جن عاشق چیست؟

شیطان
اجنه

?جن عاشق از اجنه سفلی میباشد و از نجاسات و خون تغذیه میکند و از آن جهت که علاقه زیادی به بدن شخص پیدا میکند به جن عاشق معروف میباشد به همین دلیل بدنبال راهی میگردد تا وارد بدن شخص گردد و هرعملی که میخواهد را انجام دهد و با زمزمه کردن درمغز شخص او را به بداخلاقی و زناو… وادار میکند.

تعداد زیادی زنان و مردان هستند که نمیدانند جن عاشق دارند و دربدن آنها ساکن میباشد و در زندگی آنها دخالت میکند و خواسته هایش رابه آنها تحمیل میکند و حضور جن را احساس نمیکنند و او را نمیبینند زیرا بر آنها تسلط  دارد و دچار وسواس دایمی و بدخلقی و عصبانیت میشوند.

علائمی که زن در جن عاشق احساس می کند نفس کسی را با او در رختخواب احساس میکند.

احساس لمس دستی به بدن یا نوازش موهایش احساس گرما درنواحی مختلف بدنش احساس میکندشخصی او را در آغوش گرفته و از جلو یا از پشت به سمت خود می کشد وقتی روی برش راست یاچپ دراز کشیده است احساس می‌کندکسی پشت سرش چسبیده است واحساس میکند بسته است و نمیتواند برای اطمینان بچرخد .

احساس میکند شخصی به اندام عورت او دست میزند و او ر انوازش می‌کند نبض یا فشار قوی درجلو یا عقب احساس میکنید.

کبودی ها (آبی،سبز، قرمز روی پاها،رانها وکمر ظاهرمی شوند.وقتی زن نامزدیاشوهرش رامی بینداحساس ناراحتی تنش یا میل به استفراغ می کند.

او متوجه میشود که به دلایل بی اهمیتی بین او و شوهرش مشکل ایجاد میکند رفتار بدی با شوهرش انجام میدهد و بعدا زکار او تعجب می کند .

زن تسخیر شده توسط جن عاشق تمایل شدید و دائمی به خودارضایی دارد هرگز تخیلات جنسی را متوقف نمیکند .

جن عاشق موذی‌ترین جن است و از ترفندهای زیادی استفاده میکند و ذهن و قلب بیمار را به صورت پنهانی دستکاری می‌کند مثلاً با یمار نجوا میکند و او رابه یادخاطرات غمگین و دردناک می‌اندازد تا زمانی که شروع به گریه و اندوه کند و این کار را به دو دلیل انجام میدهد اول اینکه با اشک،غم و احساسات منفی تغذیه میکند که روح انسان را تضعیف میکند و دلیل دوم برای اینکه فرصت دلداری او راپیدا کند و بیشتر به او نزدیک شود .رویاهای ساخته شده توسط جن عاشق تصویری از زنان ومردان که لباس‌های خود را در می‌آورند یا رابطه جنسی دارند.خواب دیدن مردی که می‌شناسید یا غریبه‌ای که درخواب با او همخوابه است مردی رامی بیند که انگشتری به انگشت اومیزند. خودش رادرحال ازدواج میبین علائم حضور جن عاشق درمردان خودارضایی بیش ازحد و اعتیاد گوشه گیری و دوری از والدین.

رویاها وخیالات جنسی زیاد زمزمه زیاد دین و عبادت سوء ظن زیاد به زن یا نامزد وقتی به نامزدی و ازدواج فکر میکنید احساس ناراحتی و بیگانگی می کنید سردی با همسر و بیزاری از زندگی مشترک مشکلات در اندام تناسلی و مشکل درباردار شدن احساس فشارروی آلت تناسلی یا گرما رویاهای مکرر دیدن زنی که درخواب یا در بیداری با او زنا می کند.

دیدن زنان و برهنگان در خواب بسیار احساس سردی بسیار یا میل جنسی بیش از حدحتی نسبت به محارم. ترشح بیش از حدمایع منی در خواب یا بیداری بدون دلیل.چند ترفند جن عاشق این جن در خواب به تصویر شوهرش به سراغ زنی میآید و همانطور که مردی با همسرش می خوابد با او می خوابد و او البته با اوهمراهی میکند و با او ارتباط برقرار میکند سپس بیدار می شود و میبیند که او درخواب است.

و واقعی نیست،این راهی است که او انجام می دهد تازن او را رد نکند دختر خوابهای جنسی می بیند وقتی از خواب بیدار میشود بدنش را خسته وعرق می کند دختر بین خواب و بیداری است و خود را در تصور مردی میبیند که با او می خوابد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *