فشار قبر

تجربه‌ نزدیک به مرگ

فشارقبربه چه معناست؟

جداشدن روح ازبدن هنگام مرگِ قطعی درکسری ازثانیه انجام میشوداین لحظه چنان سریع اتفاق میافتدکه حتی کسی که چشمانش لحظه ی مرگ بازاست فرصت بستن آنرا پیدا نمیکند.

یکی ازشیرین ترین تجربیات انسان دقیقا لحظه جدا شدن روح از جسم میباشد حس سبک شدن و معلق بودن بعد از مرگ.

اولین اتفاقی که میافتداین است که روح ما که بخشی از آن هاله ذهن است  و در واقع آرشیو اطلاعات زندگی دنیوی اوست شروع به مرور زندگی ازبدو تولد تا لحظه مرگ میکند و تصاویر بصورت یک فیلم برای روح بازخوانی میشود.

شاید گمان کنیم که این اتفاق بسیار زمان براست زمان در واقع  قرار داد ما انسانهاست .

این ما هستیم که هر دقیقه را ۶۰ ثانیه قرار داد میکنیم اما زمان در واقع  فراتر از این تعاریف است با مرور زندگی روح  اولین چیزی که نظرش به آن جلب میشود وابستگیهای انسان درطول زندگی میباشد.

برخی ازاین وابستگیها در زمان حیات حتی فراموش شده بود ولی دراین مرحله دوباره خودنمایی میکند .میزان و مراحل وابستگی دنیوی برای هرکس متغیر است. روح از بین خاطراتش وابستگیهای خود را جدا میکند .

این وابستگیها هم مثبت است هم منفی مثلا وابستگی به مال دنیا یک وابستگی منفی وابستگی مادر به فرزندش هم نوعی دلبستگی وابستگی مثبت محسوب میشود ولی به هرحال وابستگی است این وابستگیها کششی به سمت پایین برای روح ایجاد میکند که او را از رفتن به سمت هادی یا راهنما جهت خروج از مرحله دنیا باز میدارد .

یعنی روح بعد از مرگ تحت تاثیر دو کشش قرار میگیرد یکی نیروی وابستگی از پایین و دیگری نیروی بشارت دهنده به سمت مرحله بعد.

اگر نیروی وابستگیها غلبه داشته باشد باعث میشود روح تمایل پیدا کندکه دوباره وارد جسم گردد چون توان دل کندن از وابستگی را ندارد و دوست دارد دوباره آنرا تجربه کند به همین جهت روح به سمت جسم رفته وتلاش میکند جسم مرده را متقاعدکند که دوباره روح را بپذیرد فشاری که به روح وارد میشود جهت متقاعدکردن جسم خود در واقع همان فشار قبر است.

این فشاربه هیچ وجه به جسم وارد نمیشود چون جسم دچار مرگ شده و دردی را احساس نمیکند پس فشار قبر در واقع  فشار وابستگی هاست و هیچ ربطی ندارد که شخص قبر دارد یا ندارد این فشار هیچ ربطی به شب زمینی ندارد و میتواند از لحظه مرگ شروع گردد.

یکی ازدلایل تلقین دادن به فرد فوت شده در واقع این است که به باور مرگ برسد و سعی دربرگشت نداشته باشد بعد از مدتی روح متقاعد میشودک ه تلاش او بیهوده است و فشار قبر از بین میرود وابستگیها باعث میشود که روح شاید سالها نتواند از این مرحله بگذرد بحث روحهای سرگردان وسنگین بودن قبرستانها بدلیل همین وابستگی هاست گاهی تاسالها فردفوت شده نمیتواند وابستگی به قبر خود وجسمی که دیگر اثری ازآن نیست را رها کند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *