چگونه اعتیاد به رابطه‌ی جنسی را درمان کنیم؟

آمیزش جنسی

بر اساس مطالعه‌ی جدیدی که توسط دانشمندان سوئدی انجام شده است، «اوکسیتوسین» یا همان هورمون عشق می‌تواند توضیح دهد که چرا برخی از مردان دچار اختلالات جنسی هستند و در واقع دچار حالتی از اعتیاد به رابطه‌ی جنسی هستند. محققین در این مطالعه نشان داده‌اند که بالا بودن هورمون اوکسیتوسین در خون مردان باعث بروز حالت اعتیاد به رابطه‌ی جنسی در آن‌ها می‌شود. آن‌ها همچنین نشان داده‌اند که می‌توان این حالت را با درمان‌های معمولی از بین برد.

هر چند داشتن تمایلات جنسی نشانه‌ی سلامت است، ولی اشتغال بیش از حد به تصورات اینچنینی و داشتن روابط جنسی بیش از حد نشانه‌ی اختلال است و باعث کاهش کیفیت زندگی انسان می‌شود. این اختلال می‌تواند روابط عاطفی فرد با دیگران را از بین ببرد و در روابط کاری وی نیز تاثیر داشته باشد.

در این مطالعه نمونه‌های خونی از ۶۴ مرد که دچار اعتیاد به رابطه‌ی جنسی بوده‌اند، با نمونه‌ی خونی ۳۸ مرد سالم مقایسه شده است. محققین برای هر دو گروه از شرکت‌کنندگان پرسشنامه نیز آماده کرده بودند و به این ترتیب، اطلاعات بیشتری از آن‌ها در دست داشتند.

تحلیل نتایج آزمایش‌ها نشان داده است که میزان اوکسیتوسین در خون معتادهای جنسی بیشتر از مردان سالم است. این نتایج نشان داده است که هر چقدر اوکسیتوسین در خون فرد بیشتر باشد، رفتارهای غیرعادی جنسی بیشتری نیز از وی سر می‌زند.

هورمون عشق توسط هیپوتالاموس تولید می‌شود و توسط غدد هیپوفیز در خون آزاد می‌شود. در این مطالعه مشخص شده است که میزان اضافی این هورمون در خون می‌تواند منجر به بروز رفتارهای ناهنجار شود. محققین همچنین نشان داده‌اند که استفاده از روان‌درمانی و درمان‌های شناختی-رفتاری می‌تواند تا حدودی این وضعیت را بهبود بخشد. همچنین این احتمال وجود دارد که داروهای موثر بر اوکسیتوسین نیز بتوانند رویکرد مفیدی برای درمان این افراد باشند.

در این مطالعه محققین بر روی ۳۰ معتاد به رابطه‌ی جنسی درمان‌های شناختی-رفتاری را انجام دادند و سپس سطح اوکسیتوسین خون آن‌ها را مجدداً اندازه‌گیری کردند. نتایج مقایسه‌ی میزان اوکسیتوسین قبل و بعد از روان‌درمانی نشان داده است که این نوع درمان می‌تواند در کاهش هورمون عشق در خون موثر واقع شود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *