نماد باستانی Ouroboros( آوروبوروس )

ouroboros_by_ljotunnr-d5m

همیشه پس ازپایان آغازی هست… Ouroboros، نماد کیمیاگری دنیای باستان است . این سمبل ،  مار یا اژدها یی است  [همانند DNA] که مشغول  قورت دادن دم خود است ، همواره خود را ایجاد  می کند و شکل اصلی آن دایره است.

Ptuj_Castle_Ouroboros_27102006_01

این نماد، به شکل چرخ زمان (چرخ کیمیاگری) می باشد چرخی که در آن ۱۲ شیء به دور۱ واحد می چرخند…هدف  این برنامه شبکه ای (چرخه ای ) کاملا آشکار است : حذف توهم گذشت زمان خطی برای جسم ، وازادی عمل برای  روح ، بطوری که به روح اجازه می دهد احساسات جسم درگذشته را  تجربه کند.
Ouroboros با کیمیاگری ، عرفان و  Hermeticism(علوم سحرآمیز وابسته به» هرمس» مصری) همراه است. این نماد نشان دهنده ماهیت چرخشی اشیا ، بازگشت ابدی ، و خیلی چیزهای دیگر که به عنوان چرخه  محسوب می گردند ، و به عبارت بهتر :» تصور آغازی است برای پایان ، که شروعی را به همراه دارد»

Ouroboros-dragon-serpent-snake-symbol
در برخی از تمثالها ، نیمی ازمارتاریک و نیمی ازآن روشن نشان داده شده است ، بازتاب چنین چیزی به عنوان نماد یین و یانگ ، طبیعت دوگانه همه چیز را نشان میدهد، اما مهم تر ازهمه این است که اضداد

موجود با هم در تضاد نیستند (تعادل حکمفرماست ).

[highlight color=”red”]ریشه های تاریخی Ouroboros[/highlight]

نماد «مار یا اژدها یی که دم خود رامی خورد» از دوران کهن به ما رسیده است وخاستگاه آنرا می توان به مصر باستان ، نسبت داد…قدمت این نماد به حدود ۱۶۰۰ سال قبل از میلاد  برمی گردد.پس ازعبور از مصر، این نماد به  Phoenicia ویونان می رسد و توسط فیلسوفان یونانی ، Ouroboros («دم بلعنده»)، نامیده می شود.
11
در اساطیر نورس (اسکاندیناوی) ، Jormungand مار ، یکی از ۳فرزندان  Loki ، شیاد(شیطان) بزرگ ، که آنقدر بزرگ است که می تواند دنیا را درکام خود فروبرد ودر ضمن دم خود را درلابلای دندان ها یش نگهدارد…!
در اسطوره شناسی هندو ،اژدها بصورت حلقه ای  ، لاک پشتی  را احاطه کرده است که از ۴ فیل که دنیارا حمل می کنند،  پشتیبانی و حفاظت می کند. مار و اژدها نیز در اسطوره های آزتک ها ، چینی ها ، و بومی های آمریکایی به وفور یافت می شوند… مسیحیان  Ouroboros را به عنوان نمادی از محدوده «محدود شده » این جهان در نظر می گیرند. ( وآن درواقع  چیزهایی بیرونی و ضمنی است که توسط چارچوبی درونی محصور شده اند) امروزه برخی از فیزیکدانان این  نماد را به عنوان» نماد مدل بسته نظام جهان» مورد استفاده قرار می دهند.

(قانون بقای ماده وانرزی ، هیچ چیز ازبین نمی رود و همه چیز به هم قابل تبدیل است. مترجم)
نماد شناسی ورای نماد Ouroboros
ouroboros دارای معانی متعددی است که مربوط به همدیگرند…بهترین تعریفی که از آن می کنیم از نماد «گاز گرفتن» است ، ماری قصد خوردن دم خود را دارد. ولی واقعا این یعنی چه؟ چه مفاهیمی پشت سر این نماد نهفته است؟ این نماد» طبیعت تناوبی جهان» را نشان می دهد : از ایجاد تخریب ودر تعاقب آن سازندگی  و زندگی از پی مرگ …. ouroboros دم خود را به جهت حفظ زندگی خود می خورد…واو این کار را به منظورتجدید چرخه ابدی وفنا ناپذیری انجام می دهد.

در رسم فوق ، که دراولین  کتابهای کیمیاگری درزمان  کلئوپاترا  آمده است،  نیمه سیاه نماد شب ، زمین و نیروی مخرب طبیعت ، زن، مونث ، یا همان » یین» است. نیمه سفید شکل مار، نشان دهنده نور، روز ، آسمان ، مولد ، نیروی خلاق  ، مرد ، مذکرو بالاخره یانگ است. کیمیاگری (روش ترکیب فلزات با فلز پست تر به منظور رسیدن به طلا ، نقره ،پلاتین و…)
در کیمیاگری ، ouroboros به عنوان علامت یا نشان حجاری  شده ای » تصفیه » یا پالایش استفاده    شده است  وطبق این علوم باستانی،Ouroboros  نام «مار جهانی بزرگی است «که ، زمین را احاطه کرده است.

کلمه Ouroboros مدتی است که تبدیل به توصیف نماد های مشابهی  در بین تمدنهای مختلف گردیده است …و می شود گفت که این نماد متاثر از فرهنگ های متفاوت است.

مفهوم نمادین آن  ، ماهیت چرخشی فصول  سال؛ نوسانات وجنبشهای  آسمان شب ،خود لقاحی(تولید مثل غیر جنسی)، تجزیه شدن و دوباره ادغام  شدن؛ درک حقیقت و شناخت کامل ؛ وجود دو حالت زنانگی و مردانگی توامان (دوجنسی)- اکثر فرقه هایی که از این نماد به عنوان طرح لوگوی خود استفاده کردند اکثرا اعضای

دوجنسی –هرمافرودیت – داشته اند. مترجم) ؛ آب باستانی ؛  نیروی بالقوه قبل از بارقه ی شروع خلقت ؛ تمایز نیافتگی ، تمامیت ، وحدت ازلی ؛ خودکفایی و ایده شروع و پایان به عنوان یک اصل مستمر بی پایان ازلی.
Ouroboros تضاد زندگی را به خوبی نشان می دهد… آنچه که آن بیان می کند این است که زندگی ازپی مرگ است ومرگ از پی زندگی. ‹پایان من ، آغاز من است.›  اگردر زندگی احساسات خود را مهارکنیم، در نتیجه این کار، معانی  خوب و بد امور کاملا مشخص خواهد بود. این تصویر تنها شاخص منفرد چرخه عمر است  ، چرخه ی عمری که از تولد ، بلوغ وازدواج ، تولید مثل ، گاه خشونتهای منجر به قتل وآدمکشی ،   و نهایتا مرگ تشکیل می شود …دوره ای که به تناوب وسیکلیک طی می شود وارجحیت بر روند خطی عمر دارد…
بنابراین ، شیوه های مرسوم زندگی ما (در کلیت آن بیشتری نسبت به آنچه که واقعا ممکن است ) از یک سری حرکات تکراری تبعیت می کند.

( صبح ها برمی خیزیم ، صبحانه می خوریم ، سر کار می رویم یا نمی رویم (!) ناهار می خوریم ، شب می شود … قدری با خانواده خود کلنجار میرویم …بعد می آییم سر وقت کامپیوتر واینترنت جادویی! وبلاگ یوفولاو ! سرکی به سایتها می کشیم بعدش شام می خوریم می خوابیم …کابوس می بینیم یا رویاهای صادقه بماند…۵ نوبت عبادت می کنیم یا نمی کنیم (!) همه و همه تکرار مکررات است . به قول شاعر که می گوید: ازآمدنم نبود گردون را سود وز رفتن من جلال وجاهش نفزود رفتیم به اکراه وندانیم چه بود ، زین آمدن و رفتن و بودن مقصود…مترجم)

«هرآنچیزی  که در بالا وجود دارد ، پس در زیر نیز هست»  ما زاده ی طبیعت هستیم ، ما در واقع آینه تمام نمای طبیعتیم ، زیرا این همان چیزی است که انسان را کاملا بخشی از آن (طبیعت) میداند. همین تفسیر نمادین که نقل گردید، از اصول ابدی مصریان باستان است که در» الواح زمرد ین Thoth» به آن اشاره شده است.

111
[highlight color=”red”]Ouroboros متصل بالا و پایین[/highlight]

که به شکل ۸ لاتین  بوده واز این مفهوم نمادین منشعب شده است ، بسیاری از فرهنگ های مختلف  ،سهمی از این مار بزرگ اژدها مانند برده اند، (برای مثال نماد مارJormungandr ، از اسطوره «ایگدراسیل» یکی از این هاست). در برخی از فرهنگ ها که دیدن تصویر به عنوانی مفید نیست ، اما تصاویر بدی مثل عکس شیطان آموزنده و عبرت آموز است…

444

[highlight color=”red”](تصاویری از Jormungandr)[/highlight]

لازم به ذکر است که نمادی مثل  Ouroboros چیزی است که» کارل گوستاو یونگ» ازآن  به عنوان نمونه اولیه ( archetype ) نام می برد، و به نظر می رسد  این نماد راه خود را در ذهن ما بطور آگاهانه ونیز ناخودآگاه باز کرده است و درطول زمانهای کهن تا به امروز در فرم های مختلف ظاهر شده است.

درقرن ۱۹ شیمیدان آلمانی Kekule  ککوله شبی خوابی دید که زندگی اورا تغییر داد! اوکه با فکر تحقیقاتش به خواب رفته بود در رویایش دید «ماری دم خود را در دهان خود گرفته است» یک روز پس از دیدن این رویای کاملا مبتنی بر» واقعیت خاموش» او که مشغول تحقیق در موردساختار مولکولی بنزن بود وبعلت نبود تجسم ساختار مولکولی کارعلمی او متوقف شده بود ، ناگهان متوجه تعبیر رویای خودش شد: تعبیر خواب به معنای آن بود که ساختار کربن در مولکول بنزن بصورت  «حلقه ی بسته «بود. ماری حلقوی باعث  موفقیتی شد که  او لازم داشت !
اسطوره دیگری که اشاره ای به Ouroboros تخمگذار درکنار دریا ، می کند که جهان را احاطه کرده  است وPontus نامیده می شود. Ouroboros جهان را احاطه کرده است،  تمام چیزهای شناخته شده و ناشناخته  دراحاطه آن هستند… ودرداخل این حلقه ، حمایت و حفظ تعادل دنیوی  مورد نظر است .

معنای این نماد تزریق زندگی به مرگ است و جوانه زدن زندگی از مرگ  . فرم نماد فک قفل شده مارعدم تحرک را نشان می دهد اما در عین حال ما آنرا به صورتهای دیگر در معنای «جنبش همیشگی وازلی/جاودانی »  از طریق حلقه های دوگانه نمادهای مصری می بینیم .

(مثل DNA . مترجم)

سرنخ اولیه این نماد مصر است وقدمت آن به  ۱۶۰۰ -۱۷۰۰ پیش از میلاد  برمی گردد .

1221[highlight color=”red”]«همه چیز یکی است!» این فریاد Ouroboros از Alexandrian مصر است.[/highlight]

121212

[highlight color=”red”]مار «Ouroboros » در مصر باستان.[/highlight]

421

[highlight color=”red”]پاپیروس مصر متعلق به Dama Heroub ، سلسله پادشاهی ۲۱[/highlight]

زودیاک (منطقه البروج .مترجم) به عنوان دم مار نشان داده شده ، خوردن Ouroboros نماد ابدیت زمان و مرز جهان است. در زیر آن ، دو شیر Routi نمادهای  (‹دیروز و فردا›) هستند،نشانه ای  از رستاخیز ،  ودر

نهایت  ، حمایت از نوزاد خدای خورشید است.
آن به یک  ارتباط قوی اشاره می کند ، به آنچه که به عنوان وجود دو حالت زنانگی و مردانگی توامان(آندروژنی) شناخته شده است… وجود دو حالت زنانگی و مردانگی توامان متحد کننده اصول نر و ماده با همدیگر است. (وجود کروموزومهای xx درزنان وxy درمردان ووجود نیمه گمشده مرد در زن ونیمه گمشده زن در مردان وبروز حالات واحساسات جنس مخالف ومتضاد در هردو جنس که موضوعات بحثهای روانشناسی است . مترجم)

این پایان ، آغازی  برای تلاش بنیادین بشر است که کلیت مراسم تولد و خلقت را درک کند… این بر خلاف ایده وجود دو حالت زنانگی و مردانگی توامان(آندروژنی) است ، حالتی از دوگانگی که کامل شده است. وبازگشتی است به تمامیت  وجود…

42424[highlight color=”red”]Ouroboros هفت تکه ای آزتک ها[/highlight]

پیگیری نماد  Ouroborosدر فرهنگهای مختلف  پروژه ای در دانشگاه مینه سوتا بوده ، که تا به حال های طرحهای  بزرگ و متنوعی از این archetypes  یافته اند که بسیار چشمگیر است. پژوهشگران محترم می توانند با مراجعه به سایت دانشگاه مینه سوتا وپیدا نمودن لینک اصلی مطلب تحقیقاتی از آن بهره مند شوند.مترجم)
کارل گوستاو یونگ دراین مورد چه می گوید؟

کارل یونگ ، روانشناس سوئیسی  ouroborosرا به عنوان نمونه اولیه و ماندالای  اساسی کیمیا می شناسد.

یونگ تعریف رابطه ouroboros با علم کیمیا را چنین بیان کرده است :
کیمیاگران ، که مورد ماهیت فرایند جدا سازی مواد بیشتر از ما دانشمندان مدرن می دانستند ، این پارادوکس/تضاد را از طریق سمبل ouroboros  دریافته بودند ،  ماری که دم  خود رامی خورد. در عکس قدیمی از ouroboros آنها سیستم چرخشی مواد وقابلیت تبدیل انها را به هم دریافتند…

این نماد دراماتیک شیوه ای از جذب در جامعه است و جذب از جنبه مخالف ، برای مثال  سایه که در غیاب نور تشکیل می شود….

این یک فرایند انعکاسی یا فید بک  است در عین حال نماد جاودانگی ، وبدون شک از ‹ناخود آگاه انسان سرچشمه می گیرد. (مجموعه آثار ، جلد ۱۴ para.513)  نماد شناسی آسمانی اعتقاد بر این است که Ouroboros الهام گرفته از کهکشان راه شیری  است، برخی از متون کهن اشاره به مار نورانی ساکن در آسمانها شده است.

milkysag

[highlight color=”red”]:Sagittarius صورت فلکی کمانگیر در قلب کهکشان راه شیری.[/highlight]

در کهکشان راه شیری که نشان همین  مار است، منظومه ای در نقطه مرکزی در نزدیکی صورت فلکی قوس مشاهده می شودکه همانند این مار درحال خوردن  دم خود می باشد …

ouroboros1106

[highlight color=”red”]Ouroboros در ستارگان[/highlight]

کهکشان راه شیری ، چرخه بزرگ زمان را نگه داشته است و وقتی که زمان به پایان برسد تغییرات فاجعه بار روی خواهند داد…

aionsuntelia

یونانیان  این زمان را Aion Suntelia   نامیده اند که به معنای  «زمان پایان عصر» است. مورخان باستانی  یونان و به ویژه افلاطون پایان عصر را » چرخه ی فاجعه » نامیده اند…!

کلمه ای  AION توسط نماد   Ouroboros تعبیر وتفسیر شده است…

453451

Ouroboros و درخت زندگی

543543

بالا چپ = مثلث دوگانه سلیمان
پایین = Ouroboros تلطیف شده در آزمایشگاه کیمیاگری قرون وسطی در هایدلبرگ

راست=  Janus  (ترسیم شده در ۱۶۰۸میلادی)

453678

بالا-چپ= Ouroboros ارتباط بین انسان و خدا / پایین= Ouroboros چینی

از سلسله چو ، ۱۲۰۰ پیش از میلاد).

بالا-راست = پیش از ۱۴۰۰میلادی ژاپن / پایین = هندوستان

543453

بالا- چپ = Ouroboros زمینی از نشانها یAlciato
پایین = Ouroboros اقیانوسی از نشانها ی Alciato

بالا راست = طرح اواخرسال  ۱۷۰۰ میلادی است
پایین = آرم انجمن تئوزوفی (مادام بلاواتسکی)

موخره : همانطوری که ذکر شد نمادی است با معانی مختلف ، در فرهنگها وتمدنهای مختلف …

بیایید تلنگری به ذهنمان بزنیم !

پرسش من این است : از دید گاه باستان شناسی فضایی ، Ouroboros نماد «سیاهچاله » نیست !؟ همانطوری که می دانیم و می دانید، سیاهچاله ها اجرامی هستند که بعلت گرانش فوق العاده زیادشان حتی نور هم نمی توانداز سطح ان بگریزد ودر نتیجه دربین سایر اجرام کهکشانی غیر قابل رویت بوده و تنها با مقدار اشعه گاماواشعه ایکسی که از خود ساتع می کنند ، قابل ردیابی هستند…شاید فرازمینیان به پیشینیان ما آموخته بودند که سیاهچاله ها چیستند چه ماهیتی دارند ونوعی خاص ازآن (کرمچاله ) می تواند به صورت دالانهایی برای مسافرت بین کهکشانی شان مورد استفاده قرار گیرد…واین نماد ساده شده ومتبادر به ذهن را ابداع کرده اند.!

شاید روزی برسد که خط بطلانی بر تمامی باورهای مان از تمدنهای های باستان بکشیم وحقیقت دنیا های باستانی آغازی بر پایان واقعیت تمدن ما باشد …

فرهاد ۲۰۱۲ جمعه هشتم مردادماه ۸۹ خورشیدی
منبع مورد استفاده : http://www.crystalinks.com/ouroboros.html

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *