شواهد اتفاق افتادن سفر در زمان

سر ویکتور گودارد که در بریتانیا به پدر نیروی هوایی پادشاهی آن کشور معروف است، تجربه ای نیز در این زمینه داشته است. درسال ۱۹۳۵ او که برای رفتار بزرگوارانه وصادقانه اش برای خاص و عام محترم بود، تجربه ای شگفت انگیزو درعین حال عجیب راکه ازتوضیح آن قاصربود، پشت سرگذاشت.
او درآن زمان بعنوان فرمانده عملیاتی خدمت می کرد. دریکی از پروازها از ادینبرو در اسکاتلند به سمت اندوور در انگلستان، تصمیم گرفت از روی منطقه هوایی متروکه در رم در نزدیکی ادینبرو بگذرد. درمحوطه این پایگاه متروکه، انواع گیاهان رشد کرده بودند. هنگرها درحال ازهم پاشیدن بودند و تعدادی گاو درحال چریدن درمحوطه پاک هواپیماها دیده می شدند.
درادامه مسیربه سمت اندوور ناگهان توفانی شدید و عجیب درگرفت. درمیان ابرهای زرد و قهوه ای توفان، کنترل هواپیما از دست او خارج شد و درحرکتی مارپیچی به سمت زمین شیرجه زد. خلبان با مهارت، از برخورد با زمین جلوگیری کرد و در همین لحظه متوجه شد که در حال ادامه مسیر به سمت مبدأ در حرکت است. زمانی که بالای فرودگاه متروکه رسید، توفان ناگهان محو شد و هواپیمای گودارد در هوای آرام وزیر نور شفاف خورشید پرواز می کرد. اما فرودگاه تغییر کرده بود. هنگرها کاملاً نو بنظر می رسیدند و  ۴ هواپیما نیزروی زمین نشسته بودند.
۳ فروند از آن ها مدل آشنایی داشتند. ولی رنگ زرد غیرعادی داشتند. چهارمین هواپیما نیز یک تک بال بود که نیروی هوایی درسال ۱۹۳۵ ازآن مدل دراختیار نداشت . مسأله عجیب دیگر این بود که تمامی مکانیک ها لباس آبی رنگ به تن داشتند درصورتی که تا جایی که گودارد می دانست، لباس مکانیک های نیروی هوایی به رنگ قهوه ای بود. نکته دیگر اینکه هیچکس متوجه پرواز هواپیمای او بالای سرشان نبودند.
پس از دورشدن از فرودگاه، دوباره توفان شروع شد ولی وی پس از بیرون آمدن ازآن، دوباره به سمت مقصدحرکت کرد و بدون مشکل دیگری به آندوور رسید. چهار سال بعد در سال ۱۹۳۹، نیروی هوایی بریتانیا، هواپیماها را زردرنگ کرد، لباس مکانیک ها آبی شد و هواپیماهایی که گودارد دید، وارد ناوگان هوایی آن کشور شد. آن طور که از ظواهر برمی آید، گودارد ۴ سال در زمان به جلو رفت و پس ازمدتی به زمان خودش بازگشت. مسأله عجیب دیگری درمورد این شخص این است که ۱۶سال قبل، گودارد حادثه غیرعادی دیگری رانیز تجربه کرده بود.
مسأله عجیب دیگری درمورد این شخص این است که ۱۶سال قبل، گودارد حادثه غیرعادی دیگری رانیز تجربه کرده بود. درعکس شماره ۳ که درسال ۱۹۱۹ گرفته شد، درسال ۱۹۷۵ توسط شخص گودارد انتشار یافت و تصویر گروهی اسکادران گودارد را نشان می دهد، صورت نیمه محو کسی را می بینیم که در اسکادران نبود. گفته می شود که این صورت مربوط به فردی جکسون، مکانیک نیروی هوایی است که ۲ روز قبل از برداشتن آن تصویر در یک حادثه برخورد با یکی از ماشین های هواپیما کش کشته شد. درحقیقت مراسم تشییع جنازه او دقیقاً روز برداشتن تصویر مذکور است. بعضی از افراد معتقد بودند که جکسون بدون اینکه بداند مرده،برای عکس یادگاری دسته جمعی حاضر شده است!

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *