نظریه ابر ریسمان و ابعاد بالاتر

زمانی که شخصی به ‘ابعاد متفاوت ‘ اشاره میکند سریعا به مبحث جهان های موازی فکر میکنیم. واقعیت های متناوب که موازی با دنیای ما هستند اما جایی که همه چیز در آنجا متفاوت است. با این حال ابعاد بالاتر و اینکه چه نقشی در نظم کیهان ما ایفا میکنند کاملا متفاوت با مبحث دنیاهای موازی است.
برای روشن کردن قضیه : ابعاد واقعیت هایی کاملا متفاوت از چیزی هستند که ما به عنوان واقعیت میشناسیم.  ما به طور ذاتی از واقعیت ۳ بعدی اطراف خود آگاه هستیم. ابعادی که طول و عرض و عمق اشیا در کیهان ما را تعریف میکنند. (محورهای x , y, z )
فراتر از این ۳ ابعاد مرئی ، دانشمندان فکر میکنند که ممکن است ابعاد بیشتری وجود داشته باشند. در واقع چهارچوب نظری تئوری ریسمان عنوان میکند که کیهان در ۱۰ بعد متفاوت وجود دارد. این ابعاد متفاوت چیزهایی هستند که بر دنیا حاکمند و نیروهای بنیادی طبیعت و همه ی ذرات اولیه در آن موجود است.
به ادامه ی مطلب بروید.
740566_g8nQOeM4
بعد اول همان چیزی است که شامل طول (محور X ) میباشد. یک توصیف خوب از جسم تک بعدی یک خط مستقیم است که تنها در چهارچوب  طول وجود دارد و هیچ ویژگی عینی دیگر ندارد. آن را به  بعد دوم اضافه کنید (محور عرض y ) و شما جسمی ۲ بعدی خواهید داشت. (مانند مربع)
بعد سوم شامل عمق است (محور Z ) و به همه ی اجسام حالت مکان و سطح مقطع میدهد. بهترین مثال بعد سوم یک مکعب است که در ۳ بعد وجود دارد و شامل طول عرض عمق و بنابراین حجم است.  فراتر از این ۳ ابعاد ۷ بعد دیگر نیز وجود دارد که برای ما قابل دید نیست اما میتواند به عنوان تاثیری مستقیم در کیهان و واقعیتی که میشناسیم درک شود.
دانشمندان عقیده دارند که بعد چهارم زمان است که بر تمام ویژگی های ما در هر مکانی حاکم است همراه با ۳ بعد دیگر. دانستن موقعیت اجسام در زمان برای یافتن موقعیت آنها در کیهان ضروری است.
ابعاد دیگر جاهایی هستند که احتمالات عمیق تر را درگیر خود میکنند. از دیدگاه فیزیکدانان  در جایی که همه چیز به نظر فریبنده می آید واکنش های خود را آشکار میکنند.
طبق نظریه ریسمان ابعاد پنجم و ششم جاهایی هستند که مفهوم جهان های احتمالی از آنجا آغاز میشود. اگر ما میتوانستیم بعد پنجم را درک کنیم دنیایی کاملا متفاوت از دنیای خود را میدیم که برایمان شباهت ها و تفاوت های دنیای ما و دنیای اطراف را نشان میداد.
در بعد ششم ما سطحی متفاوت از دنیاهای احتمالی را خواهیم دید جایی که میتوانیم این دنیاها را با یکدیگر مقایسه کنیم ، جهان هایی که همه از یک شرایط ابتدایی همانند این جهان ما (بیگ بنگ) ایجاد شده اند. به طور نظری اگر شما بر بعد ۵ و ۶ حاکم شوید میتوانید در زمان به عقب سفر کرده یا در آینده های متفاوت سفر کنید.
در بعد هفتم شما به دنیاهای احتمالی دسترسی دارید که با شرایط اولیه متفاوتی ایجاد شده اند. در حالی که در ابعاد پنجم و ششم شرایط اولیه خلقت این دنیاها یکسان بوده و عمل های بعدی آن ها متفاوت بود اما در بعد هفتم همه چیز از ابتدای زمان متفاوت است. بعد هشتم هم شامل جهان های احتمالی است که هر کدام آغازی متفاوت داشته و به بی نهایت میروند (دنیاها و جهان های بی نهایت )
در بعد نهم ما میتوانیم تاریخ جهان های احتمالی را با قوانین فیزیکی احتمالی متفاوت و شرایط بی نهایت مقایسه کنیم. در بعد دهم و یازدهم  (بعد آخر ) ما به جایی میرسیم که در آن هر چیز محتمل و قابل تصوری وجود دارد. فراتر از این دیگر چیزی توسط ما موجودات فانی نمیتواند تصور شود که باعث محدودیت طبیعی ما از درک ابعادی است.
موجودیت این  ۶ بعد اضافی که ما از درک آن ناتوانیم برای نظریه ریسمان و ثبات آن در طبیعت ضروری است. این واقعیت که ما تنها ۴ بعد از ابعاد فضا زمان را میتوانیم درک کنیم توسط یکی از دو مکانیسم میتواند توضیح داده شود : این که یا ابعاد فراتر در حد یک مقیاس بسیار کوچک متمرکز شده اند یا اینکه جهان ما در یکی از تعداد فراوان دنیاهای ۳ بعدی قرار دارد که در یک غشا از ابعاد فراتر قرار گرفته که در آن همه ی ذرات شناخته شده در کنار گرانش محصور شده اند.
(نظریه ی غشا و تنه -جهان قابل مشاهده ی ۴ بعدی محصور به یک غشا در درون یک فضا با ابعاد بیشتر به نام تنه یا ابر فضا است.در مدل تنه ای حداقل یکی از ابعاد باید قابل گسترش یا نامحدود باشند و غشاهای دیگر درون این تنه حرکت میکنند. )
اگر ابعاد اضافی متراکم باشند پس ابعاد اضافی ۶ بعدی باید به شکل یک فضای کالابی یائو باشند. (خمینه ی کالابی یائو نوع خاصی از خمینه هاست که در برخی نشانه های ریاضیات مانند هندسه ی جبری توصیف میشود. در نظریه ی ریسمان گمان میرود که بعدهای اضافی فضا شکل یک خمینه ی ۶ بعدی کالابی یائو را میگیرند.) که برای ما قابل مشاهده نیست و این خمینه ها بر شکل گیری کیهان از همان ابتدا حاکمند. از این رو چرا دانشمندان باور دارند که با استفاده از تلسکوپ ها و بازگشت به گذشته و نگاه به کیهان اولیه (میلیاردها سال قبل ) ممکن این بتوانند ببینند که چگونه موجودیت این ابعاد اضافی ممکن است تکامل کیهان را تحت تاثیر قرار دهد.
همانند بسیاری از گزینه ها برای نظریه بزرگ وحدت -نظریه ای در مورد همه چیز (TOE ) -این باور که کیهان از ۱۰ بعد (یا بیشتر ، بسته به نوع نظریه ی ریسمانی که استفاده میکنید ) تشکیل یافته تلاشی برای وفق دادن مدل استاندارد فیزیک ذرات با گرانش است یا به طور خلاصه تلاشی برای توضیح اینکه چگونه همه ی نیروهای شناخته شده در کیهان باهم تعامل دارند و چگونه جهان های دیگر عملکرد دارند.
مترجم : آیدا صفری
منبع : universetoday.com
آرش بوالحسنی-وبلاگ هوش فرازمینی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud