تفاوت‌های دلبستگی و وابستگی

تفاوت های دلبستگی و وابستگی

⏹ معمولا دیده می شود در بین انسانها و مخصوصا دو جنس مخالف ،مرزهای دلبستگی و وابستگی مشخص نیست . درحالیکه دلبستگی منجر به سازندگی و رشد رابطه می شود اما وابستگی آفتی هست که یک رابطه را تهدید کرده و به شکست می کشاند در زیر تفاوتهای دلبستگی و وابستگی بیان می شود .

⬅️ تفاوت اول

?دلبستگی :رابطه ای خاص و پایدار بین دو نفراست که بواسطه خواستن یکدیگر , آن دو به هم نزدیک می شوند و هردو تمایل دارند.

?وابستگی :به رابطه ای اشاره دارد که درآن وجود یک فرد به طرف مقابلش بستگی دارد اگر تو نباشی من مرده ام

⬅️ تفاوت دوم

?دلبستگی :سازگاری طبیعی برای بقاءاست .

?وابستگی :مکانیسمی مرضی است

⬅️ تفاوت سوم

?دلبستگی :از احساس امنیت و صمیمیت شکل می گیرد .

?وابستگی :از احساس ناامنی نشات می گیرد .

⬅️ تفاوت چهارم

?دلبستگی : احساس تعلق وجود دارد.

?وابستگی : احساس تملک وجود دارد.

⬅️ تفاوت پنجم

?دلبستگی :به شخص استقلال می دهد .

?وابستگی :آزادی را از شخص می گیرد .

⬅️ تفاوت ششم

?دلبستگی :فرد را آنطور که هست می خواهیم .

?وابستگی:فرد را آن چنان که می خواهیم , شکل می دهیم .

⬅️ تفاوت هفتم

?دلبستگی :شدت احساسات مثبت و منفی نسبت به معشوق در حد تعادل قرار دارد

?وابستگی : احساسا ت شدید و غیرقابل کنترل نسبت به معشوق مشاهده می شود.

⬅️ تفاوت هشتم

?دلبستگی : عشق غیر مشروط است .

?وابستگی :عشق مشروط است .

⬅️ تفاوت نهم

?دلبستگی : نوع عشق دگر خواهانه است .

?وابستگی : عشق خود خودخواهانه است .

⬅️ تفاوت دهم

?دلبستگی: توان عشق ورزیدن به خود و دیگری

?وابستگی :ناتوانی در عشق ورزیدن به خود و دیگری .

⬅️ تفاوت یازدهم

?دلبستگی : مشتاق رشد دیگری است.

?وابستگی : مانع رشد دیگری است .

⬅️ تفاوت دوازدهم

?دلبستگی : نتیجه این رابطه به آرامش و رضایت است.

?وابستگی : نتیجه این رابطه به شکست ختم می شود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *