موقعیت مکانی- رمز اصلی در موقعیت مکانی نهفته است.

دو مرکز مهم و مقدس دو دین اسلام و یهودیت, دیوار غربی در اورشلیم و کعبه, از هم ۶۶۶٫۶ میل دریایی فاصله دارند.

موقعیت مکانی- رمز اصلی در موقعیت مکانی نهفته است.
چرا میل دریایی؟ کل نصف النهارهای زمین مجموعه مساحتی معادل ۶X6X600 میل دریایی را پوشش میدهند.
میل دریایی به شکل یک دقیقه (یک شصتم هر درجه) تعریف شده و سیستم متریک نیز مقداری معادل یک ده میلیونیوم فاصله بین قطب تا استوا را به نام «متر» تعریف کرده است. بنابر این یک درجه عبارت است از ۱۰ میلیون متر تقسیم بر ۹۰:
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ m / 90° = ۱۱۱,۱۱۱٫۱۱۱… m
و یک دقیقه عبارت است از:
۱۱۱,۱۱۱٫۱۱۱… / ۶۰′ = ۱۸۵۱٫۸۵۱۸۵… m
میل دریایی در توافقات بین المللی معادل دقیق ۱۸۵۲ متر در نظر گرفته شده است, یعنی مقدار آن را به نزدیک ترین عدد روند, گرد کرده اند. به این ترتیب دو مطلب بسیار مهم را تاریک و مبهم کرده اند. ارقام تکرار شونده همان ارقامی هستند که زاویه شیب هرم بزرگ (۵۱٫۸۵ درجه یا ۵۱ درجه و ۵۱ دقیقه) بر اساس آن ساخته شده:
۱۸۵۱٫۸۵۱۸۵ یارد= ۵۵۵۵٫۵۵۵ فوت= ۶۶۶۶۶٫۶۶۶ اینچ
همچنین رابطه ای غیرعادی بین میل دریایی و متر برقرار است:
۶۶۶٫۶ میل دریایی= ۱۲۳۴۵۴۳٫۲ متر
حجرالاسود در کعبه از معبد ماهابدی در هند, جایی که بودا زیر درخت بانیان به بودایی رسید, ۵۰۵۵۰۵ یارد فاصله دارد.
موقعیت مکانی- رمز اصلی در موقعیت مکانی نهفته است.
بودا در ۳۳۳۳۳۳ فوتی محل مرگش متولد شده بود. گوشه نشینی طویل در آیین بودایی سه سال و سه ماه و سه روز به درازا میکشد.
موقعیت مکانی- رمز اصلی در موقعیت مکانی نهفته است.

مسیح ۳۳ سال و یک سوم سال (چهار ماه) زندگی کرد و بر اساس انجیل ۳۳ معجزه داست. آیا داوود نبی, پدر سلیمان نبی, واقعاً ۳۳ سال عمر کرد, و آیا یعقوب پیامبر واقعاً ۳۳ فرزند داشت یا این اعداد تنها کدهایی تکرار شونده هستند؟
کعبه, معبد الورا که بریده شده از دل سنگ است و در هند واقع است, و بزرگترین مجموعه دینی دنیا در آنگکور وات (واقع در کامبوج-مترجم), نه تنها بر روی یک مدار واقع شده اند, بلکه فاصله بین آنها ۳۳ درجه است.

موقعیت مکانی- رمز اصلی در موقعیت مکانی نهفته است.

در زمانهای دور, دیوار غربی اورشلیم زیربنای معبد سلیمان بود. معبد سلیمان ۳۳٫۳۳ درجه از استون هنج فاصله دارد.
موقعیت مکانی- رمز اصلی در موقعیت مکانی نهفته است.

قبه الصخره در محل معبد سلیمان واقع است و ۳۳۳۳٫۳۳ کیلومتر از بنای سمبلیک میدان ملت در پاریس فاصله دارد.

موقعیت مکانی- رمز اصلی در موقعیت مکانی نهفته است.

در قرن نوزدهم, یکی از سوزنهای کلئوپاترا (نام عامیانه ای که به سه اوبلیسک یا ستون برافراشته سنگی گفته میشود که اکنون در مکانهای جدید خود, لندن, پاریس و نیو یورک برافراشته شده اند- مترجم) دقیقاً به ۳۳۳۳٫۳۳ کیلومتری دیوار بندری اسکندریه حمل شد و اکنون در آنجا, یعنی لندن, برافراشته شده است. به همین ترتیب نیز دروازه ایشتار بابل به ۳۳۳۳ کیلومتر فراتر, به موزه پرگامون برلین منتقل شد.
موقعیت مکانی- رمز اصلی در موقعیت مکانی نهفته است.

برج ایفل در ۳۰۳۳٫۳۳ کیلومتری محل باستانی فانوس اسکندریه در مصر واقع شده است. فانوس اسکندریه در ۳۳۳۳٫۳۳ کیلومتری سنگهای برافراشته کارناک در فرانسه واقع شده بوده. قدیمیترین اوبلیسک دنیا که هنوز برافراشته است در هلیوپولیس مصر واقع شده و با فانوس باستانی اسکندریه در مصر و کپی این فانوس در ویرجینیا (به ارتفاع ۳۳۳ فوت) بر روی یک مدار واقع شده است. کپی فانوس در ویرجینیا عنوان رسمی «یادبود ملی ماسونری جرج واشینگتن» را یدک میکشد.
موقعیت مکانی- رمز اصلی در موقعیت مکانی نهفته است.

برج ایفل e میلیون فوت از کاتدرال لاساگرادا فامیلیا در بارسلون فاصله دارد, کاتدرالی که با دیسکهای خورشید مانند بر روی سقفش تزئین شده است. محیط پیرامون قرص خورشید e میلیون مایل است. (e یا عدد اویلر معادل حدودی ۲٫۷۱۸ است و در محاسبات مالی, مهندسی و بسیاری زمینه های علمی دیگر کاربرد دارد.(عدد e در ریاضیات به اندازه عدد پی شهرت دارد. عدد e یک عدد گنگ است؛ یعنی کسری از اعداد صحیح نیست. به علاوه، این عدد یک عدد متعالی است؛ یعنی نمی‌تواند ریشهٔ هیچ معادلهٔ چند جمله‌ای غیر صفر با ضرایب گویا باشد-توضیح از ویکیپدیا).
موقعیت مکانی- رمز اصلی در موقعیت مکانی نهفته است.

بلندترین بنای حال حاضر جهان, برج خلیفه در دوبی است. این برج e هزار فوت بلندا دارد و در ۱۶۳۳۳۳۳ متری کعبه بنا شده است. مساحت کل لیگ کشورهای عربی (لیگی متشکل از ۲۲ کشور که در سال ۱۹۴۵ برپا شد- مترجم) ۱۳۳۳۳۳۳۳ کیلومتر مربع است ( با دقت ۹۹٫۹۹۹۹ درصد).
موقعیت مکانی- رمز اصلی در موقعیت مکانی نهفته است.
بنای مرتفع تری که در دست ساخت و موسوم به برج سلطنت است, در جده عربستان سعودی واقع شده. این بنا پس از تکمیل ساخت ۳۳۰۳ فوت ارتفاع خواهد داشت. بودجه لازم برای تکمیل این بنا تا زمان احتمالی ۲۰۲۰ فراهم شده است.
برج سلطنت از معبد طلایی هند ۳۳٫۳ درجه فاصله دارد. این معبد مقدس ترین مکان آیین سیک است.
موقعیت مکانی- رمز اصلی در موقعیت مکانی نهفته است.

گاهی نقاط مهم واقع در یک شهر با این کد-عدد ها با هم مرتبط میشوند. برای مثال, تهران پایتخت ایران را در در نظر بگیرید. برج آزادی ۵۵۵۵۵٫۵ فوت از مرکز مرقد آیت الله خمینی فاصله دارد. جالب است که این فاصله همچنین معادل ۶۶۶۶۶۶ اینچ است و هر دو مجتمع پلان کلی یکسان دارند. برج آزادی در سال ۱۹۷۱ و به عنوان یادبود شاه سابق بنا شد و آزادی نام گرفت. معمار برج آزادی فردی بهایی بود که پس از انقلاب ایران به دلیل عدم مدارای دینی با آیینش, ایران را ترک کرد. به همین دلیل بسیار غیر محتمل است که توطئه ای در بنای مرقد آیت الله خمینی در کار بوده باشد. این کدها حاوی پیامهای فرهنگی و دینی هستند, رازهایی که درست در مقابل دیدگان مردم قرار دارند.

نمونه هایی از این اسرار که درست در مقابل چشمانمان قرار دارد را به شما ارائه دادم. بیشتر این نمونه ها بر اساس سیستمهای اندازه گیری مختلف هستند. این سیستمهای اندازه گیری بر اساس ابعاد زمین و ماه هستند. برای مثال سیستم اندازه گیری امپراطوری که واحدهای آن اینچ, فوت و یارد و مایل هستند چنان ارتباطی با ماه و زمین دارند که به هیچ وجه نمیتوان آن را اتفاقی خواند. هر مایل معادل ۶۳۳۶۰ اینچ است. قطر زمین معادل ۶۳۳۶۰ فرلانگ است (فرلانگ معادل یک هشتم میل است-مترجم). محیط دایره خیالیی که ماه و زمین را در بر میگیرد ۶۳۳۶۰ مایل است.
موقعیت مکانی- رمز اصلی در موقعیت مکانی نهفته است.

جان میشل کشف کرد که قطری از زمین که از قطبها میگذرد ۱x2X3X4X5X6X7 مایل است. هچنین اگر ماه و زمین با هم مماس شوند, ربع دایره ای که مماس با انها کشیده میشود معادل ۸X9X10X11 مایل است, و عجیب اینکه این همان اندازه قطر زمین است. برای اطلاعات بیشتر به مقاله من تحت عنوان «یارد» مراجع کنید.
سیستم اندازه گیری امپراطوری تنها سیستمی نیست که با اندازه های مربوط به زمین و ماه ربط معنادار پیدا میکند. سیستم متریک نیز به همین شکل است. مجموع اندازه قطر زمین و ماه معادل ۱۰۰۰۰ ضربدر Ф کیلومتر است (با دقت ۹۹٫۹۷%). Ф نماینده نسبتهای طلائی است. قطری از زمین که از قطبها میگذرد ۱۰۰۰۰ برابر ریشه دوم Ф کیلومتر است. زمین و ماه ابعاد و فواصلی متناسب با نسبتهای طلائی دارند, چنان که در تصویر زیر دیده میشود.
موقعیت مکانی- رمز اصلی در موقعیت مکانی نهفته است.

در واقع سیستم های امپراطوری و متریک با کمی تقریب با نسبتهای طلایی به هم مرتبط میشوند.
موقعیت مکانی- رمز اصلی در موقعیت مکانی نهفته است.

در زیر چندین تکرار کد-عددها را در شش ضلعیی که درون زمین محاط شده است میبینید.
موقعیت مکانی- رمز اصلی در موقعیت مکانی نهفته است.

من عقیده ندارم ماه را بیگانگان ساخته اند یا اینکه ماه از جنس پنیر است, عقیده ندارم که زمین مسطح است و هیولاهایی دریایی از لبه های آن پاسداری میکنند. اما چیزی که در اینجا میگویم این است که اگرچه ممکن است در آغاز تصور کنید که این بناها بر اساس یک توطئه بزرگ انسانی بنا شده اند, قدمت تاریخی بسیاری از این ابنیه, چنین برداشتی را غیرمنطقی میکند. تئوری بعدی این است که بیگانگان فضایی دست اندرکار بوده اند. اما با چه هدفی؟
اگر بیگانگان این کد-عددها را وارد سیستمهای اندازه گیری ما کرده باشند و همچنین آنها را در موقعیت یابی ابنیه ما دخیل کرده باشند, میبایست از هزاران سال پیش دانش دقیقی از اینکه نوع بشر به چه چیزهایی اهمیت میدهد اطلاع داشته باشند و تا این دانش تا به امروز نیز در اختیارشان باشد. ممکن است این کسانی که ما را از خودمان بهتر میشناسند بیگانه نباشند.
چرا رمز دار کردن همه این موارد برایشان اهمیت دارد؟ هدفشان از این امر چه بوده است؟ این کدگذاری به وضوح از مرز فرهنگها و قومیتها و ادیان فراتر رفته, قدمت تاریخی طولانی دارد و هوشمندیی از سطحی بسیار بالا را نشان میدهد. به این ترتیب میتواند پیامی برای بشریت بوده باشد, پیامی که این همه مدت درست در مقابل چشمانشان قرار داشته و منتظر کشف شدن بوده است. اما تنها در دهه اخیر و به مدد داده های ماهواره ای جی پی اس و از طریق گوگل, اطلاعات در دسترس عامه مردم قرار گرفته است. حالا که غول از چراغ بیرون آمده چه باید کرد؟
کدگذاری مکان سازه های با اهمیت, روشی غیر مخرب و نرم است که یادآور دوایر مزارع است. اطلاعات ارائه شده، اما معنابخشی به آن مطلقاً به عهده ما گذاشته شده, اگر به اندازه کافی کنجکاو باشیم و توانایی کشف پیام را نیز داشته باشیم.
من فکر میکنم باید به روش معکوس عمل کنیم, یعنی از محصول, آنها را شناسایی کنیم. محصول دانش است و احتمالاً روشنگری برای بشر. چه کسی میخواهد ما را به روشنایی برساند؟
اگر خدا را وجودی که دینها را به زمین فرستاده محسوب نکنیم, خدا از لیست خط میخورد. به نظر من بیگانگان فضایی را نیز میتوانیم خط بزنیم, مگر اینکه آنقدرها هم بیگانه نباشند و از اهداف خودخواهانه خود دست برداشته باشند.
به احتمال خیلی زیاد پیامها از طرف ارواح برتر و متعالی تر هستند, اما این فرض مستلزم قبول دخالت آنها در دنیای مادی است. برای من حیرت انگیز است که افراد اهل علمی که هستی را مطلقاً مادی میدانند, هیچ تناقضی در این نمیبینند که همه چیز با مهبانگ, از هیچ به وجود آمد, و به ماده تاریک یا انرژی تاریک نیز باور دارند. ماده و انرزی تاریک هیچ یک نمیتواند مستقیماً مشاهده یا ردیابی شود و با این حال بایدباور کنیم که ۹۶ درصد توده در جهان از این دو تشکیل شده است, زیرا این عدد مدلهای فیزیکی ما را به لحاظ عددی معتبر میکند. درست مثل اینکه ادعا کنیم اجنه ۹۶ درصد توده جهان را تشکیل داده اند, و چون این نظریه را نمیتوان رد کرد, در نتیجه یک فرضیه ریاضی معتبر است. آیا زمان بازنگری در مدلهای استاندارد فیزیک نرسیده است؟
بنا بر نظریه استاندارد مهبانگ, زمان و فضا پیش از انفجار بزرگ وجود نداشتند. پس آنچه که مهبانگ را به وجود آورده نمیتوانسته در فضا و زمان وجود داشته باشد و خارج از زمان و فضا وجود داشته, پس فاقد ابعاد بوده, پس مادی نبوده. یعنی دقیقاً چیزی که معتقدین به مطلقاً مادی بودن هستی میگویند وجود ندارد. یک ذهن مستقل تنها کاندایدای ممکن برای ایجاد مهبانگ است. (این استدلال متعلق به مایک هاکنی است)
کدگذاران احتمالا اذهانی هستند که توسط یک ذهن واحد (خود جهان هستی) ایجاد شده اند و با هوشمندی خود کد-عددها را انتخاب میکنند, و با اهدافی خاص در نقاطی از جهان که برای ما مهم است قرار میدهند. من تصور میکنم این هدف این است که ما در نهایت بیاموزیم که هستیم.
موقعیت مکانی- رمز اصلی در موقعیت مکانی نهفته است.
شاید اولین چیزی که باید بفهمیم این است که این جهان فراتر از اتمهاست. فیزیک کوانتومی یک قرن است که دریافته اتمها ۹۹٫۹۹۹۹۹۹۹۹ درصد فضای خالی هستند, ولی ما هنوز با این اطلاعات کنار نیامده ایم. تنها توصیف درباره ذرات زیر-اتمی, توصیف ریاضی آنهاست.
جهان هستی ۱۰۰ درصد ریاضی است. زبان هستی ریاضیات است.
اما اگر همه هستی ریاضی است, پس ما چه هستیم؟

منبع: http://www.secretsinplainsight.com/2015/12/06/location-location-location/

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *