هدف حمله: کودکان و مردان- مصاحبه با مکس اسپیرس, قسمت اول

متن مصاحبه با مکس اسپیرس, قربانی برنامه های متعدد کنترل ذهن

مصاحبه کننده- با اطلاعاتی که ماموران اطلاعاتی درباره بیگانگان فضایی منتشر کرده اند اکنون در دوره مابعد فاش سازی قرار گرفته ایم.

مکس اسپیرس- من فقط میتوانم درباره انعکاس این موضوعات روی زمین صحبت کنم. من اطلاعی از جزئیات طبقه بندی قدرت میان بیگانگان ندارم اما میدانم آنوناکی کنترل سیاره ما را در دست دارند, اما این کنترل به آنها داده شده. آنها هرگز در رأس قدرت نبوده اند. نیروی مونث اوریون یا بهتر است بگویم گروه اوریون, نیرویی که ملکه های اوریون مینامم قدرت در زمین را به آنوناکی تحویل داده است. میتوان این معامله را نوعی اجاره دادن کنترل زمین به آنوناکی دانست و حالا مهلت این اجاره به سر رسیده و آنوناکی باید کنترل سیاره را به آنها برگرداند.

– این موضوع در کنفرانس برنامه فضایی سرّی در آستن تگزاس مطرح شد. از قرارداد صحبت شد. اگر بشریت میتوانست به شکلی منسجم درباره این به اصطلاح اجاره مذاکره کند ما میتوانستیم اجاره سیاره خود را به دست بیاوریم و کنترل را خودمان به دست بگیریم.

مکس- مدتهای طولانی است که ما قدرت خود را به آنها واگذار کرده ایم و اگر قدرت خود را به آنها داده باشیم دیگر واقعاً جایی برای مذاکره کردن و چانه زنی برای ما نمانده. موضوع اصلی حالا این است که بفهمیم چرا چنین کردیم و بفهمیم این واقعیت چطور ایجاد میشود و بفهمیم که واقعیت ما با نیمه خودآگاه ما تولید میشود.

– دلیل اینکه درباره این قرارداد حرف زدم این است که در حال حاضر فرصتی وجود دارد برای اصلاح کردن.

مکس- واقعیت از طریق نیمه خود آگاه تولید میشود و اختیار نیمه خود آگاه ما از ما دزدیده شده. این تقریباً اتفاقی است که برای ما افتاده. در طول دوران برای ما زندانهای فکری ایجاد کرده اند. هر تفکر, ایدئولوژی یا دینی که با تمام وجود میپذیرید و به آن ایمان کامل می آورید زندان فکر شما است. قبلاً هم گفته ام آنها کنترل قلب ما را میخواهند, و در چندین سیاره همان کاری را کرده اند که با زمین, و زمین قلب این مجموعه سیارات است. آنها کنترل قلب را میخواهند. روش آنها برای حمله به قلب, حمله به معصومیت است؛ و روش آنها برای به دست گرفتن کنترل یک سیاره, مهار کردن نیروی مذکر آن سیاره است.

حمله به مردانگی به روشی بسیار حساب شده انجام شده و از قرن بیستم قوت گرفته است. بافومه اصلی و اولیه به شکل یک بز-انسان دوجنسی که دستانش اشاره دارد به «آنچه در بالا است در پایین نیز هست» نبود. الیفاس لوی کسی بود که این شمایل دوجنسی را ایجاد کرد تا حضور ویژگی های هر دو جنس در یک بدن را نمایش دهد. قبلاً توضیح داده ام که مونالیزا هم به همین شکل است. مدتها نمیفهمیدم چرا این نقاشی مرکز چنین توجه عظیم و جهانیی شده است, نقاشیی که اثر هنری فوق العاده ای هم نیست.

– چرا مونالیزا انقدر مهم شده است؟

مکس- در فراماسونری از مونا زیاد استفاده میشود. مونا از جابجا کردن حروف آمون ایجاد میشود. لیزا به زبان ایتالیایی اِل ایسا هست یا همان ایسیس. مونالیزا اتحاد آمون را و ایسیس در یک بدن است. همان چیزی که بافومه نیز هست, تصویری که الیفاس لوی درست کرد.

بنابراین برای به دست کرفتن کنترل کامل یک سیاره باید اول نیروی مذکر و قدرتمند آن سیاره را مهار کنند. حمله ای عظیم و گسترده علیه نیروی مذکر در این سیاره در جریان بوده است. تفکر عمومی را نیز به نحوی شکل داده اند که هر بحثی در این مورد برچسب تعصب و مردسالاری خواهد خورد.

– درست مثل حرف زدن از یهودیت که به آن عنوان ضد یهودی یا ضد سامی میدهند.

مکس- بله. به همین دلیل در بحث در این مورد باید دقت کنم. من در این مورد دچار تعصب نیستم اما به وضوح برنامه ای هدفمند در کار است. داستان تغییر جنسیت بروس جنر همین موضوع را تایید میکند. یک برنده مدال طلای المپیک را مقابل چشمان ما تبدیل به زن کردند تا به نیمه خودآگاه ما بگویند ببینید چه کردیم و ببینید اگر بخواهیم میتوانیم با شما چه کنیم. برای هر کسی که چشمانش باز است دیدن این برنامه هدفمند کار ساده ای است.

زمین قلب است و تمام انسانهای روی زمین با قلب ارتباط دارند. حمله به کودکان توسط حلقه های آزار جنسی کودکان زیرمجموعه همین حمله به معصومیت قرار میگیرد.

– خانه بسیاری از این کودکان روی خطوط انرژی زمین قرار دارد.

مکس- بله. الگوهای هندسه مقدس را وارونه کرده اند. تمام کاتدرالهای قدیمی و تمام کلیساهای گوتیک بر اساس هندسه مقدس ساخته شده اند. این موضوع محدود به کلسیاهای گوتیک نمیشود و در بناهای مدرن هم دیده میشود.

این برنامه ها را نمیتوانند ناگهانی اجرا کنند زیرا مردم علیه آنها قیام خواهند کرد. به همین دلیل برنامه هایشان را قطره قطره اجرا میکنند. به تدریج و آهستگی خشونت را در شبکه های تلویزیونی عمومی و رایج وارد و تشدید کرده اند. کارتنهایی ساخته اند که ادعا میکنند برای بینندگان بالغ ساخته شده, کارتنهایی مانند مرد خانواده و ساوت پارک. اما میدانیم که بچه ها جذب انیمیشن میشوند, مخصوصاً در مورد کارتنی مانند ساوت پارک که شخصیت هایش بچه هستند. و این یکی از روشهایشان برای کشتن معصومیت است.

دقت کنید چه کسانی کتابهای کودکان را مینویسند. بسیاری از مشاهیر سینما و موسیقی کتاب کودک مینویسند. نمیخواهم به طور خاص اسم ببرم اما مشهورترین شان مدونا است. اگر اجرای کنسرتهایش را ببینید برایتان مسجل میشود که کاهنه رده بالا است و اجراهایش مراسم آینی است. از کسی مانند مدونا برای نوشتن کتاب کودک استفاده میکنند چون سنین کودکی سنین معصومیت است. وقتی بزرگ شدی دیگر شکل گرفته ای و کارشان را روی تو انجام داده اند. کتابهای کودکان به شکل روزافزونی خشونت بار تر میشود.

وقتی بچه بودم کتابهای رولد دال را با علاقه زیاد میخواندم. داستانهای رول دال درخشان هستند اما در عین حال خشونت بار هم هستند. دال مامور ام آی ۶ بود. کراولی, ایان فلمینگ, رولد دال و چرچیل با هم کار میکردند.

بخشی از به اصطلاح قرارداد آنها این است که بگویند با شما چه میکنند. اگر به شما بگویند چه میکنند ولی شما به اندازه کافی هوشیار نباشید و نفهمید, به شکلی از دام کارمای احتمالی خودشان فرار کرده اند. تقریباً چیزی شبیه به یک گریزگاه در کارما است. اگر به شما بگویند قصدشان چیست ولی شما نفهمید کارما گریبانگیرشان نمیشود.

– در واقع این روشی است برای گرفتن اجازه از ما.

مکس- دقیقاً همینطور است. فلمینگ هم همینطور بود. تمام داستانهای جیمز باند را با اطلاعات مخصوصش نوشت. آلبرت بروکلی سازنده فیلمهای جیمز باند بود و هیچ یک از فیلمهایش نمایش عمومی پیدا نمیکرد مگر اینکه سطر به سطرشان را شخصاً بررسی و تایید میکرد. خانواده بروکلی دست اندرکار صنعت نظامی هم هستند و در جنگ جهانی دوم در همین زمینه فعال بودند. آنها دست اندرکار پروژه هایی مانند پروژه گیره کاغذ هم بودند و با سازمان سیا هم ارتباط دارند.

برگردیم به داستان کودکان. اگر این داستانها را برای بچه ها بخوانید محتویات داستانها در نیمه خودآگاه آنها ضبط میشود. خودآگاهیی که روی زمین مشغول این فعالیتها است یک خودآگاه مطلقا خون آشامانه است, یک هسته مرکزی برای تولید انرژی ندارد, مجبور است مدام از سایرین کسب انرژی کند. دادن برایش معنایی ندارد. یکسره در حال گرفتن از سایر موجودات است. با کاشتن آنچه که میخواهند در نیمه خودآگاه کودکان, وقتی کودکان رشد کردند واقعیت مورد نظرشان را از نیمه خودآگاه همین کودکان دیروز و بزرگسالان امروز تولید میکنند. محتویات کتب درسی هم مشمول همین ماجرا است. به آنچه درباره اصول زیربنایی شکل جهان و تاریخ به ما گفته شده ایمان داریم و به این ترتیب خودمان این واقعیت را ایجاد میکنیم.

هر بار که کودکی کتابی خشونت آمیز میخواند, به دلیل تمایل ذاتی بچه ها به دیدن چیزهایی که نباید ببینند, دوباره و چند باره سراغ همان کتاب میرود و هر بار به آسیب روحیی که از خواندن این مطالب خشونت بار دچارش شده واکنش نشان میدهد. انرژی حاصل از این واکنش ناشی از آسیب روحی برداشت میشود. فیلمهای ترسناک هم به همین شکل عمل میکنند. من فیلمهای ترسناک ایتالیایی دهه ۷۰ را تماشا میکردم و فکر میکردم ترسناک ترین چیزهایی است که بتوان در فیلم نشان داد. فیلمهای فعلی از آن هم ترسناکتر شده, فیلمهایی مانند ارّه. خود سالنهای سینما هم روی نقاط انرژی زمین بنا میشوند تا انرژی بیشتری از بینندگان فیلمهای ترسناک برداشت کنند.

انرژی ترس بهترین انرژی برای آنها است. آنها از انرژی ترس برای خلق کردن واقعیت دروغین استفاده میکنند. آنها انرژی عشق را نمیفهمند. تفکر آنها تفکر «تسخیر کن و نابود کن است.» ذهنیت آنها بر پایه حفظ خود, تسخیر کردن و نابود کردن است. این خودآگاهی برای فرزندان خودش اهمیتی قائل نمیشود. اگر فرزندی ضعیف یا بیمار متولد شود به دور انداخته میشود. خودآگاهی پستانداران از بچه اش حمایت و نگهداری میکند. اما آنها وقت خود را صرف کسی که ضعیف یا بیمار یا ناتوان است نمیکنند. ضعف و بیماری و ناتوانی را نقطه ضعفی در ژن خود میدانند و ترجیح میدهند حذفش کنند.

– مثل اسپارت ها؟

مکس- بله. جنگ روی این سیاره بر سر گرفتن قلب است. اسپارتها اگر ده بچه داشتند رهایشان میکردند و دو تایی که دوام می آوردند را نگه میداشتند.

– نظرت درباره جنبش صلح طلبانه دهه ۶۰ چیست؟

مکس- جنبشی در دهه ۵۰ و ۶۰ اتفاق افتاد. ارواح داوطلبی در دهه ۵۰ به دنیا آمدند تا در دهه ۶۰ و ۷۰ ایجاد تغییر کنند. به سرعت در این جنبش نفوذ کردند و مخدر ال اس دی را وارد این جنبش کردند. ال اس دی یک مخدر مصنوعی است. آیواسکا مخدری طبیعی است. در منافع استفاده از آن تردید دارم. میتواند مفید باشد یا میتواند چشم سوم را به دیدن چیزهایی باز کند که صدمه شدید و آسیب روحی بزرگ وارد میکنند. ال اس دی مخدر مصنوعی است و مضر.

مشاهده بخش دوم مقاله

مطالب مرتبط

۱ دیدگاه

  1. Shahrooz گفت:

    اونام رائفی پور دارن!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *