جن – ازازیل و نفوذ در زمین

222

ازازیل :

به ازازیل در تاریخ و کتب قدیم نامهای متعددی داده شده است. اما نامهایی که امروزه توسط شیطان پرستان برای احضار او استفاده می شوند عبارتنداز :

زازیل – سمیازه-شامغاز- شیمیازا-شمی هازا-  شمش – اوتو- بابر – سمس  شامیا – سیمجاسی

برخی از نامهای ازازیل ممکن است برای شما آشنا باشد. از جمله نام شمش . شمش در بابل به عنوان خدای خورشید پرستش می شد و معابد زیادی داشت. این شمش همان ازازیل است که به این نام در بابل مورد پرستش بوده است. در داستان گیلگمش که از کتیبه های سفالین آشور به دست آمده نیز شمش حضور دارد و خدایی مونث است.

حال این سوال برای شما مطرح می شود که بلاخره آیا ازازیل مذکر است یا مونث ؟ پاسخ این است که ازازیل هر دو است. این پدیده ای رایج در میان جنیان جهنم است که دو جنسیت و جتی بیشتر از دو تا داشته باشند و هرطور که شرایط ایجاب می کند از آن استفاده کنند.

به منظور سهولت مطالعه اطلاعات مربوط به ازازیل را به صورت زیر در نظر می گیریم :

١-ازازیل نوه ی انلیل ( بعل زبوب) است. ( انلیل از آنوناکی و سیاره نیبیرو- نام او در بابل بعلزبوب است )

٢-ازازیل برادر دوقلوی اشتر است.( هم خواهر و هم برادر دو قلوی اشتر است !‌)

٣-ازازیل پسر سین (نانار) و  نینگال است. ( شاهزاده نانار)

۴- ازازیل خدای جنگ و عدالت و حقیقت است.   منبع= کتیبه های آشور

۵-ازازیل مالک دانشهای سیاه و جادوی سیاه و انتقام است.

۶-ازازیل جنی بود که به انسانها طرز ساخت سلاحهای جنگی را داد از قبیل شمشیر – سپر- چاقو و زره تا به جان یکدیگر بیفتند.         منبع= کتاب عهد عتیق

٧-ازازیل استاد کیمیاگری است ( مانند اکثر جنیان ) و کسی است که انرژی  چاکرا ها و دانش تبدیل فلزات را به بشر آموخت.

٨-ازازیل همان جنی است که کد حمورابی را دستکاری کرد. همانطور که آگاه هستید جنیان در آیات الهی تغییر ایجاد می کردند پیش از آنکه به پیامبران برسد و قانون حمورابی نیز از این دستکاری در امان نبود.

٩-راهبه ی معبد شیطان ماکسیم او را چنین توصیف می کند :

«ازازیل بسیار قد بلند است حدود ٣ متر با موهای بود بلند و هیکل قوی -چشمانش به رنگ طوسی هستند. او بسیار قدرتمند است و خود را وقف شیطان کرده است. در دوران گذشته بارها و بارها با انسانها ارتباط داشته و دانشهایی را به آنان آموخته. ازازیل به من گفته است که عمر او ۶٠ هزار سال زمینی است. حدود ١٠ هزار سال پیش ازازیل با زنی از انسان ازدواج کرد…» .

١٠-کتیبه ی یافت شده در بدتیبیرا (شهری در عراق امروزی ) چنین می گوید که انلیل این شهر را به پسرش سین سپرد. کتیبه همچنین می گوید که سین این شهر را به لیست شهرهای نوگیگ اضافه کرد. نوگیگ در زبان سومری یعنی » او از آسمان شب».

١١-ازازیل از جمله ٧٢ جن خطرناکی است که توسط حضرت سلیمان به بند کشیده شده بود. همچنین در اساطیر ایران جمشید تعدادی از این جنیان را به اسارت خود گرفت و بعد از او بسیاری دیگر از پادشاهان پیشدادی و کیانی چنین کردند.


ازازیل و سیریوم :

ازازیل رهبر جنیان نژاد سیریوم  ( بز شکل )است.( همانطور که می دانید جنیان چندین صورت دارند که یکی از صورتهای آنان صورت حیوانی است). جنیان بز شکل بسیار خطرناک و بد طینت هستند و در صحراها اقامت می کنند. همان جنیانی که قبایل یهود برایشان قربانی می کردند. ( منبع = لغتنامه جهنم )

کتاب عهد عتیق می نویسد : » یروبوم شاه یهودیان خدمتکاران و راهبانی را برای جنیان بز شکل منسوب کرد اما حضرت یوشع مکانهای پرستش این جنیان را ویران کرد زیرا در این معابد کارهای کثیفی از جمله اختلاط بز و زن انسان صورت می گرفت…» .

لغت سیریوم  Serium به معنی جنیان بز شکل یا  جنیان پشمالو است.

در کتاب لاویان فصل ١٧ آیه ٧ و در کتاب تواریخ ایام (از عهد عتیق) فصل ١١ آیه ١۵ و همچنین در کتاب اشعیاء نبی فصل ٣۴ آیه ١۴ نوشته شده که جنیان سیریوم یکدیگر را در خرابه های شهر ادوم ملاقات می کنند به همراه لیلیث/اشتر و سایر دیوان…». شهر ادوم از جمله شهرهایی است که توسط عذاب آسمانی ویران شد.

ازازیل در کتاب خنوع نبی :

در فصلی از کتاب خنوع که به سقوط و رانده شدن شیطان و فرشتگان همراهانش از بهشت اشاره می کند نام ازازیل آورده شده است:

«ازازیل  رهبر  نگهبانانی است که کارشان تعلیم علوم ممنوعه به انسانها است… این علوم شامل تعلیم ساخت سلاحهای جنگی و قتل عام و ساخت لوازم آرایشی برای زنان به منظور وسوسه مردان انس و جن است… سپس  فرشتگان ازازیل را محکوم کردند برای تعلیم علوم آسمانی به انسانها…(علومی که انسان قرار نیست در این دنیا بداند) و از این رو» رافائل» مامور شد که به همراه سپاهیان آسمانی به جنگ ازازیل برود. رافائل ازازیل را شکست داد و او را به عمق تاریکی فرستاد تا  روز قیامت که از آنجا به آتش جهنم انداخته خواهند شد…».

کتاب خنوع نبی در ادامه متذکر می شود که تمام کره زمین با تعالیم و دستورات و اعمال  ازازیل آلوده شده است:

 » به خاطر تعالیم کثیف ازازیل بود که خداوند سیل نوح را به زمین فرستاد تا آن را از آلودگیها و گناهان و موجودات و جنیان غول آسا پاک کند…».

همچنین در ادامه می نویسد :

» ازازیل به بشر هنر ساختن زره و چاقو و شمشیر را آموخت و همینطور نشان داد به آنان که منتخبش بودند دستبند و تزئینات و سایه ی چشم و جواهرات و چیزهایئکه که پشت پلک را رنگ  می کند و تمام انواع سنگهای گرانبها و رنگارنگ و کیمیاگری را «. فصل ٨ آیه ١ تا ٨

ازازیل در سفر لاویان:

سفر لاویان بخش سوم کتاب عهد عتیق است. کتاب لاویان باب ١۶ آیه ٨ می نویسد :

» و خداوند به راهب اعظمش هارون فرمان داد تا قرار دهد دو سهم  بز . یک بز برای خدا و بز دیگر برای ازازیل در روز کفاره ی جهودان. بزی که برای خدا در نظر گرفته شده باشد که برای گناهان قربانی شود و در حالیکه بزی که برای ازازیل در نظر گرفته شده باشد که زنده نگه داشته شود در پیشگاه خدا تا کفاره ی گناهان باشد و سپس به صحرا فرستاده شود برای ازازیل …»

در ادامه فصل ١۶ آیه ١٠ می نویسد : » هارون بایستی که دو دست را بر سر بز زنده گزارده و اعتراف کند تمام گناهان و سرپیچی های فوم اسرایل را. هر چه گناه ایشان است بر سر بز بگزارد و بز به صحرا فرستاده شود تا همه ی سرپیچی های آنان را با خود به جایی دور ببرد».

«لغتنامه ی جهنم» نیز مطالب کتاب لاویان را تایید می کند.

ازازیل در صحف ابراهیم نبی :

در صحف ابراهیم ازازیل به صورت یک پرنده ی نجس تصویر شده است که زمانی که حضرت ابراهیم می خواست برای خداوند قربانی کند بر ابراهیم ظاهر شد.

» و پرنده ی کثیف (ازازیل) با من سخن گفت: ای ابراهیم ! چه می کنی بر فراز این تپه های بلند ؟ جایی که نه چیزی برای خوردن است و نه برای نوشیدن و هیچ جنبنده ای یافت نمی شود؟ آنچه که در آتش میریزی می سوزد و به بالا می رود و تو را نابود می کند.

و من از فرشته خدا پرسیدم : این چیست ای بزرگ ؟ و فرشته پاسخ داد : این ازازیل است. این ناپاکی است. و فرشته به ازازیل گفت : شرم بر تو باد ای ازازیل!   روزی ابراهیم در بهشت است و روزی تو در زمین است. جایی که تو اختیار کردی برای اینکه گناهانت در آن پراکنده شوند و برای همین خداوند ازلی و ابدی جایگاه تو را در زمین قرار داد تا از طریق تو ای دروغگوی کثیف نسل های بشر مورد امتحان و آزمایش قرار گیرند». صحف ابراهیم    باب ١٣ آیه ۴ تا ٩

همچنین در باب ١۴ آیه ۵و۶ حضرت ابراهیم ازازیل را نفرین می کند :

» باشد که تو آتش تنور زمین باشی . برو ای ازازیل ! به ناهنجارترین مکانهای زمین که میراث تو برای آنان است که با تو هستند».

ازازیل و خزندگان :

در صحف ابراهیم همچنین گفته شده است که ازازیل همان خزنده ی افعی است که آدم و حوا را در بهشت فریب داد. شکل ازازیل همانند » اژدهایی با دست و پای انسان است در پشتش ۶ بال بر سمت چپ و شش بال بر سمت راست دارد». صحف  باب ٢٣ آیه ٧

در معرفی نژادهای فضایی گفته شد که اکثریت آنها به نام خزندگان مشهور هستند از جمله نژاد گری ( خاکستری) و نژاد آنوناکی که ازازیل هم از همین نژاد است. سفر پیدایش در کتاب عهد عتیق متذکر می شود که شیطان به صورت و چهره ی یک افعی (اژدها) بر حوا ظاهر شد و او را فریب داد که از میوه ی ممنوعه بخورد.

همچنین متون هند باستان مانند مهابهارات و بهاگاواد گیتا همواره پر است از موجوداتی به نام ناگا که قبلا از آنها سخن گفته ایم. ناگا ها نیز به اشتباه جزو موجودات فضایی گروه بندی می شوند در حالیکه همه ی توصیفات و نشانه های آنها همانند جنیان است. در واقع ناگا در لغت سنسکریت به معنی خزنده و افعی است و این موجودات قادر به تغییر شکل – وسوسه انسان – استفاده از جادو و …هستند و توسط هندوان پرستش می شوند همانطور که سومریان و بابلیان خزندگان آنوناکی را به عنوان خدایان می پرستیدند. نام این خزندگان در زبان بابلی نارگال است که شباهت زیادی با ناگا در سنسکریت دارد و تایید کننده ی این عقیده است که جنیان در سراسر دنیا در سرزمینهای متعدد مورد پرستش بوده و هستند.  و این جنیان افراد مشخصی هستند که با اسامی مختلف در ملتهای مختلف شناخته شده اند مانند اشتر یا اینانا که در هند به نام لکشمی و در ایران به نام اهرمین شناخته شده است.

ازازیل در دنیای امروز :

چون در قرن ٢١ زندگی می کنیم دلیل نمی شود که خیال کنیم بشر به شعوری رسیده که دیگر جنیان را نپرستد. بلکه برعکس امروز بیش از قبل این پرستش صورت می گیرد و جان انسانهای بیشماری در راه خشنودی این جنیان قربانی می شود. آیا فکر نمی کنید که بسیاری از جنگهای خونین تاریخ فقط برای ریختن خون صورت گرفته است و بس ؟ آیا هیچ کدام از این جنگ ها نتیجه ی مثبتی به همراه داشته است ؟


 نام و فعالیت برخی از گروههای  شیطان پرست که در پشت پرده هستند:

فراماسونری :

اولین و در واقع مهمترین فرقه ای که با ازازیل در ارتباط بوده و هست فرقه موسوم به فریماسون است که در فارسی به نام فراماسون شناخته شده است.

این مکتب ریشه در تاریخی دور دارد که به دوره ی تمدن سومر و اولین تمدنهای بشر باز می گردد. لغت فریماسون به معنی معمار آزاد است. این لغت از آنجا گرفته شده که اولین اعضای این فرقه همگی معماران و آرشیتکت های معابد و اماکن مقدسه برای جنیان بودند .

از سمبل های این سازمان می توان به چشم جهان بین – هرم – مار – افعی- عقاب – صلیب – و …اشاره کرد . خدایی که افراد فراماسون می پرستند خدای یکتا نیست بلکه موجودی است به نام » بافومه» . این بافومه جنی است دوجنسی با ظاهری شبیه بز که دقیقا ازازیل و اشتر را یادآور می شود. تصویر بافومه در کتیبه های باستانی سومر به دست آمده است و شباهت انکارناپذیری به  لیلیث/ اشتر/ اینانا دارد. این موجود کثیف تنها به خون انسانها تشنه است و البته در مقابل قربانی های فراماسون ها به آنان قدرت و ثروت فراوانی در این دنیا اهدا می کند.

ازازیل و قوم جهود:

 بیشترین جمعیت این فرقه از یهودیان هستند که تصادفا همگی بزرگترین سرمایه داران و رهبران سیاسی جهان هم هستند. برای مثال تمام روسای جمهوری فرانسه بعد از انقلاب فرانسه فراماسون بوده و هستند.( فرانسه بعد از انقلاب تبدیل به  مهد جدید فراماسون ها  شد).

استخوان و جمجمه :

نام کلوپی است که از قضا تمام رییس جمهوران  و تمام اعضای مجلس و کابینه ی آمریکا عضو آن بوده و هستند . این سازمان زیر زمینی است و فوق سری فعالیت می کند. تمام اعضای آن باید حتما فراماسون باشند.

استخوان و جمجمه یک جامعه ی نهانی متعلق به دانشگاه یل می باشد و تمام تصمیم گیریها در مورد اقتصاد و سیاست کشورهای دنیا در اینجا صورت می گیرد.

ایلومیناتی :

جامعه ای تشکیل شده از افراد عالی رتبه ی فراماسون . تصمیمگیری در مورد اینکه کجای دنیا باید جنگ شود و کدام کشور باید دچار فقر باشد توسط افراد این جامعه گرفته می شود .

لغتنامه جهنم:یکی از مهمترین کتبی که به افشای نام این جنیان می پردازد کتابی است موسوم به «لغتنامه ی جهنم «. نویسنده این کتاب جن شناس معروفی به نام» کولین د پلانسی» است که در قرن ١٨ آن را نوشته. این نویسنده در طول حیات خود بیش از ١٠٠ کتاب در خصوص جنیان و دخالتهای آنان در دنیای انسان نوشت که اکثر آنها در دسترس نیست.

کلید کوچک سلیمان : کتاب با ارزش دیگر همانا  » کلید کوچکتر سلیمان » است که نویسنده آن گمنام است اما خود کتاب برگرفته از اطلاعات باستانی مربوط که جنیانی است که حضرت سلیمان به فرمان خدا دربند کرده بود.

منابع :

Deliriumsrealm

Angelfire

En.wikipedia

مطالب مرتبط

۱۱ دیدگاه‌

 1. jenifer گفت:

  ازهمزاد واین طور کارها دست بکشید و داخل شدن ورهایی، از آن آسان نیست البته ضرر مالی ووجانی هم دارد

 2. jenifer گفت:

  از این کارها و همزاد دست بر دارید ،شیاد وجادو گر بد جنس در کمین است ،رهایی از این گرفتاری آسان نیست، وضرر مالی ووجانی دارد

 3. jenifer گفت:

  دست ازاین همزاد واین طور کارها بردارید ،شیاد وجادوگر بد جنس در کمین است ،توی این طور کارها رفتن ،گرفتاری دارد ،ورهایی،از آن کار آسانی نیست البته ضررهای مال وجانی را،نیز در نظر بگیرید پس مواظبکردارخود باشید ودست بر دارید

  • مسافر بی بدرقه گفت:

   آقای مسئولی که اشاره میکنی ( گمان ) جنیان همان فضایی و …….
   لطفا گمان و گمان‌های خودت و باور هایت را با درج مطلب به خورد دیگران همان ( خواننده ) به انجام نرسانید زیرا در قرن ۲۱ هستیم فقط کافیست در اینترنت کمی بالا و پایین کنیم تا هزاران مطلب صحیح را دریابیم . در آخر جنیان و فضاییان وجود دارند و هر کدام از یک جدا می‌باشند،

 4. jenifer گفت:

  دنبال همزاد واین طور چیزا ،نروید هرچه شیاد وجادو گر بد جنس ،از شما نهایت سو ٕٕاستفاده را کرده وخدا نکرده در سرنوشت ،ناجور برای شما دخیل میشوند ،این کارها مسئولیت وگرفتاری داره پرهایی از آن راحت نخواهد بود پس مواظب خود وکردارتان باشید.

 5. Mehdi گفت:

  ۱٫ هنوز معلوم نیست که آیا سفینه های فضایی متعلق به اجنه اند یا خیر.این تنها یک گمان است و اگر باشند هم احتمال دارد تفاوت های اساسی بین اجنه ی ساکن در زمین و سیارات دیگر اند باشد.
  ۲٫ اون عزازیل نیست. نام اصلی اش بافومت است و گمان می رود یک موجود ترکیبی از دو شیطان ایشتار و عزازیل باشد که جهت پرستش یکجا جمع شده اند (در واقع این دو دوقلو هستند و به عنوان اهورا و اهریمن مورد پرستش بوده اند)
  ۳٫ فرشتگان هیچگاه به اجنه اجازه دستکاری و تحریف کتب آسمانی را نمی دادند. هرچند انسان ها تحت وسوسه شیاطین دست به تحریف زدند که نتیجه آن ظهور پیامبر جدید جهت رفع تحریفات و اطلاق احکام جدید بود. آیه ۱۱۳ سوره نساء مطالعه شود.
  ۴٫ خیلی ساده بگم: عزازیل نام دیگه ابلیسه ولی بعد از سقوطش دیگه بهش اطلاق نمیشه چون عزازیل یعنی عزیز خدا. شیطان هم گاهی وقت ها اختیارش در اغوای افراد بیشتره و گاهی کمتر میشه. وقت هایی که مردم بیشتر از گناه خودداری میکنن و فرشتگان حضور دارند به اصطلاح گفته میشه که شیطان در غل و زنجیر هست مثل ماه رمضان (البته اگه مردم روزه دار واقعی باشند)

 6. محسن گفت:

  سلام وقت بخیر من دنبال همزاد خودم هستن با ارتباط گرفتن کسی هست کمک کنه

 7. ali82 گفت:

  الان تو این مطلبتون خیلی سوال پیش میاد!!! اول اینکه طبق تمامی اطلاعات جنیان ابزار ساز نیستند.. پس چطور با سفاین فضایی وتکنولوژی بالا برای سرکشی به زمین میومدن؟؟!دوم اینکه منظورتون از بیشتر از دو جنسیتی ازازیل یعنی چی؟شما میگید تمامی کتابهای ایات الهی قبل ازاینکه به پیامبران برسند توسط جنها دستکاری میشدند؟؟!!پس قران هم ازین قائده استثنا نیست!!!شما گفتید سپاه اسمانی ازازیلو تبعید کرد قعرزمین.دوباره سلیمان نبی اونو به قعرفرستاد وبه بند کشید..بازم گفتید که مرتب با انسانها در ارتباطه وپرستش میشه ووو بلاخره ازازیل تو بنده یا ازاد؟!

  • هیکاری گفت:

   اینجا فقط یسری مدارک تاریخی گرد اوری شدن معلوم نیست کدوم درسته و کدوم افسانه

  • Mehdi گفت:

   ۱٫ هنوز معلوم نیست که آیا سفینه های فضایی متعلق به اجنه اند یا خیر.این تنها یک گمان است و اگر باشند هم احتمال دارد تفاوت های اساسی بین اجنه ی ساکن در زمین و سیارات دیگر اند باشد.
   ۲٫ اون عزازیل نیست. نام اصلی اش بافومت است و گمان می رود یک موجود ترکیبی از دو شیطان ایشتار و عزازیل باشد که جهت پرستش یکجا جمع شده اند (در واقع این دو دوقلو هستند و به عنوان اهورا و اهریمن مورد پرستش بوده اند)
   ۳٫ فرشتگان هیچگاه به اجنه اجازه دستکاری و تحریف کتب آسمانی را نمی دادند. هرچند انسان ها تحت وسوسه شیاطین دست به تحریف زدند که نتیجه آن ظهور پیامبر جدید جهت رفع تحریفات و اطلاق احکام جدید بود. آیه ۱۱۳ سوره نساء مطالعه شود.
   ۴٫ خیلی ساده بگم: عزازیل نام دیگه ابلیسه ولی بعد از سقوطش دیگه بهش اطلاق نمیشه چون عزازیل یعنی عزیز خدا. شیطان هم گاهی وقت ها اختیارش در اغوای افراد بیشتره و گاهی کمتر میشه. وقت هایی که مردم بیشتر از گناه خودداری میکنن و فرشتگان حضور دارند به اصطلاح گفته میشه که شیطان در غل و زنجیر هست مثل ماه رمضان (البته اگه مردم روزه دار واقعی باشند)

   • jenifer گفت:

    ازهمزاد واین طور کارها دست بکشید و داخل شدن ورهایی، از آن آسان نیست البته ضرر مالی ووجانی هم دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *