ساعت بیولوژیک بدن در فنگ شویی و تاثیر فوق العاده آن در ۲۴ ساعت شبانه روز

ساعت سه گانه

ساعت 

شکوفا دایی زاده

آیا از طریق ساعت بیولوژیک بدن می‌توان به پاسخ خیلی از سوال‌ها درباره وضعیت جسمی پی برد؟! جواب بله است. به عنوان مثال شاید کنجکاو باشید بدانید که چرا طی روز خلق و خوی و انرژی‌تان نوسان پیدا می‌کند.

چرا بعضی از ساعت‌ها کمتر تمرکز دارید؟!. همچنین ساعت بیولوژیک بدن شما در طی شبانه روز چه تاثیراتی را از محیط خود دریافت می کند؟!

علم فنگ شویی بر اساس اصول و قوانین طبیعت می باشد. سیستم بدن نیز بر اساس زمان ۲۴ ساعت شبانه روز، ساعت بیولوژیکی با مکانیزم خاص خود را دارد و بر اساس اثرات زمانی که خورشید و ماه و شبانه روز روی بدن انسان می گذارد، دچار تغییراتی می شود!. پس چه بهتر که برای سلامتی جسم و روح خود از این قوانین طبیعت استفاده نماییم.

بدن انسان بر اساس چرخه‌ای که از طریق مغز کنترل می‌شود، هدایت می شود و طی ۲۴ ساعت ۳ چرخه عمده را طی می‌کند.

چرخه از بین بردن (ساعت۱۲ شب تا ۴ صبح)

این زمانی است که بدن سموم را دفع می‌کند، به همین علت است که هنگام بیدار شدن از خواب، دهان و پوست بد‌بو است. در این زمان، توصیه می‌شود غذاهایی مصرف شود که به آسانی هضم می‌شود از جمله میوه و سبزیجات خام، آب میوه و…

چرخه تخصیص (ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر)

در این زمان از روز بدن هوشیار و روند هاضمه و سوخت و ساز فعال است در این زمان نسبت به ساعت‌های دیگر بیشتر احساس گرسنگی می‌کنید. در این موارد حتی اگر وقت غذا نباشد، لازم است چیزی بخورید.

چرخه جذب (ساعت ۴ بعدازظهر تا ۸ شب)

در این زمان، بدن بر جذب مواد مغذی برای احیای سلول‌ها و ارگان‌ها تمرکز می‌کند. این بهترین زمان برای بازسازی است و مصرف شام قبل از اتمام این چرخه توصیه می‌شود.

در این بخش به ساعت بیولوژیک بدن بر اساس فنگ شویی می پردازیم.

کانال ریه

کانال ریه، یک بخش یین است. ریه و طحال با یکدیگر محور یین را تشکیل می دهند.

عنصر:فلز

ارگان مزدوج: روده بزرگ

بافت : پوست

ارگان حسی: بینی، حس بویایی

زمان برتر: ساعت ۵-۳ صبح

ویژه گی های درمانی این کانال عبارتند از : اختلالات تنفسی ، اختلالات گلو و بینی ، اختلالات پوستی و ضایعات دردناک در طول کانال .

 

کانال روده بزرگ

کانال روده بزرگ، یک بخش یین است. روده بزرگ و معده با یکدیگر محور یانگ را تشکیل می دهند.

عنصر: فلز

ارگان مزدوج: ریه

بافت : پوست

ارگان حسی: بینی، حس بویایی

ساعت بیولوژیک بدن: ساعت برتر ۷-۵ صبح

کانال روده بزرگ با کانال ریه یک زوج را تشکیل می دهد و به صورت یک واحد عملی، عمل می کند. نقاط دیستال (نقاط انتها) روده بزرگ ، در اختلالات ارگانهای وابسته مانند اختلالات ریه ، پوست و مو مورد استفاده قرار می گیرند. نقاط این بخش به طور کلی بر تمام اختلالات مسیر کانال نیز موثرند.

کانال معده

کانال معده یک بخش یانگ است. معده و روده بزرگ با هم محو یانگ را می سازند.

عنصر: زمین

ارگان مزدوج: طحال

بافت : بافت همبند

ارگان حسی: دهان

ساعت بیولوژیک بدن: ساعت برتر۹-۷ صبح

نقاط واقع در صورت در اختلالات منطقه ای ، مانند اختلالات چشمی ، میگرن، فلج صورتی ، نورالژی ترمی ژمینال و دندان درد مورد استفاده قرار می گیرند. استفاده از نقاط ناحیه توراکس در مواردی نظیر درد قفسه سینه و اختلالات غدد شیری توصیه می شود. نقاطی دیگر روی صورت در اختلالات سیستم گوارش و بیماریهای ناحیه لگن کاربرد دارند و از نقاط واقع بر اندامهای تحتانی در درمان فلج و اختلالات مفصلی استفاده می شود. همچنین طب سوزنی در این نقاط در اختلالات شکمی در بیماریهای مفصل شانه و در ناراحتی های ناحیه صورت مفید واقع می شود.

کانال طحال

کانال طحال یک بخش یین است. طحال و ریه با هم محور یین بزرگ را تشکیل می دهند.

عنصر:زمین

ارگان مزدوج: معده

بافت : بافت همبند و چربی

ارگان حسی: دهان

ساعت بیولوژیک بدن: ساعت برتر ۱۱-۹ صبح

بر اساس نظریات سنتی و ساعت بیولوژیک بدن ، اعمال سیستم طحال عبارتند از : تنظیم اعمال پانکراس از جمله فعالیت های هورمونی گوارش (قسمت Yin )، نظارت بر اعمال طحال و سیستم رتیکولواندوتلیال. چنین تصور می شود که سیستم طحال متابولیسم آب و خوب را تنظیم می کند تا بافتهای همبند را تحت تاثیر قرار دهد و لب ها و زبان را تغذیه کند. نقاط کانال طحال، در اختلالات دستگاه گوارش، ادراری – تناسلی و بیماریهای پوستی مورد استفاده قرار می گیرند.

 

کانال قلب

کانال قلب یک بخش یین است . قلب و روده کوچک با یکدیگر محور یین را تشکیل می دهند.

عنصر: آتش

ارگان مزدوج: روده کوچک

بافت : خون و عروق خونی

ارگان حسی: زبان

ساعت بیولوژیک بدن: ساعت برتر ۱۱ صبح تا ۱ بعداظهر

تنظیم عملکرد قلب، گردش خون و همچنین تنظیم اعمال فکری به ویژه هوشیاری را انجام می دهد. همچنین عواطف را که بنابر نظریات چنین و ساعت بیولوژیک بدن با قلب در ارتباط هستند. بنابراین نقاط موجود بر روی کانال قلب، از نظر سایکولوژیک مهم هستند. طبق نظریات سنتی قلب به دهان باز شده، زنگ زبان را تعیین می کند. استفاده از نقاط موجود روی کانال قلب، در اختلالات قلبی، بیماریهای سایکوسوماتیک و اختلالات سایکوتیک، مانند اختلا خواب ، بی قراری، اختلال تکلم، اسکیزوفرنی، صرع و در ضایعات دردناک موجود در مسیر کانال مانند اپی کوندیلیت و تنوواژینیت، توصیه می شود.

کانال روده کوچک

کانال روده کوچکُ یک بخش یانگ است. روده کوچک و مثابه با یکدیگر محور Taxang را تشکیل می دهند.

عنصر: آتش

ارگان مزدوج: قلب

بافت : خون و عروق خونی

ارگان حسی: زبان

ساعت بیولوژیک بدن: ساعت برتر۳-۱ بعداظهر

درمان اختلالات دردناک واقع در مسیر کانال مانند اپی کوندیلیت، پری آرتریت شانه، تورتیکولی، اسپوندیلوز گردنی، دندان درد، نورالژی تری ژمینال و اختلالات گوش.

کانال مثانه

کانال مثانه یک کانال یانگ است. کانال مثانه و کانال روده کوچک با یکدیگر محور Tai-Tang را تشکیل می دهند.

عنصر: آب

ارگان مزدوج: کلیه

بافت : استخوانها و مفاصل

ارگان حسی: گوش

ساعت بیولوژیک بدن : ساعت برتر۵-۳ بعداظهر

در اختلالات واقع در مسیر کانال به عنوان مثال : نقاط واقع بر صورت برای اختلالات چشمی و برای سردرد، مورد استفاده قرار می گیرد. نقاط واقع بر گردن برای سردرد ناحیه اکسیپیتال و اسپوندیلوز گردنی انتخاب می شوند. shu واقع بر شاخه داخلی، به طور سگمنتال قرار گرفته اند. این نقاط پاراورتبرل اثری مستقیم بر روی ارگان داخلی سگمان مربوطه دارد. در اختلالات حاد و مزمن، نقاط shu پشتی مربوطه به خودی خود و یا در اثر فشار دردناک می شوند. در نقاط ناحیه لومبار یا ساکرال برای درمان بیماریهای کلیه و سیستم مجاری ادراری و تناسلی مورد استفاده قرار می گیرند.

استفاده از نقاط بر نواحی محیطی، به عنوان دیستال در Lumbago ، درد سیاتیک و اختلالات ادراری – تناسلی توصیه می شود.

کانال کلیه

کانال کلیه یک بخش یین است. کلیه و قلب با یکدیگر محور Shao-Yin را تشکیل می دهند.

عنصر: آب

ارگان مزدوج: مثانه

بافت : استخوان

ارگان حسی: گوش

ساعت بیولوژیک بدن: ۷-۵ بعداظهر

کانال کلیه با مثانه تشکیل شدهنده یک زوج و در نتیجه یک سیستم عملکردی هستند. اعمال این سیستم عبارت است از اعمال دفعی کلیه و دستگاه ادراری و نیز اعمال تناسلی ، در طب سنتی چینی و ساعت بیولوژیک بدن سیستم کلیه قدرت اراده را تحت کنترل دارد . بنابر این نارسایی کلیوی با کمبود قدرت اراده و افسردگی در ارتباط است. استفاده از نقاط واقع بر کانال کلیه در اصل در اختلالات ادراری – تناسلی ، آرتریت روماتوئید و افسردگی توصیه می شود.

کانال پریکارد

کانال پریکاردیوم یک بخش یین است . پریکاردیوم و کبد با هم محور Jue-Yin را تشکیل می دهند.

عنصر: آتش

ارگان مزدوج: Sanjio

بافت : خون و عروق خونی

ارگان حسی: زبان

ساعت بیولوژیک بدن: ساعت برتر ۹-۷ شب

بر اساس نظریات فنگ شویی و ساعت بیولوژیک بدن ، کانال های قلب و پریکاردیوم ، یک واحد عملی را تشکیل می دهند و مغز و اعمال آن از این واحد عملکردی متاثر می شود. عنصر این واحد عملکردی، آتش است. چنین در نظر گرفته می شود که پریکاردیوم از قلب محافظت می نماید و خود قلب نیز در ارتباط کامل با اعمال فکری است. نقاط پریکاردیوم با اثری قوی بر جریان خون ، در اختلالات قلبی – عروقی کاربرد دارند. از موارد مصر دیگر نقاط کانال پریکاردیوم می توان اختلالات روانی ، روان تنی ، معدی – روده ای را نام برد.

کانال Sanjioa

نام این کانال به صورت سوزاننده سه گانه یا گرم کننده سه گانه است و یک یانگ با کیسه صفرا محور Shaoyang را تشکیل می دهند.

عنصر: آتش

ارگان مزدوج: پریکاردیوم

بافت : خون و عروق خونی

ارگان حسی: زبان

ساعت بیولوژیک بدن: ساعت برتر ۱۱-۹ شب

sanjio از اعمال ارگان ها در سه حفره بدن است. گرم کننده فوقانی، مسئول اعمال جذبی است. گرم کننده میانی به حفره شکم مربوط است و اعمال گوارشی را تحت کنترل دارد و گرم کننده تحتانی، با ناحیه لگنی در ارتباط است و اعمال دفعی را کنترل می کند. نقاط این کانال در کری، وزوز گوش، سرگیجه، اختلالات گوارشی مانند یبوست ، درد قفسه سینه و شانه ، سردرد و اختلالات چشمی کاربرد دارند.

کانال کیسه صفرا

کانال کیسه صفرا یک بخش یانگ است. کیسه صفرا و Sanjio با محور Shao-Yang را تشکیل می دهند.

عنصر: چوب

ارگان مزدوج: کبد

بافت : عضله و تاندون

ارگان حسی: چشم

ساعت بیولوژیک بدن: ساعت برتر۱۱ شب تا ۱ بامداد

کانالهای کیسه صفرا عملا به طور نزدیکی با کبد در ارتباط است . هر دوی این کانالها، اعمال متابولیک را تحت تاثیر قرار می دهند و بر اساس نظریات سنتی، مسئول به جراین درآوردن انرژی حیاتی هستند. قراردادن سوزن در نقاط واقع بر کیسه صفرا در ناحیه تنه و نقاط دیستال، در اختلالات کبد و کیسه صفرا ، کمر درد ، درد سیاتیک ، فلج و اختلالات پستان توصیه می شود. نقاط واقع بر سر و گردن در اختلالات چشم و گوش ، سردرد ، میگرن و اسپوندیلوز گردنی مورد استفاده قرار می گیرند.

کانال کبد

کانال کبد یک بخش یین است. کبد و پریکاردیوم با یکدیگر محور Jeu-Yin را تشکیل می دهند.

عنصر: چوب

ارگان مزدوج: کیسه صفرا

بافت : عضله و تاندون

ارگان حسی: چشم

ساعت بیولوژیک بدن: ساعت برتر ۳-۱ بامداد

کانالهای کبد ارتباط نزدیکی با اندام تناسلی و اعمال آن و همچنین با چشم دارد. نقاط دیستال کبد در اختلالات اعمال ادراری تناسلی، اختلالات متابولیک ، اختلالات چشمی و سردرد کاربرد دارد. نقاط واقع بر تنه در اختلالات کبدی، صفراوی و متابولیک مورد استفاده قرار می گیرند.

 

با دانستن این مطالب می توانید ساعت بدن خود را تنظیم کنید و بهترین ساعت خواب خود را در شبانه روز ارزیابی نمایید. ساعت بیولوژیک بدن به شما کمک خواهد کرد تنظیم خواب داشته باشید! سلامت خود را بدست آورید. اگر طبق این قوانین و اصول پیش بروید قطعا دچار بیمار نخواهید شد و سیستم بدن خود را با شبانه روز و حرکت خورشید و ماه تنظیم کرده و انرژی های طبیعت را به بهترین شکل ممکن دریافت می کنید.

 

منبع: فنگ شویی ایرانی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *