مدیوم های روحی

متافیزیک

 مدیوم

تجربیاتِ مدیوم های روحی نتیجه ورود یک موج بیوالکترومغناطیس به درون کالبد فیزیکی و نفوذ آن به میدانِ هاله اثیری ایشان است که تجربه حسِ سنگینی و افزایش دمای بدن واسطه های روحی را در پی دارد.

گذشته از این بر اساس پژوهش های علمی انجام شده: “فرکانس طیف میدان انرژی انسان هایی که داری ذهنی مادی گرا هستند، بیش از ۲۵۰ هرتز نیست. افرادی که نیروی شفادهی دارند، فرکانسی بین ۴۰۰ تا ۸۰۰ هرتز دارند و کسانی که دارای ادراکاتِ فوق حسی و ماورائی -به هر نوع- هستند، برخوردار از فرکانس ۹۰۰ هرتز می باشند! این افراد؛ شخصیت هایی عرفانی هستند که می توانند اطلاعات خود را از طریق مکاشفه و الهام دریافت کنند”.

درکتاب سرآغازهای آگاهی ،جفری میشلاو می نویسد: پزشکی به نام دکتر لی سانِلا “با افراد بسیاری مواجه شده است که که نشانه هایی را گزارش کرده اند که مشابه فعال شدن انرژی کندالینی بوده است. این نشانه ها شامل حس کردن ارتعاش و گرما همراه با تجربه های بَصری و آگاهی هایِ فراروانیِ آشکار بوده است”.

دکتر جفری میشلاو در بخش دیگری از کتاب سرآغازهای آگاهی (که با همکاری ۱۳۰ دانشمند و پژوهشگر فراهم آمده) به این موضوع نیز می پردازد که: اطلاعاتی که به طور خودانگیخته و خود به خود از سوی مدیوم های روحی ابراز می شود، ممکن است قبلاً در حافظه ناخودآگاه وی ذخیره شده باشد. برای مقابله با این اعتراض دانشمندان، واسطه ای را باید معرفی کرد [و تحت آزمون قرار داد] که بتواند به محض درخواست، اطلاعات منسجمی را بدونِ آگاهی پیشین از آنها، ارائه دهد. نویسنده در ادامه می افزاید: “شاید بتوان خانم لئو نورا ای. پایپر ، اهل بوستُن ماساچوست آمریکا را به عنوان بهترین واسطه روحیِ موفق معرفی کرد… در سال ۱۸۸۶، ویلیام جیمز، روان شناس صاحب نام آمریکایی، به طور ناشناخته در یکی از جلسات او شرکت کرد. جیمز کاملاً تحت تاثیر داده هایی قرار گرفت که پایپر برای وی آشکار کرد. دکتر جیمز بیست و پنج نفر دیگر را با نام های مستعار نزد پایپر فرستاد. پانزده تن آنان به دکتر جیمز گزارش کردند که خانم پایپر نام ها و حقایقی را برای آنان بازگو کرد که امکان پذیر نبود که قبلاً آنها را دانسته باشد”.

?میزان غیب بینی فرد بر اساس دیاگرام پایین در هاله او منعکس می شود?

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *