شبه انسان، انسان و اَبَرانسان

از نظر ایزوتریکی انسان های عادی، انسان (human) به شمار نمی روند و شبه انسان (humanoid) هستند. شبه انسانها روح ندارند و بخشی کوچکی از روح به نام اسنس (بذر روح یا جنین روح) را در درون خود دارند. بدن شبه انسانها، قمری است و بدن های قمری، ولتاژ بسیار پایینی دارند و طبیعت به خاطر نفع و استفاده خودش، آنها را به ما می دهد و در نهایت نیز این بدن ها به طبیعت باز گردانده می شوند.
روح از قلمرو الکتریسته است و بدن قمری شبه انسان ها، نمی تواند ولتاژ بسیار بالای آن را تحمل کند. به همین خاطر، برای اینکه شبه انسان تبدیل به انسان شود، لازم است که روی اسنس کار کند تا اسنس در نهایت، قابلیت تبدیل شدن به روح را پیدا کند.
همچنین لازم است که بدن های شمسی ساخته شود، (باید بدانیم که بدن های شمسی را طبیعت و پدر و مادر نمی توانند به ما بدهند و ما بایدباکار درونی و خودسازی آنها را بسازیم.) چون این بدن ها، سختی و ولتاژ بالایی دارند و می توانند ولتاژ بسیار بالای روح از قلمرو الکتریسته را تحمل کنند.به همین خاطر، وقتی بدن های شمسی ساخته شد، روح در درون ما می آید و در آن هنگام، ما از لحاظ ایزوتریکی تبدیل به انسان یا مرد می شویم یعنی کسی که روح دارد.در کتب مقدس و همچنین اشعار اصیل عرفانی، مردیارجل نشانگر مذکر بودن نیست و این واژه به کسی اطلاق می شود که دارای روح است و توانسته روح را در درون خود بیاورد. (ای خدا بگمار قومی روحمند)
برای ساختن بدن های شمسی، احتیاج به کوندالینی داریم. کوندالینی همیشه امری جنسی است.بدن های شمسی به وسیله انرژی حیاتی یاانرژی جنسی تصفیه شده ساخته می شود. با ساختن بدن های شمسی، ما روح را در درون خود می آوریم و تبدیل به انسان می شویم. بعد از آن، اگر بتوانیم بینگ رادرون خودبیاوریم، تبدیل به اَبَرانسان می شویم. ابرانسان ها یا ابرمردها،کسانی هستند که به انسان ها درس و تعلیم می دهند، ولی شبه انسانها یاکسانی که فقط اسنس را در درون خود دارند و هنوز روح ندارند،نمی توانند ابرانسان هارا درک وتحمل کنند. به همین خاطر، اکثر ابرانسان ها درطول تاریخ، توسط شبه انسانها به قتل رسیده اند. معمولا شبه انسان ها همواره از ابرانسانها معجزه می خواهند.
ابرانسان به انسان درس می دهد و انسان به شبه انسان. کتب مقدس، تعالیم ابرانسان هاست، به همین خاطر،انسانها زبان کتب مقدس رادرک می کنند و شبه انسانها از درک آن عاجزند. ولی هرشبه انسانی به خاطر وجود اسنس، پتانسیل انسان شدن و در نهایت، ابرانسان شدن را دارد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *