رابطه متولدین سال مار با دیگران

رابطه متولدین سال مار با دیگران

متولدین ماههای سال مار

اژدر مار! مراقب حلقه های او و ضربات مهلکش باشید!فروردین
افعی! او وفادار و قابل اعتماد است؛ اما جذابیتش غیر قابل انکار است.اردیبهشت
مار پرشور و هیجان! او دمدمی مزاج ترین مارهاست.خرداد
مار خواب آلود! او تن به هر کاری نمی دهد. باید تکانی به او داد!تیر
مار فعال! او موجودی بی نظیر و بسیار متعادل است.مرداد
مار زنگی! قواعد بازی را خیلی خوب بلد است و می داند چگونه از آنها استفاده کند.شهریور
این مار مودب تر از آن است که بتواند درستکار باشد! مراقب باشید در چنبره اش گرفتار نشوید. زیرا ممکن است مسحور او شوید.مهر
افعی شهوت انگیز!این همان ماری است که حوا را برای گاز زدن به سیب اغوا کرد!آبان
مار مصمم! او به اهدافش خواهد رسید؛ اما زیاد جذاب نیست.آذر
مار اندیشمند! او کمی خیال پرداز و آرمانی؛ اما بسیار هوشیار است.دی
مار مرموز! او می تواند غیب بین و در احضار ارواح واسطه خوبی باشد.بهمن
مار ماهی! به شدت خوددار، آرام و متین است.اسفند

رابطه عاطفی ( زن ) متولدین سال مار

خانم مار گاه بی وفا می شود؛ اما خوشحال است. در عوض آقای موش خشنود نخواهد بود!موش
اگر خانم مار بتواند سرگرمی های خارج از خانه اش را پنهان کند، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. او تلاش خود را خواهد کرد اما اگر لو برود …گاو
هرگز توصیه نمی شود. سو ء تفاهم کامل، بی آن که امیدی به بر طرف شدن آن باشد، حکم فرما خواهد بود. عقل و شیفتگی با هم جور در نمی آید.ببر
چرا که نه؟ این دو موجود نکته سنج فرصت کافی برای سبک و سنگین کردن یک دیگر خواهند داشت.گربه
زوج خوبی هستند. آقای اژدها به دلربایی خانم مار می بالد، حتی اگر چشم مار به دنبال او نباشد.اژدها
رابطه پیچیده و درد سر آفرینی است. ماجراجویی ها، عشوه گری ها، احساسات و کوشش مداوم برای گناهکار جلوه دادن یک دیگر، کشمکش هایی ایجاد خواهد کرد.مار
بله، اگر خانم مار از داشتن چنین رابطه ای خوشحال باشد و اگر آن قدر عاقل باشد که بتواند اسب را تحمل کند، امکان پذیر است.اسب
این جا عقل و خرد کاری از پیش نمی برد. خطر درهم شکستن همه چیز وجود دارد.بز
امکان پذیر است؛ به شرط اینکه میمون، تن به این کار بدهد. همه چیز به میل میمون بستگی دارد.میمون
چرا که نه؟ این دو، وجود همدیگر را کامل می کنند و مار آن قدر عاقل هست که در ظاهر خود را آرام نشان دهد.خروس
امکان پذیر است؛ مشروط به آن که خانم مار زیاد به سگ پیله نکند!سگ
خوک بیچاره! او اسیر خواهد بود و حتی علاقه ای به لطیفه های عامیانه هم نشان نخواهد داد.خوک

رابطه عاطفی (مرد) متولدین سال مار

در یک کلام، این ارتباط، بازی با دم شیر است؛ اما موش کورکورانه عاشق مار می شود!موش
بله، مار اجازه می دهد که گاو تصمیم گیرنده باشد. او معقول است و همیشه در صحنه حاضر خواهد بود.گاو
دید این دو نسبت به همه چیز کاملا متفاوت است. مشکل می توان پی برد که چه در سر دارند.ببر
اوه… شاید بله… البته تا زمانی که مار آرامش خود را از دست ندهد. پایان خوشی در انتظار مار نیست!گربه
مشکل است! اژدها دوست دارد مار از او تعریف و تمجید کند؛ نه این که اسیر باشد!اژدها
رابطه پیچیده و درد سر آفرینی است. ماجراجویی ها، عشوه گری ها، احساسات و کوشش مداوم برای گناهکار جلوه دادن یک دیگر، کشمکش هایی ایجاد خواهد کرد.مار
اسب عاشق پیشه و باوفاست. اگر آتش عشق خاموش شود؛ اسب، مار را ترک خواهد کرد و مار بی وفا تنها می ماند. این دو در کنار هم زندگی خوبی نخواهند داشت.اسب
اگر مار ثروتمند باشد، خانم بز در انجام وظایفش کوتاهی نخواهد کرد. رابطه این دو پر دردسر است!بز
تنها با هوشیاری و زیرکی می توان چنین رابطه ای را حفظ کرد و پس از آن …میمون
خوش یمن است. این دو به اتفاق فلسفه بافی می کنند و احترام خاصی به هم می گذارند.خروس
مار آنچه را که بخواهد، انجام می دهد و حتی اگر سگ اسیر او شود، واکنشی از خود نشان نمی دهد.سگ
خوک پیر دوست داشتنی! بیچاره خوک پیر! سر انجام مار او را خفه خواهد کرد.خوک

رابطه دوستی متولدین سال مار با سالهای

بدک نیست! هر دو حرف های زیادی برای گفتن به یک دیگر دارند که آکنده از غیبت و شایعه پراکنی است.موش
بین این دو تفاوت های زیادی وجود دارد؛ اما با هم خوب کنار می آیند.گاو
نه، این رابطه شبیه گفت و گوی کر و لال ها خواهد بود.ببر
بله، آنها می توانند گفت و گوی های طولانی و هیجان آوری با یک دیگر داشته باشند.گربه
بله، این دو خیلی خوب با یک دیگر سازش می کنند و هر یک به دیگری آرامش می بخشد.اژدها
یک رابطه عالی دیگر؛ دو فیلسوف سعی می کنند دنیا را اصلاح کنند!مار
بله، مار خشم و بی قراری اسب را فرو می نشاند.اسب
تا زمانی که مار به درد بز بخورد، دوستی شان پا برجاست.بز
رابطه اجتماعی آنها سرد خواهد بود.میمون
بله، این دو چیزهای زیادی برای گفتن به یک دیگر دارند.خروس
مشکل است. بهتر است دوستی خود را در حد یک ارتباط اجتماعی حفظ کنند.سگ
هم بله، هم نه. با گذشت زمان همه چیز مشخص می شود.خوک

رابطه شغلی متولدین سال مار با سالهای

آوای دهل شنیدن از دور خوش است!موش
بهتر است این دو با هم شریک نشوند.گاو
بله، این دو هرگز به توافق نخواهند رسید.ببر
بله، اگر به جای حرف زدن، به کار بپردازند، همکاری موفقیت آمیزی خواهند داشت.گربه
بله، اگر به جای حرف زدن، به کار بپردازند، همکاری موفقیت آمیزی خواهند داشت.اژدها
این دو عالی برنامه ریزی می کنند؛ اما در عمل کاری از پیش نمی برند. شراکت آنها ناپایدار و متزلزل است.مار
امکان پذیر است. برنامه ریزی و طرح نقشه های کاری، بر عهده مار و پیاده کردن آنها بر عهده اسب خواهد بود.اسب
می شود امیدوار بود. مار مهارت و آگاهی لازم را برای کار کردن دارد؛ اما نمی توان به کار کردن او امیدوار بود. بز هم مرتکب اشتباهاتی می شود.بز
مار دچار دردسر خواهد شد؛ زیرا میمون بسیار زرنگ و باهوش است.میمون
حرف، حرف، حرف… شراکت این دو، در دریایی از کلمات غرق خواهد شد!خروس
چرا که نه؟ امکان پذیر است؛ اما چندان چنگی به دل نمی زند.سگ
خوک نیاز چندانی به خرد و دانایی مار ندارد و مار صدمه می بیند.خوک

ارتباط میان پدر و مادرمتولد سال مار و فرزندان متولد سال :

مار عاشق خانواده اش است و موش کاری نمی کند که موجب رنجش او شود.موش
مار عاقلانه هر چه در توانش است، انجام می دهد؛ اما این گونه زندگی سخت است.گاو
پرسش هایی برای مار وجود دارد. او باید برای این که بفهمد ببر اوقاتش را چگونه سپری می کند، از تمام هوش خود استفاده کند.ببر
بله، اما مواظب باشید! مادر انحصار طلب و حسود است و پدر دوست دارد بچه را برای خودش نگه دارد.گربه
بله، مار اژدها را درک می کند.اژدها
سرانجام یکی از آنها دیگری را فریب داده، به دام می اندازد. بهتر است مار جوان هر چه زودتر ازدواج کند، در غیر این صورت، کار از کار خواهد گذشت.مار
حس استقلال طلبی اسب باعث بروز مشکلاتی برای هر دو طرف می شود!اسب
رابطه خشنود کننده است که ثروت و آسایش را برای خانواده به ارمغان می آورد.بز
این بچه، یک میمون واقعی است.میمون
آنها یک دیگر را خوب درک می کنند. خروس با چرب زبانی می خواهد خود را مهم و موثر نشان دهد. او حتی به قیمت از دست دادن آزادیش، این کار را خواهد کرد.خروس
تجربه نشان داده است که آنها به درد یک دیگر نمی خورند.سگ
خوک باید خیلی مواظب باشد که توانایی حرکت را از او نگیرند.خوک

منبع:kazeroon.net

مطالب مرتبط

۱ دیدگاه

  1. Nima گفت:

    مطالب مفید و ارزنده ای بود
    ممنون دمتون گرم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *