله

«کرم چاله‌ها»، اجزاء پذیرفته شده در فیزیک تئوریک هستند . اما آیا آنها واقعا در برخی از اسرارآمیزترین نقاط جهان، وجود دارند؟

Jason Martell
این ایده که دروازه‌هایی هست و اینکه آنها ممکن است در دوران باستان هم وجود داشته‌اند، ما ساخته‌های بسیاری را میبینیم که معرف کسی هستند که از یک دروازه عبور میکند و یا اینکه از نوعی منبع انرژی رد میشود. انسانهای باستان، نمیتوانسته‌اند تکنولوژی را بفهمند؛ درست مثل همین امروز ما که در تلاش برای فهمیدن این هستیم که: آیا وجود «کرم چاله» ممکن هست؟

David Childress
نوعی دروازه وجود دارد، بین بُعد ما و بُعدی دیگر. و آنچه که من میخواهم بگویم اینست که این خارجیهایی که به اینجا می‌آیند، با ادوات سفر درون بُعدی به اینجا می‌آیند. آنها قادرند در میان فضای آزاد، جهش داشته باشند، و به سیاره ما بیایند. بدون صرف هیچ زمانی. اما ناچارند که از دروازه‌ها و معابر معینی به سیاره ما وارد شوند.

Sara Seager, PH.D
ابعاد واقعا به عنوان چیزی که بتوانید در آنها سفر کنید، محسوب نمیشوند. بلکه این ابعاد، «مسیر» هستند و اگر شما بتوانید به نوعی در آنها به بُعدهای دیگری سفر کنید، میتوانند شما را کلا به جای دیگری ببرند.

چه میشود اگر یکی از این معابر، همینجا در «پوئرتا دی هایو مارکا» باشد؟ آیا ممکن است که این بخشی از دلایل آنها که «پرو» را مکان اصلی «یو.اف.او» ها و فعالیتهای فرازمینی‌ها میدانند باشد؟

David Childress
دریاچه «تی تی کاکا»  حاوی همه نوع نور عجیبی‌ست که با آن در ارتباطست. و همینطور، شماری از شاهدان «یو.اف.او» هایی را دیده‌اند که از آن بیرون می‌آیند.

ویرانه‌های دریاچه‌ی تیتیکاکا – بولیوی

Jason Martell
محلی‌ها همیشه دیدن گویهای آبی نورانی بزرگ و یا دیسکهای درخشانی را توصیف میکنند. و گاهی هم حتی موجوداتی در اطراف این مکان گزارش شده‌اند. این موجودات همیشه به عنوان موجوداتی بلند قد، رنگ پریده، و کاملا غیر آشنا برای مردمی محسوب میشوند که خودشان پوستی تیره و موهایی تیره در منطقه آمریکای جنوبی دارند.

تئوری دیگری از چگونگی سفر فرازمینی‌ها در پهنه جهان، در ارتباط با مفهوم علمی «تله پورت» است. اما آیا این واقعا ممکن است که چیزی در یک نقطه ناپدید شود، و ناگهان در نقطه‌ای دیگر پدیدار شود؟

تله پورتیشن

David Sereda
در انستیتوی «مکس پلانک»، دانمشندان توانسته‌اند اجزاء کوچکتر از اتم را از شکل ماده خارج کنند و آنها را دوباره در جای دیگری ظاهر کنند،  بنابراین «علم»، درست در سراشیب انجام این کار است که چیزی را از یک نقطه به نقطه دیگری ببرد. بنابراین من فکر میکنم که این یک راز است که سنگتراشان باستان از آن با خبر بوده‌اند.

Michael Bara
با وجود اینکه دروازه در حال حاضر بسته است، واقعیت اینست که شما هنوز هم میتوانید به انرژی آن دسترسی داشته باشید چون کماکان در منطقه در جریان است. اینجا خود به خود منطقه‌ایست که به نظر میرسد انرژی را در خود نگه میدارد و مردم را به آن میکشد.

اما آیا «پوئرتا دی هایو مارکا» تنها منطقه عجیب در «پرو»ست؟ آیا مکانهای اسرارآمیز دیگری هم در اینجا هستند؟ برخی معتقدند که هست!

ادامه دارد

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *