هفت وادی عطار

عطار نیشابوری

عطار مراحل هفتگانه ای را برای سیر و سلوک و طلب حقیقت و رسیدن به درجات عالیه خود سازی تا آگاهی کامل و رسیدن به دیدار روی دوست در نظر گرفته است:

۱. طلب

۲. عشق

۳. معرفت

۴. استغناء

۵. توحید

۶. حیرت

۷. فنا یا فناء فی الله.

این هفت وادی در منطق الطیر به این شکل بیان شده:

گفت ما را هفت وادی در ره است

چون گذشتی هفت وادی درگه است

 وادی طلب:

طلب آتشی است که به عنایت خداوند در جان سالک می افتد و شوقی عظیم برای دریافت حقیقت جان سالک را فرا میگیرد.

در این وادی سالک راه حقیقت، باید مردانه گام در راه نهد و از خود بگذرد و همت قوی دارد.

در همه حال و همه جا یار را بجوید و به دنبال او که در درون وی است، کند و کاو و جستجو نماید.

این وادی وادی پر خطری است ولی سالک نباید وحشتی به دل راه دهد؛ او باید سر تا پا تسلیم رضای او باشد و بکوشد تا او را در پیدا و پنهان بیابد که عاقبت جوینده یابنده بود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *