مغز شما با پیش بینی آینده زندگی شما را نجات می دهد

مغز انسان فرگشت یافته تا با حد اقل اطلاعات بتواند حفره های دیداری را پر کند. مثلا وقتی که یک توپ به سمت شما می آید مغز شما رسیدن توپ را در خود شبیه سازی میکند و به شما در تصمیم گیری گرفتن توپ کمک میکند. به این رفتار “پیش نمایش” می گویند.

تحقیقی جدید نشان می دهد این آینده نگری، سریع تر از آنچه در واقعیت تحقق می یابد، شکل می گیرد. خصلتی که احتمالا در فرگشت ما جبران کنندی قوه دیداری ضعیف ما نسبت به دیگر موجودات است. احتمالا شما به چگونگی ساخته شدن تصاویر ذهنی در قشر بینایی مغز خود آشنایی دارید.

محققان ۲۹ دانشجو را درون یک دستگاه FMRI قرار دادند تا به به نوبت فعالیت مغزی آن ها را در حین دیدن یک نقطه ی سفید نوسان کننده اسکن کنند. از شرکت کنندگان خواسته شد که حرکت این نقطه را ۱۰۸ بار در مقاطع کوتاه زمانی تماشا کنند. در این حال مغز آن ها کاملا عادت کرده بود که در نیمی از ثانیه حرکت نطقه را از چپ به راست و از راست به چپ .

پس از اینکه انتظارات افراد شکل داده شد، برای هر کدام از افراد ۲۴ کلیپ پشت سر هم از حرکت طولی نقطه(مانند دفعات قبل) پخش شد. در بین حرکات در چند کلیپ نقطه از حالت شروع خود حرکت نمیکرد و در بعضی دیگر رسیدن نطقه به تاخیر انداخته شده بود. در طول آزمایش اسکن های مغزی در حال نشان دادن جریان خون در مغز بود.

وقتی که شرکت کنندگان حرکت نقطه را می دیدند، قسمتی متقابل در قشر بینایی مغزشان فعال می شد. اما وقتی که نطقه مقابل چشمان داوطلب حرکتی نمیکرد باز هم آن قسمت از قشر بینایی دوباره فعال می شد و با تصویر سازی ذهنی حرکت نقطه را کامل میکرد؛ اما اینابار با دو برابر سرعت واقعی حرکت نقطه. مغز داوطلبان بدون دیدن ادامه حرکت نقطه، ادامه مسیر آن را با دو برابر سرعت واقعی پیش بینی میکند.

با توجه به داده های این ازمایش مغز ما عادت کرده که حرکات نسبتا کند بیرون را، مانند پرتاب شدن یک توپ به سمت شما، با دوبرابر سرعت واقعی آن حرکت شبیه سازی و پیش بینی میکند. مطالعات پیشین نشان داده که مغز ما قبل از تصمیم گیری برای پیش بینی یک جرکت، حد اقل به ۱۵۰ میلی ثانیه مشاهده نیاز دارد.

همچنین در تحقیق کمی قدیمی تر نشان داده شد که مغز ما با ۱۳ میلی ثانیه نیز میتواند یک تصویر سازی آینده نگر نجام دهد اما در این زمان چند خطا و مصرف انرژی بیشتر غیر قابل اجتناب است. به هر حال این سرعتمندی پیش بینی مغز ما میتواند در مواقع حیاتی حکم مرگ یا زندگی را برای ما داشته باشد. این خصلت ما می تواند حاصل از فرگشت ما برای سرعت بخشیدن به عملکرد ما در مواقع ضروری باشد.

فرض کنید که در خیابانی ایستاده اید و ماشینی در حال نزدیک شدن به شما است. از خود می پرسید ایا حرکت کنم؟ یا اول بگذارم ماشین برود سپس حرکت کنم؟ مطالعه اخیر نشان میدهد که مغز شما حرکت ماشین با سرعت بیشتر در مغز کامل میکند تا به تصمیم گیری شما برای عبور از خیابان کمک کند.

این تحقیق همچنین به ما می گوید که مغز ما علاوه بر وقایع جاری از اطلاعات پیشین نیز برای آینده نگری استفاده میکند. به همین دلیل این عمل” پیش نمایش” که در قشر بینایی ما اتفاق می افتد مرز بین “ادراک” و “حافظه” را نیز کمی کِدر تر میکند. به هرحال اگر شما حس کردید که زمان برای شما کمی کند میگذرد یا ایستا شده است، این مغز شماست که دارد دنیای سریع را برای شما قابل درک میکند.

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *