خدایان و اساطیر یونان

 

خدایان اصلی به زبان رومی از این قرار هستند:

۱-ژوپیتر. زئوس (شاه خدایان)

۲-نپتون, پوزئیدون (خدای دریا)

۳-پلوتو,هستیا (ایزدبانوی تندرستی)

۴مارس, آریس (خدای جنگ)

۵-وولکن, هفانیستوس (خدای آتش و آهن)

هفانیستوس

هفانیستوس

۶-مرکوری, هرمس (خدای سفر)

۷-فیبوس, آپولو (خدای یونانی)

۸-یونو هرا (همسر زئوس)

۹-مینروا, آتنا (ایزدبانوی خرد)

۱۰-دیانا, آرتمیس (ایزدبانوی شکار)

۱۱-ونوس. آفرودیته (ایزدبانوی عشق و زیبایی)

۱۲سرس, دیمیتیر (ایزدبانوی کشاورزی)

سایر خدایان و اساطیر یونان

۱۳-کرونوس Kronos

۱۴-هادس hades

دوازده ایزد المپ‌نشین (خدایان یونان باستان)

در اساتیر یونان، ۱۲ تن بودند که پس از سرنگونی تیتان ها در قله المپ، مرتفع‌ترین قلهٔ یونان به حکومت پرداختند. هر چند ایزدان به نقاط دور سفر می‌کردند، همیشه به وطن خود واقع در فراسوی ابرهای المپ برمی‌گشتند.این ۱۲ تن چندان سازگاری با هم نداشتند.و مدام با هم درگیر بودند.
تمامی ای خدایان در قصری بسیار با شکوه در جوار یکدیگر با هم می زیستند این قصر دیوارهای سر به فلک کشیده ای داشت و هیچ کس , یارای عبور از آن را نداشت .معمارهای آن بنا, غولهای یک چشم (یکی از نمادهای فراماسونری)بودند. در جنوبی ترین بخش قصر, سالن گردهم آیی قصر بود که در مقابل شهر کهن آتن قرار داشت. در شمال قصر هم آشپزخانه سالن غذا خوری,سالن اسلحه, اطاق کار خدمتکاران بود .که آن سوی قصر همکوهای مقدونیه قرار داشت.
مقر خدایان بزرگ و اصلی قله کوه المپ است. کوه المپ محل نبرد تایتانها با خدایان دوازده گانه بود و بعدها هم به عنوان محل زندگی خدایان از آن نام برده شد. تمام المپ‌نشینان به نوعی با یکدیگر خویشاوندی داشتند و بنا به شرایط زمانه هر از گاهی یک یا چند تن از آنها بیشتر مورد توجه قرار می‌گرفت. برای مثال اگر در زندگی واقعی، همسر حاکم یا شخص قدرتمند منطقه از شخصیت قوی یا خانواده مهم‌تری بود، خدایان زن و به خصوص هرا که خدای مادر بود مورد توجه می‌گرفت؛ اگر جنگی در میان بود، معبد خدای جنگ بیشتر مورد توجه قرار می‌گرفت. از این قله مرتفع زئوس خدای خدایان فرامین خود را به سایر خدایان صادر می‌کند خدایان هر کدام خانه‌ای مخصوص خود دارند.


قلهٔ المپ مرتفع‌ترین قله‌های یونان است، شعرا فکر می‌کردند این قله با آسمان تماس دارد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *