ماشین زمانی که میتواند در زمان به جلو و عقب سفر کند

فیزیکدانان مدعی شده اند که مدل ریاضی یک ماشین زمان فرضی را طراحی کرده اند. جعبه ای که میتواند در بافت فضا-زمان به جلو و عقب برود.

به گفته ی آنان فوت و فن ساخت این ماشین زمان فرضی این است که فضا را به صورت یک دایره دربیاورند تا اینکه مسافران فرضی بتوانند با استفاده از خم شدن بافت فضا در زمان نیز به عقب و جلو حرکت کنند.

برای اینکه این مدل کار بکند باید بجای اینکه کیهان را سه بعد + زمان بینیم،باید چهار بعد را همزمان تصور کنیم.در این صورت میشود تصور کرد که مسیر های زمان و فضای با در کیهان به یکدیگر متصل اند.

اگر فضا مسطح بود سیارات در یک خط مستقیم حرکت می کردند. ولی با توجه به نسبیت انیشتین، ماده باعث خم شدن و انحنا پیدا کردن فضا می شود. به همین دلیل است که سیارات بدور ستارگان خود در مدار میچرخند.

چیزی که محققان اذعان میدارند این است که نه تنها فضا بلکه زمان نیز در حضور ماده و جرم شروع به خم شدن می کند. به نقل از ‘ تیپت’ یکی از فیزیکدانان :” در فضا-زمان، بعد زمان نیز در اثر گرانش انحنا پیدا میکند. شواهد نشان میدهد که هرچه به سیاهچاله ای نزدیک تر باشیم زمان کند تر حرکت میکند.”

این مدل ریاضی زمان را به صورت یک حلقه خم میکند تا مسافران بتوانند با استفاده از آن به گذشته یا اینده حرکت کنند. پیشنهاد فیزیکدانان ساخت یک “حباب” فضا زمانی هندسی است که فرد را در درون مسیر دایروی بزرگی حمل میکند.

اگر این حباب به سرعتی فراتر از سرعت نور برسد(که از دید این محقق ممکن است) این به حباب اجازه میدهد تا در زمان به عقب برگردد.کسانی که از بیرون افراد داخل این حباب را نگاه کنند، می بینند که رفتار آنها برگشتی خواهد شد.(مانند جمع شدن مواد یک تخم مرغ شکسته به درون پوسته)

: شخض A درون حباب ماست و شخص B در بیرون اورا مشاهده می کند. پیکان های مشکی نیز نماد حکرت مستقیم زمان است. فرد آ در درون حباب شخص ب را میبیند که مدام حرکت به جلو برگشت خواهد کرد(یعنی مشاهده میکند که فرد ب یک تخم مرغ را مدام مشکند و دوباره به درون تخم مرغ بر میگرداند. مثل عقب جلو کردن مداوم یک فیلم). اما فرد ب از بیرون حباب این صحنه را خواهد دید: دو ورژن مختلف از فرد آ که عقربه ساعت یکی به جلو و عقربه ساعت دیگری به عقب حرکت میکند.

به عبارت دیگه فرد بیرون از حباب، دو ورژن از فرد داخل حباب را می بیند که یکی در زمان به جلو حرکت میکند(مانند خودش) و دیگری به عقب حرکت میکند. تیپت و تسانگ محققین این مدل میگوید: در حالی که این مدل در بیان ریاضی منطقی است ولی هنوز هیچکدام از موادی که بتوان از آن این حباب(ماشین زمان فرضی) را ساخت وجود ندارد.

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *