ذوالقرنین و بیگانگان فضایی

کیهان پر از آدمیان،دیوان،پریان و موجودات فضایی است.

به نام خداوند یکتاوبی همتایی که همه مخلوقات عالم مفسران جلال و مبلغان جمال و جبروت اویند.کهکشانهاو اقیانوسها و هر آنچه در هفت آسمان و هفت اقلیم و بین آنهاست سرود یکتایی اش را سر داده ودر پیشگاه ملکوتی اش ساجد و در برابر قدرت لایزالش مقهورند.

و خداوند هجده هزار عالم آفرید. عالم ذر ، عالم بهشت،عالم جهنم و عالمی که هم اکنون در آن هستیم و عالم هایی که اطلاعاتی در موردشون نداریم. زمانی که حضرت آدم از عالم بهشت به عالم کنونی ما آمد به کهکشان Simhaldip رفت و در سیاره سنگلدی اقامت کرد در آن زمان اوشنج که از جنیان بود پادشاه عالم بود. قبل از ما دیوان، پریان و انسان هایی در عالم ما می زیستند. پس اولا حضرت آدم و حوا به سیاره زمین نیامده بودند و ثانیا عالم ما خالی از مخلوقات الهی نبود.  پس حضرت آدم و حوا آمدند به عالمی که هم اکنون در آن هستیم و نسلشون زیاد شد. 

عزیزان خداوند، عالم ما را با ۲۲۲۴ کهکشان و سیارات و ستارگان و خورشید بیهوده نیافرید و این همه ستاره و سیاره خالی از مخلوقات الهی نیستند .  خداوند متعال عالم ما را آفریده تا ما آدمیان و پریان و دیوان ،جنیان و سایر مخلوقات توی اون گشت و گذار بزنیم و در خلقت حضرت متعال اندیشه کنیم.  زیرا تفکر در آثار خلقت و مظاهر هستی، انسان را به عظمت خالق آگاه می کند، در آن صورت انسان می تواند در پرتو چنین آگاهی و بینشی،عبادتی همراه با شناخت و بصیرت داشته باشد تا خدای متعال را در بهترین کیفیت عبادت کند.

از روزی که حضرت آدم به عالم ما آمد . مسافرت های فضایی در جریان بوده و تا روز قیامت هم در جریان خواهد بود. ببینید عزیزان کیهان ما پر از مخلوقات خداوند است . کشتی هایی فضایی یا سفاین فضایی توسط دیوان و پریان و ما آدمیان و سایر نژادها  مثل شیرسران یا سگ سران و غیره ساخته میشود . هم اکنون که شما در حال خواندن این مقاله هستید .آدمیان و دیوان و پریان و هزار نژاد دیگر در حال سفر فضایی هستند و حتی ممکن در حال ستیزه و جنگ با همدیگر باشند با سلاح های مخوف . پس تا اینجا متوجه شدیم قبر حضرت آدم در کهکشان و سیاره ای بیگانه است و برای زیارت قبر ایشان نیاز به مسافرت فضایی داریم.

عزیزان ما در ماقبل تاریخ دو سلسله پادشاهی داشتیم به نام پیشدادیان و کیانیان

شهریاران پیشدادی___کیومرث-سیامک-هوشنگ -طهمورث دیوبند-جمشید-دجال دیو-فریدون فرخ-منوچهر-زو -گرشاسب یل

شهریاران کیانی___ کی قباد-کیکاووس-کیخسرو-کی لهراسب-گشتاسب-بهمن-هما-داراب-دارا-حضرت اسکندر ذوالقرنین

میدانید که کیومرث اولین پادشاه عالم بود از نسل حضرت آدم . ببینید عزیزان باید به این نکته اشاره کرد که علم تاریخ هنوز در دوران نوزایی خود به سر میبرد حوادث بی شماری در تاریخ انسانها در عالم ما روی داده است که در علم تاریخ خبری از آنها در دسترس نیست.. بیشتر ابر کهکشان KAF را آب فرا گرفته . شما اگر از کشتی فضایی خود بپرید بیرون احتمالا غرق میشوید .

رستم دستان در سیاره Sistanin به دنیا آمدو کشتی فضایی هوشمندی داشت . امروز اگر شما کیهان ما را دور بزنید نام رستم دستان و دلاوریهاش در جنگ با دیوان زبانزد است. امروز هم از نسل گرشاسب و سام و رستم هم در سیاره sistanin اقامت دارند.

الان تو کیهان ما اکثر دیوان و پریان و انسانها  افراسیاب و رستم دستان را میشناسند.افراسیاب فرمانروای فدراسیون کهکشانی توران بود. او هم چنین او دژ و پناهگاهی در کهکشان Vakigar ساخته بود.زنگیاب نام دیوی بود مهیب و هولناک که زهر در چشم داشت و از فدراسیون کهکشانی TAZ آمده بود و مدتی هم در اقلیم کیهانی XWAniRah سلطنت نمود. او به هرکسی به دیده خشم می نگریست هلاکش می ساخت.تا اینکه فدراسیون کهکشانی hiranvigهیرانویج، افراسیاب تورانی را به کهکشان ما فراخواندند تا وی زنگیاب را با سلاخ خود هلاک کند. .سلاح پیروزگر افراسیاب الان در دست امام زمان است

کهکشان Arzur که گذرگاه دوزخ است محل اجتماع دیوان است.بخت خسرو فرمانروای فدراسیون کهکشانی TAZ بود. پس از اینکه فریدون فرخ هفت اقلیم به سه پسر خود تقسیم کرد. سه دختر خسرو شاه را به همسری پسران خود درآورد.

در آغاز آفرینش مردم با کیهانورد SARSAOK از اقلیمی به اقلیم دیگر می رفتند . عالم ما دارای هفت اقلیم است که اقلیم میانی به تنهایی به اندازه شش اقلیم دیگر می باشد.

فریدون فرخ در ابر کهکشان KAF بنائی ساخت که به PAdish معروف بود. این بنا را مدتی فدراسیون کهکشانی تور غضب کرد اما منوچهر شاه آن را پس گرفت.

افرادی که از ستم دهاک دیو { همون دجال دیو است } می گریختند به کهکشان Yaran واقع در ابر کهکشان KAF پناه می بردند. از حمله ابلیس به عالم همه بدیهای اخلاقی وجسمانی بوجود آمد. از حمله او بر عالم ،گیاهان ،جانوران ،انسانهاو حتی کیهان ضربه وارد شد.

پس از آنکه افراسیاب به منوچهر غلبه نمودو اورا محاصره نمود.بر این قرار شد که حدود مرزهای فدراسیون کهکشانی هانیران و توران را مشخص کنند.آنگاه فرشته ای حاضر شد و امر کرد تا تیری برگزینندو هر جا فرود آمد مرز میان تو فدراسیون کهکشانی باشد. آنگاه آرش تیواتیر که مرد شریف و حکیم و دینداری بود با سفینه خود به ابر کهکشان KAF  رفت و با سفینه موشکی پرتاب کرد به سوی مشرق کیهان و خداوند به باد امر کرد آن موشک را حفظ کند و مهر دارنده دشت های فراخ از برای آن راه مهیا ساخت تا در کهکشان Xvanvant فرود آمد و آن موضع سرحد مرز دو فدراسیون کهکشانی گردید.

پشوتن پسر گشتاسب و برادر اسفندیار یکی از ناموران جاودانه است که در هنگامه ی ظهورامام زمان به همراه خورشیدچهر پسر حضرت زرتشت ،،کیهانورد Kang که در مشرق عالم است را به سیاره زمین نزدیک میکنند و به سیاره ما آمده و دشمنان و دیوان را از سیاره ما بیرون میرانند.

در متون دین زرتشتی آمده است : پاکان نیک توانا را می ستائیم از پادشاه کیومرث تا حضرت بقیه الله اعظم

حضرت زرتشت در سیاره Rega در کنار دریای کیهانی chichan به دنیا آمدو در فدراسیون کهکشانی هانیران به ترویج دین می پردازد.

جمشیدشاه نخستین شاه _پیامبر ایرانی است.آنچه به او نسبت می دهند از این قرار است. ۱/ جشن نوروز را پایه گذاری کرد  ۲/در زمان او مردم بی مرگ شدند.

۳/کیهانورد در اختیار داشت و به هر کجای کیهان که میخواست میرفت.

۴/دارای انگشتری بود که هر گاه آن را در انگشت داشت مردم و دیو وپری در خدمتش بودند

۵/لعلی ساخته بود که رویدادهای تمام عالم را می توانست در آن ببیند.{لعل عالم نما}   ۶/حکومت عدل وداد برقرار کرد.

 

نژاد دیگری بنام گری ها هم که اکثرا شیطان صفت هستند. این نژاد هم جزو نژادهایی است که در زمین بسیار تاثیر گذارند. ما باید بدانیم در هستی شیاطین بسیاری وجود دارند. دولت آمریکا به کمک شیاطینی مانند گری ها و جن ها (کافر) سالهاست که دارای سلاح های سری و UFO می باشد که البته به دلایلی این امکانات خود را علنی نمی کند.

ایاات  متحده آمریکا کاملا تحت مدیریت آنها (اجنه کافر یا رپتایلها) اداره می شود.آنها این راز را از عموم مردم مخفی کرده اند.در جوامع غربی آقای دیوید آیک از تسلط جن های کافر بر همه مراکز قدرت آمریکا سخن گفته و تعداد زیادی با او هم عقیده اند.

آنها (جن ها ) انگلستان را هم اداره می کنند.جالب است بدانید ملکه انگلستان و خانواده اش از این شیاطین تغییر شکل دهنده (رپتایلها) هستند.که در انظار عمومی خود را به شکل انسان در می آورند.مرگ دایانا،عروس اول شاهزاده چارلز،پسر ملکه انگلستان،به علت برملا کردن راز انسان نبودن خانواده ملکه صورت گرفت.

این هم راز قسمتی از نقاشی های عجیب روی بناهای قدیمی است که در آنها بشر در کنار موجودات غیر بشری دیده می شود.قسمت عمده ای از اسناد و اشیا تاریخی ،تنها به این علت که حقیقت را افشا میکنند مخفی گشته اند.

حوادث پیشقدم ظهور قائم آل محمد برگرفته از قرآن و روایات اهل بیت

۱/ هرج و مرج و آشوب جهانی ناشی از مرگ پول های کاغذی و اعتباری { مرگ دلار آمریکا } و نابودی اقتصاد جهان (سال ۲۰۲۳)

۲/ جنگ قرقیسیا (سال ۲۰۳۵)

۳/ طلوع خورشید از مغرب ،دخان،صیحه آسمانی ،طلوع ستاره دنباله دار طارق ، خوشید گرفتگی و ماه گرفتگی خارج از وقت طبیعی و سرخی که کران تا کران آسمان را می پوشاند(سال ۲۰۳۶)

۴/ خروج دهاک دیو{ دجال} سال ۲۰۳۷

۵/ دابه الارض{همه گیری یک ویروس خطرناک}

۶/ حمله یاجوج و ماجوج به سیاره زمین و فرود حضرت عیسی با فضاپیما به زمین

۷/ ظهور امام زمان

کی بهرام ورجاوند یا شعیب بن صالح

کی بهرام یا شعیب بن صالح پهلوان بزرگی است که در حوادث مقدم بر قیام حضرت مهدی کارهای بزرگی به دست او خواهد رفت.کی بهرام یا شعیب بن صالح که با تولدش ستاره ای از آسمان می افتد.کی بهرام ورجاوند از نژاد پادشاهان کیانی قیام کرده و به منجی آخرالزمان برای گسترانیدن داد و دین، کمک‌های شایانی می‌کند.

پشوتن

پشتوتن دومین شخصیتی است که پس از کی بهرام ورجاوند یا همان شعیب بن صالح در ارتباط با ظهور امام زمان به ایفای نقش می‌پردازد.او یکی از جاودانان زردشتی بوده که در «کیهانورد Kang» به سر می‌برد و از آنجا همراه با صدو پنجاه یار خود آمده و بی‌نظمی‌های پدید آمده و پلیدی‌های موجود را از بین می‌برد.در واقع هدف او بازسازی دین و بر پا داشتن آیین‌های دینی و گسترش آن به منظور آماده کردن زمینه برای آمدن حضرت مهدی است. بنا به روایات خورشیدچهر، سومین پسر زردشت، در کیهانورد Kang، سالار لشکر پشوتن است و  به هنگام بی‌سامانی دین، او توسط حضرت جبرئیل فرا خوانده شده و خداوند ملائکه را به یاری وی می‌خواند. ملائکه به یاری پشوتن می‌آیند. او و صدوپنجاه شاگرد برگزیده‌اش از کیهانورد Kang بیرون آمده ؛ دین راست را بر پا می‌دارند

پس واپسین هزاره عمر جهان و ظهور حضرت مهدی(عج) فرا رسد.حضرت جبرئیل به برانگیختن یاوران مهدی موعود می‌پردازند. این یاوران عبارتند از: کی خسرو، پسر سیاوش؛ طوس، پسر نوذر؛ گیو، پسر گودرز و دیگران. ابلیس و یارانش دیگر نتوانند کاری به شر انجام دهند.

داستان لشکرکشی سلیمان به ایران و صف آرایی سپاه ایران به سالاری گودرز و سـپاه حریـف، آمیختـه از پریـان ،اجنّه، دیوان و آدمیان، به سالاری گرد «زرین قبا» در اسطخر، و زخم خوردن و اسیر شدن برخـی پهلوانـان نـامی ایـران توسط زرین قبا. در این داستان نیز رستم راهی بیتالمقدس میشود و با همراهـی سـیمرغ حکـیم، در محضـر پیامبر، حقانیت و پاکدینی ایرانیان را به سلیمان اثبات میکند. سلیمان، پس از ستایش پاکدینی رستم، پرده از راز بزرگی برمیدارد که زرین قبا، فرزندی از تخم سام است و نبی او را تنها پرورش داده است؛ از اینجا به بعد، بـه تـدریج، سـپاه ایران و سلیمان راه آشتی را میپویند و زمینه برای صف آرایی واقعی خیر و شر فراهم میشود.

انگشتری سلیمان- و همچنین لعل جهان نما و مهره کیخسرو- توسط صخره دیو ربوده میشود و آصف بن برخیا، وزیر سلیمان، به کیخسرو نامه نوشته، از رستم یاری میطلبد.
لعل سرخ عالم نما یا لعل جمشید

بنابر روایت شیخ اویس جمشید لعل گیتی نمای خویش را از لعل سرخ می سازد. این لعل از یاقوت سرخ و شیشه معرفی میشود که از زر گرفته شده است. این لعل به دلیل خاصیت جادویی که دارد به صاحب خود این توانایی را می دهد که تمام هفت اقلیم و دنیاهای بیگانه را مشاهده کند و از اسرار غیب آگاه شود. کیخسرو برای رهایی بیژن از بند افراسیاب از لعل عالم نما استفاده کرده است و برای این منظور عبا پوشیده پس از نیایش به درگاه یزدان در این لعل نگریست ،بیژن را در چاه دید و منیژه را بر بالین وی مشاهده کرد و رستم را برای نجات وی گسیل ساخت.

جمشید شاه پیشدادی را لعل سرخی بود که چون در آن نگریستی احوال کیهان و اسرار نهان بدیدی و از ورای حجاب زمان و بعد مکان آنچه خواستی مشاهده کردی. این لعل سرخ که صورت های نجومی و سیارات و هفت اقلیم بر آن نقش شده بود دارای نیروی اسرارآمیزی بوده است و هر واقعه ای در پهنه کیهان اتفاق می افتاده است بر روی آن منعکس می شده است.

افراد مشهوری که لعل عالم نما را صاحب بوده اند عبارتند از :جمشیدشاه پیشدادی،کیخسرو و حضرت سلیمان نبی ^

حاکمان تاریکی از دیدگاه تکنولوژی بسیار پیشرفته هستند . به سیاره ماه نگاه کنید این سیاره یک سفینه فضایی است که  دیوان آن را ساختند. همانطور که مذاهب گفته اند آنها (دیوان و جن های کافر) دشمنی دیرینه ای با انسان ها دارند.ابلیس که از جنیان بود گفت: مرا خبرده این کسی که او را بر من برتری دادی(سببش چه بود؟) اگر تا قیامت مهلتم بخشی ،بی تردید فرزندانش را جز اندکی به عرصه نابودی و هلاکت کشم.

یادتان باشد شیاطین تلاش خود را برای اینکه پیام های اینچنینی را جدی نگیرید به کار خواهند برد. امیدوارم تسلیم آنها نشوید و حقیقت را بپذیرید.

قابل توجه خوانندگان اینفو : با پیامک نظرات خود در رابطه با مقالات یاجوج و ماجوج و دجال به شماره همرا ۰۹۹۲۷۸۵۸۱۳۸ جوایز نفیسی شامل ساعت هوشمند،تبلت،لپ تاپ و گوشی آیفون iphone 13 pro  برنده شوید.

با کلیک بر روی hadad در بالای صفحه تمام مقالات ذوالقرنین و یاجوج و ماجوج را مظالعه کنید.

جهت مشاهده همه مطالب منتشر شده درباره یاجوج و ماجوج و ذوالقرنین بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *