تمرکز بر چاکراها

?تمرکز بر چاکراها چه توانایی هایی را بوجود می آورد ؟?

گروهی عقیده دارند که تمرکز ممتد و طولانی بر چاکرا ها و مراکز قدرت و تقویت آنها بسته بر هر چاکرا قدرت فوق العاده ای به جوکی و یا سالک می دهد، مثلاٌ پتنجلی عقیده دارد که انجام سمیاما (تمرکز ) به ویشودهی (پنجمین چاکرا ) موجب رفع گرسنگی می شود یا انجام تمرکز بر فرق سر (هفتمین چاکرا) موجب روشن بینی می گردد و انجام سمیاما بر آناهاتا (چهارمین چاکرا) موجب افزایش نیروی ذهنی می گردد او در کتابش بنام کلمات قصار یوگا مدعی می شود که با دهارانا تفکر بدست می آید؛ اگر جوکی ذهن خود را به نوک بینی متمرکز سازد روایح عجیب به مشامش می رسد و یا بگذار جوکی خود را به حالت پارماسانا (بیحرکتی ) بنشاند و تمرکز خود را به خالیگاه گلو متمرکز سازد، بگذار تا او زبانش را بر پایه کام و بن دهانش نهد و با این عمل گرسنگی و تشنگی را معدوم سازد و همچنین در انتهای سق دهان کاسه زیبایی قرار دارد که آنرا کورما می نامند، زمانی که جوکی تمرکز خود را بر این نقطه متمرکز کند، قدرت تمرکز فوق العاده بر قوای فکر و حواس حاصل می گردد. چون خود را روی زمین دراز کند، بگذار تا به روشنایی بیندیشد که با این عمل تمام خشکی و آزردگیش نابود می شود و تمرکز ذهن به قسمت پشت سرش (گروهی از هندیان عقیده دارند که چشم سوم در پشت سر است و پاره ای چشم سوم را در وسط پیشانی میان گودی دو ابرو بنام چشم شیوا می دانند ) بر مرگ پیروز خواهد شد. وخلاصه آنکه تمرکز بر چاکراها جوکی را به هوش سرشار و بینایی آشکار (روشن بینی ) و تسلط به نیروهای خارق العاده در مسیر خدمت به مردم رهبری می کند، باید که ضمیر جوکی خیرخواه باشد و نیک اندیش و خالی از غرض و دوستدار همه خلایق و درخدمت خلایق پاک ضمیر وگرنه جوکی و یا سالک راه به جایی نخواهد برد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *