زبان بدن

گزیدن لب ها به چه معناست؟

 گزیدن لب‌ها

گزیدن لب ها یکی از مهم ترین نشانه ها از قرار داشتن فرد در وضعیت استرس زا است. در بسیاری از مواقع زمانی که انسان ها اشتباهی را مرتکب می شوند بی اختیار لب ها خود را می گزند. در این مواقع انسان سعی می کند، به طور ناخودآگاه با گزیدن لب ها، فرو بردن آن ها به داخل دهان و تماس زبان با آن ها خود را از زیر بار روانی خارج کند.

گزیدن لب ها = یا اشتباه کرده یا می ترسد!

علایم چشم در رفتارهای روزانه 

آداب معاشرت

از دیر باز فکر خود را معطوف به چشم و اثر آن بر رفتار انسانی نموده ایم. ما همه از اصطلاحاتی مانند چشم غره، نگاه زیرکانه، چشم های شیطنت آمیز، برق چشم ها استفاده کرده ایم. زمانی که از این اصطلاحات استفاده می کنیم، به طور غیر عمدی اشاره به اندازه مردمک های چشم شخص داریم.

هس در کتاب “حکایت هایی که چشم ها می گوید” چشم ها احتمالاً دقیق ترین و نمایان ترین علایم ارتباط انسانی می باشند زیرا آن ها نقاط کانون بدن هستند و مردمک ها به طور مستقل عمل می کنند. در شرایط نور معمولی، مردمک های چشم در حالی که رفتار یک فرد از مثبت به منفی و بالعکس تغییر پیدا می کند، کوچک و بزرگ می شوند.

 هنگامی که شخصی هیجان زده می شود، مردمک های چشم او شاید تا چهار برابر اندازه معمولی بزرگ شوند. از طرفی، یک حالت عصبانی و منفی باعث کوچک شدن مردمک ها می شود که معروف به “چشم های خروسی” یا “چشم های ماری” می باشد. چشم ها در روابط عاشقانه بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. زنان از آرایش چشم جهت تاکید بر نمایش چشم خود استفاده می کنند. چنانچه زنی عاشق یک مرد باشد، مردمک های چشمش بزرگ می شوند و مرد بدون اینکه متوجه باشد به درستی پی به رازِ زن می برد از این جهت، ملاقات های رمانتیک و عاشقانه اغلب در مکان های کم نور برنامه ریزی می شوند تا موجب بزرگ شدن مردمک ها شود.

در دست گرفتن مچ، ساعد، بازو

چند تن از مردان سرشناس خانواده سلطنتی بریتانیا معروف به این هستند که هنگام قدم زدن سر خود را بالا نگه می دارند، چانه را جلو می دهند و با یک دست، ناحیه مچ به پایین دست دیگر را در پشت خود می گیرند. این علامت نه تنها توسط اعضای خاندان سلطنتی بریتانیا استفاده می شود، بلکه بسیاری دیگر از اعضای خاندان های سلطنتس کشورهای جهان از آن استفاده می کنند.

The_Hand_Gripping_Wrist

در مراتب پایین تر، این علامت توسط پلیسی که نگهبانی می دهد، مدیر مدرسه هنگامی که در مدرسه قدم می زند، پرسنل ارشد نظامی و سایر صاحب منصبان مورد استفاده قرار می گیرد. این حرکت حاکی از برتری و اطمینان به خود می باشد.

علامت «مچ در دست» نباید با علامت «گرفتن ساعد با دست دیگر» که نشانه رنجش و ناکامی است اشتباه گرفته شود. در این حالت، یک دست ساعدِ دست دیگر را خیلی سفت می گیرد انگار که یک دست در تلاش است تا دست دیگر را از حرکت باز دارد. جالب اینجاست که هر چه بیشتر دست به سمت بالا حرکت کند، میزان عصبانیت فرد بیشتر شده است.

زبان بدن ” حالات مختلف کف دست” به چه معناست؟

یکی از اشارات غیر کلامی که کمترین توجه را به خود معطوف داشته اما از بیشترین قدرت برخوردار است، توسط کف دست انسان ارایه می شود؛ و زمانی که به نحو صحیح مورد استفاده قرار می گیرد توشه ای از اقتدار برای استفاده کننده اش فراهم می کند و قدرت صدور فرمان سکوت به دیگران را می دهد.

در حرکات کف دست، سه حالت اصلی وجود دارد: کف دست رو به بالا، کف دست رو به پایین و کف دست بسته با یک انگشت به حالت اشاره. تفاوت بین این سه حالت را با یک مثال مشخص می کنیم:

فرض کنیم که از شخصی درخواست می کنید که جعبه ای را بلند کند و به نقطه دیگری در همان اتاق حمل کند. فرض را بر این می گذاریم که شما از یک نوع آهنگ صدا، کلمات و حالت چهره استفاده می کنید و فقط حالت کف دست های خود را تغییر می دهید. حالت کف دست رو به بالا به عنوان یک حرکت غیر تهدید آمیز و سلطه پذیر استفاده می شود که یادآور التماسِ گِدای خیابانی است.

مهمترین آداب معاشرت

زمانی که کف دست برگشته و به سمت پایین است، بلافاصله اقتدار را تداعی می کند. شخصی که از او چنین درخواستی شده، احساس می کند که برداشتن جعبه یک فرمان است.

Dominant_Palm_Position

کف دست به صورت مشت بسته شده و انگشت اشاره تبدیل به یک چوب نمادین گشته که از آن طریق سخنگو مجازاً مخاطب خود را به تسلیم می کشاند. استفاده از انگشت اشاره یکی از ناراحت کننده ترین اشاراتی است که یک شخص می تواند در حین صحبت کردن به کار ببرد.

Aggressive_palm_position

زبان بدن “علامت V” به چه معناست؟

این علامت در سراسر ایتالیا و زلاندنو و بریتانیای کبیر تعبیر توهین آمیزی داردو وینستون چرچیل البته علامت V به معنی پیروزی در طول جنگ جهانی دوم استفاده و رایج نمود، اما در مدل مورد استفاده وی کف دست کاملاً آشکار بود. در تعبیر توهین آمیز آن، کف دست رو به خود سخنگو می باشد. این علامت در اکثر نقاط اروپا در صورتی که کف دست رو به سخنگو باشد، به معنی شماره دو می باشد.
 علامت V

زبان بدن”اشاره به افراد به انگشت شست و مشت شده” به چه معناست؟

همچنین انگشت شست چنانچه برای اشاره کردن به شخصی استفاده شود، می تواند علامت تمسخر و بی احترامی باشد. به عنوان مثال، شوهری که در حضور دوستش، به همسرش با مشت بسته و انگشت شست به بیرون اشاره می کند و می گوید، «می دانی، همه زن ها مثل هم اند»، در تدارک یک دعوا با همسرش است. در این حالت، انگشت شست متحرک به عنوان یک چوب اشاره برای مسخره کردن زن بیچاره مورد استفاده قرار می گیرد. از این رو، مورد اشاره واقع شدن با شست برای اکثر خانم ها ناراحت کننده است، به خصوص که یک مرد این حرکت را انجام دهد.

زبان بدن “روی هم گذاشتن پاها” به چه معناست؟

همانند انواع موانع دست گذاشتن پاها روی هم، نشانه احتمال وجود یک رفتار دفاعی یا منفی است. هدف اولیه دست به سینه شدن حمایت از ناحیه فوقانی بدن و قلب، و هدف از انداختن پاها بر روی هم حمایت از اعضای تناسلی بوده است. همچنین حالت دست به سینه یک رفتار منفی تر را نسبت به پاهای روی هم نشان می دهد، ضمن اینکه حالت دست به سینه واضح تر است.

هنگام تعبیر حرکت «روی هم گذاشتن پاها» در خانم ها باید مراقب بود زیرا به خیلی از آنان آموزش داده شده که یک خانم باید به این طریق بنشیند. البته متاسفانه، این حرکت باعث می شود که آن ها تدافعی به نظر برسند.

دو حالت اساسی در نشستن با پاهای روی هم وجود دارد، یکی حالت استانداردِ گذاشتن پاها روی هم و دومی قفل پا به شکل ۴ لاتین است.

حالت استاندارد روی هم گذاشتن پاها

در این حالت یک پا به طور هماهنگ روی پای دیگر قرار می گیرد که معمولاً پای راست روی پای چپ دیده می شود. این حالت معمولی قرار دادن پاها روی هم است که توسط مردمان اروپا، بریتانیا، استرالیا و زلاندنو استفاده می شود و شاید برای نشان دادن یک رفتار نگران و خوددار و دفاعی به کار برود.

زمانی که علامت پاهای روی هم با علامت دست به سینه ترکیب شود. به این معناست که شخص از مکالمه کنار کشیده است. چنانچه فروشنده ای حتی سعی نماید از خریداری که این حالت را به خود گرفته، راجع به تصمیم او سوال کند، کار ابلهانه ای کرده؛ فروشنده باید اقدام به پرسیدن سوالاتی نماید که اعتراض یا تردید او را بر طرف کند.

Copy-body-language

حالت (آمریکایی) قفل پا به شکل ۴ لاتین

این حالت پاها نشان می دهد که یک رفتار ستیزه جویانه یا رقابتی وجود دارد. این نوع نشستن توسط خیلی از آقایان آمریکایی که از یک طبیعت رقابت جویانه برخوردارند، مورد استفاده قرار می گیرد. از این رو، تعبیر رفتار یک آمریکایی در طول مکالمه مشکل است اما چنانچه همین رفتار از یک بریتانیایی سر بزند، معنی آن کاملاً مشخص است.

زبان بدن “حرکات انگشت شست” به چه معناست؟

در کف بینی، انگشتان شست نشانه قدرت و عزت نفس است که استفاده غیر کلامی آن با این تعبیر در توافق است. از آن ها برای نشان دادن برتری، یا حتی پرخاشگری استفاده می شود. انگشت شست که برتری کلام ضد و نقیضی بیان می کند، بسیار واضح می شوند. به عنوان مثال، وکیلی را در نظر بگیرید که خطاب به هیات منصفه با صدایی آرام و بم می گوید، «به نظر بنده …»

در حالی که علایم برتر شست را نمایان می کند و سرش را به عقب می برد تا «از روی بینی نگاه کند». در نتیجه، هیات منصفه احساس می کند که این وکیل ریاکار و حتی متکبر است. چنانچه این وکیل مایل بود متواضع به نظر برسد، می باید در مقابل هیات منصفه با یک پا به سمت آنان، دست های باز، با کف دست های نمایان و کمی خمیده به جلو می ایستاد تا تواضع و حتی تابعیت خود را به دادگاه نشان می دهد.

Dominant_Palm_Position8

زبان بدن”علامت O.K” به چه معناست؟

 در اوایل قرن نوزدهم، این علامت در آمریکا و ظاهراً توسط روزنامه نگارانی که در آن زمان استفاده از حروف اول هر کلمه را برای مختصر کردن عبارات معمولی مُد نمودند، رواج پیدا کرد. نظرات متعددی در خصوص اینکه O.K حروف اول چه کلماتی است ابراز شده اما شاید منشا دقیق آن را هرگز ندانیم.

با این حال به نظر می رسد که علامت حلقه نماینگر حرف «O» از «O.K» باشد. استفاده از عبارت O.K در همه کشورهای انگلیسی زبان رایج است و با اینکه خیلی سریع به کشورهای اروپایی و آسیایی نیز گسترش یافته، در بعضی جاها معنی متفاوتی دارد.  به عنوان مثال در فرانسه به معنی صفر یا پوچ نیز هست و در ژاپن به معنی پول است.

در برخی از کشورهای مدیترانه ای، علامت مردان هم جنس گرا می باشد. بنابراین مسافرانی که به خارج سفر می کنند، بهتر است در هر کشور، از علایم همان فرهنگ پیروی کنند. این کار می تواند از ایجاد موقعیت های ناخوشایند جلوگیری کند.

ok-fingers-ok-dita

زبان بدن “فرستادن دود سیگار به بالا یا پایین” به چه معناست؟

یک نشانه خاص که گویای رفتار منفی یا مثبت شخص در برابر وضعیت موجود است، مسیر دود خارج شده به سمت بالا یا پایین است. شخصی که احساس مثبت یا برتری یا اطمینان از خود دارد، در اغلب مواقع، دود را به سمت بالا خارج می کند. در مقابل، شخصی که افکار منفی مخفی یا تردید آمیز دارد، اغلب اوقات دود سیگار را به سمت پایین خارج می کند.

dfw-generic-smoking-01

خارج کردن دود سیگار به سمت پایین و از گوشه لب، یک رفتار منفی تر و مخفی تر را نشان می دهد. البته، فرض را بر این می گذاریم که شخص سیگاری دود سیگار را نه برای اجتناب از توهین به دیگران به بالا می دهد؛ اگر چنین باشد او شاید دود سیگار را در هر جهتی بدمد.

در فیلم های سینمایی، رهبر یک گروه تبهکار معمولاً به عنوان فردی پرخاشگر و سرسخت نمایش داده می شود که وقتی سیگار می کشد، به سرعت سر خود را به عقب می اندازد و با دقت کامل، دود سیگار را به سمت سقف می فرستد تا برتری خود را بر سایر اعضا گروه نشان دهد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *