چگونه معاشرتی خوب با دیگران داشته باشیم؟

چگونه معاشرتی خوب با دیگران داشته باشیم؟

مقدمه

گاهی وقت ها پیش می آید که در جایی یا در مواجه با کسی،نمی دانیم چه رفتاری انجام دهیم که مناسب و درست باشد. یک انسان عاقل می داند که بی اعتنایی به احساسات دیگران ،کاری زشت و ناپسند است و سرچشمه بسیاری از مشکلات روزمره می شود.

آداب معاشرت، آدابی است که برای رعایت احوال دیگران و ابراز محبت به وجود آمده است. اگر سلام و احوالپرسی می کنیم ،به خاطر این است که علاقه خود را به سلامتی طرف مقابل نشان می دهیم. اگر با او دست می دهیم ،دوباره با او عهد اخوت می بندیم ،و ده ها مورد دیگر. هر چند که بعضی از این آداب و رسوم ،معنی اصلی خود را از دست داده است و اکثراً بدون فکر و اراده انجام می شود ،اما با این وجود هر کس که رفتار مهربانانه،درست و شایسته با دیگران داشته باشد ، به همان اندازه محبوب تر و مقبول تر خواهد بود. بنا بر این، رعایت احترام ،ادب و برخی آداب پسندیده در برخوردهای اجتماعی ،هم شأن و منزلت اجتماعی فرد را بالا می برد و هم جامعه را به سمت یک جامعه با نشاط و سالم و سوق می دهد.

اصول معاشرت،زندگی بهتر

معاشرت در لغت به معنی آمیختن ،با هم زیستن ،با هم گفتن و شنیدن و با هم دوستی و الفت داشتن است. آدم ها برای اینکه منظور شان را بهتر به هم برساند و راحت تر با هم زندگی کنند،آداب و رسومی را به وجود آوردند. بعضی از این آداب و رسوم برای نشان دادن دوستی و احترام و بعضی از آن ها برای به هم نزدیک شدن و یا درست زندگی کردن است.آدم ها به همنشینی و هم صحبتی نیاز دارند و هر کسی دوست دارد که در نظر دیگران خوب جلوه کند . دو صفت خوش گویی و خوش رویی از مهم ترین صفاتی است که به خصوص در برخورد های اول باعث نزدیک شدن دیگران به ما می شود.

گذشته ها

امروزه ما به نشانه دوستی ، آشتی یا آشنایی با هم دست می دهیم. در گذشته ،انسان های اولیه چون همیشه سلاحی برای دفاع از خودشان در دست داشتند و آن را پشت خود یا در لباس شان پنهان می کردند،وقتی به هم می رسیدند دستشان را جلو می آوردند که نشان بدهند سلاحی ندارند و برای دوستی آمده اند. این رسم از آنجا برای ما مانده است. یا در قرون وسطی که مرد ها کلاهخود به سر می گذاشتند، وقتی به دوست و آشنایی می رسیدند، کلاهخود را بر می داشتند تا به طرف مقابل نشان دهند که دوست هستند. امروزه بر داشتن کلاه به نشانه احترام و دوستی از آن دور مانده است.

معاشرت دو طرفه است

نمی توانیم از دیگران انتظار داشته باشیم که مثلاً با ما به احترام رفتار کنند،حریم ما را محفوظ نگه دارند،امانت های ما را بر گردانند،از ما بدگویی نکنند و در زندگی خصوصی ما دخالت نکنند،و در مقابل خودمان را ملزم به رعایت این رفتارها در برابر آنها ندانیم . بهترین راه فهم توقع دیگران از ما این است که ما خود را به جای آنها بگذاریم و تصور کنیم که اگر ما جای آنها بودیم چه توقعی از طرف مقابل خود داشتیم.

مهرورزی

مهرورزی

در دنیایی که آدم ها بیشتر به فکر تأ مین مادیات هستند و کمتر به روابط عاطفی و انسانی می پردازند،بسیاری از مردم دچار تنهایی و افسردگی شده و روابط انسانی ضعیف تر و سطحی تر گشته اند. روابط خانوادگی،گرمی گذشته را از دست داده و بزرگتر ها اجترام و جایگاه مناسب گذشته را ندارند. در چنین شرایطی مهرورزی و محبت به دیگران باعث شادابی و نشاط در جامعه و سلامت انسان ها می گردد.

پیامبر اکرم (ص)اوج خرد و خردورزی را پس از دینداری ،مهربانی و محبت و خیر خواهی نسبت به همه ی انسان ها معرفی کرده است. گاه می توانیم با کمی از خود گذشتگی و چشم پوشی از مسائل جزئی و کم اهمیت،همراه خوبی در خوشی ها یا مشکلات دیگران باشیم و به عنوان همراهی خوب از طرف دیگران برگزیده شویم. مردمانی این چنین ،هرگز در زندگی تنها نمی مانند.

مهارت های یک ارتباط خوب

آنچه مسلم است معاشرت با دیگران و به دست آوردن روابط خوب به آسانی به دست نمی آید. این مسئله در مورد انواع معاشرت ها ،اعم از معاشرت های خانوادگی و دوستانه و معاشرت های آیینی و شهر وندی،صدق می کند. برای به دست آوردن یک رابطه ی خوب باید تلاش کرد و یادگیری مهارت هایی که مفید هستند،می تواند یاری گرمان در رسیدن به هدف باشد. از جمله ی این مهارت ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • مشخص کردن هدف خود
 • ارزیابی میزان رضایت خود
 • ارزیابی انتظارات خود
 • تمرین تحمل کردن
 • ایجاد تعادل بین اعمال مثبت و منفی طرف مقابل
 • غلبه بر حسادت
 • خوش بین بودن در قضاوت نسبت به دیگران
 • اجتناب از سرزنش کردن و تفکر منفی

سلام،اولین واژه ادب

سلام ،چراغ سبز آشنایی است. وقتی دو نفر به هم می رسند،نگاه ها که به هم می افتد،چهره ها که رو در رو قرار می گیرد،نخستین علامت صداقت و مودت،«سلام دادن» است و در پی آن،دست دادن و«مصافحه».بنابر این سلام دادن ،از اصول تحکیم پیوندهای اجتماعی است.

رعایت حقوق دیگران

رعایت حقوق دیگران

کمتر روزی بر انسان می گذرد که در آن با حقوق دیگران سر و کار نداشته باشد. این دیگران ممکن است همسر،والدین،فرزندان،خویشان،همسایگان،همنوعان و…باشند،که هر گروه به نوعی در تکوین شخصیت انسان،تربیت،رفع مشکلات،سلامت و سعادت او نقش حیاتی داشته و دارند و هر یک حقی بر گردن انسان دارند که بایستی در حد توان خود آن را به جای آورد و حرمت و حدود تمام کسانی را که با آنان سر و کار دارد،مراعات نماید و هرگز به حریم دیگران تجاوز نکند.

کینه توزی،آفت اجتماعی

کینه توزی و لجاجت، ویژه ی روح های حقیر و همت های پایین است. بر عکس،آنان که نظر بلند و روح بزرگ دارند،پوزش ها را می پذیرند،از خطاهای دیگران چشم می پوشند و از حق شخصی خویش می گذرد. بلند نظری انسان، عامل محبت دل های دیگران است. برای خود انسان نیز نوعی لذت روحی داردو با عفو و گذشت و چشم پوشی و نادیده گرفتن لغزش های دیگران، می توان دانه های محبت در دل آنها کاشت و به سلامت جامعه کمک کرد.

تواضع،کشاندن مردم به محبت

افتادگی و تواضع و فروتنی، یکی از ویژگی های مردم داری است. کسانی که این خصلت را دارند ،می توانند مردم را دور شمع وجود خودشان جمع کنند،آن گونه که پیامبر خدابود و انجام می داد. تکبر،پشت انسان ها و زیر پایشان را خالی می کند و مردم،از پیرامون افراد مغرور و متکبر و خود خواه،پراکنده می شوند. بر عکس، تواضع مردم را به محبت و عنایت و حمایت می کشاند.

صله رحم،ارتباط قوی تر

خویشاوندان،همانند شاخ و برگ درختان ، ارتباط شان با هم طبیعی است و قطع رابطه و رفت و آمد میان اقوام،عارضه ای ثانوی، بیماری اجتماعی و «آفت خانوادگی» به حساب می آید.روشن است که قطع این رابطه،سردی و کدورت و جدایی دل ها را در پی دارد.سلام کردن و جویای حال شدن ،ارتباط بین قوم و خویش را بیشتر و قوی تر خواهد کرد.

عیادت بیمار، نمونه ی اخلاقی

از نمونه های بارز اخلاق معاشرت،رفتن به عیادت بیماران است.چه در شهری که هستیم،چه با سفر به شهری دیگر،چه بیمارانی که از خویشاوندان و فامیل اند،چه آنان که دوست و آشنایند،و چه حتی عیادت بیماران غریب و بی دوست و آشنا!

تندرستی از نعمت های ناشناخته الهی است.آنکه بیمار می شود،چشم به راه دیدار و سرکشی و احوال پرسی دوستان و بستگان است و از حضور آنان خرسند می شود.

مردم آزاری،مانع بزرگ

مردم آزاری،مانع بزرگ

صفت ناپسند مردم آزاری مانع بزرگی برای ایجاد ارتباط با دیگران است.فرقی نمی کند که سلب آسایش و آزار رسانی با حرف باشد یا عمل،مادی باشد یا روحی،برای فرد باشد یا جمع،شخصی باشد یا دولتی ،در خانه باشد یا در اجتماع. مردم آزاری به هر صورت اثرات منفی خودش را بر جا می گذارد.بعنوان مثال:آلودگی محیط زیست به هر شکل،ایجاد آلودگی صوتی،دیر وقت به مهمانی رفتن و ایجاد مزاحمت برای همسایگان و…..

خانواده ، اولین و بهترین آموزشگاه

خانواده اولین و بهترین مکان برای تربیت و آموزش ماست. اگر ما از همان کودکی نظم،صداقت،بردباری و نیکوکاری را از خانواده یاد بگیریم،می توانیم در بزرگسالی به عنوان انسان شایسته ای ،در جامعه ظاهر شویم. هم صفات خوب وهم صفات ناپسند، در خانه پایه ریزی می شود. وضع ظاهری و طرز لباس پوشیدن،سلام و احوالپرسی کردن،طرز صحبت کردن و غذا خوردن،رفتار با دوستان و همسایگان و…را در خانه و از خانواده می آموزیم.

کلید های شنیداری

 • بی اعتنایی به حرفهای گوینده ،نشانه ی بی ادبی است.
 • ادب حکم میکند که انسان در ظاهر،حالت پذیرش و قبول از خودش نشان دهد، هر چند در دل نپذیرفته باشد.
 • نسبت به سخنان گوینده،باید تحمل و صبوری نشان داد و به آن گوش داد تا کلامش به پایان برسد
 • بریدن حرف دیگران شیوه ای ناپسند و دلیل کم ظرفیتی و بی ادبی است.
 • شنونده نباید خود را داناتر از گوینده و استادش فرض کند و به گفته های او گوش ندهد،بی اعتنایی کند،و یا تصور کند هر چیز را می فهمد و نیازی به شنیدن و گوش دادن ندارد.
 • اگر کسانی با هم صحبت می کنند و مایل نیستند دیگری سخنان شان را بشنود،نباید به صورت فضولی گوش داد.

کلیدهای گفتاری

 • استفاده از واژه های زیبا
 • مختصر و مفید گفتن
 • اگر نمی دانیم ،نگوییم
 • صراحت بیان
 • با خوشرویی صحبت کردن
 • با صدای بلند صحبت نکردن

چند قاعده خوب

 • شوخ طبعی،نمک زندگی
 • هدیه،محبت را بیشتر می کند
 • اندازه نگه داریم
 • همیشه شاکی نباشیم
 • نیکی کردن را فراموش نکنیم
 •  ظاهر ما نشانگر شخصیت ماست
 • سپاسگزار باشیم
 • همیشه مودب باشیم
 • هیچ گاه دشنام ندهیم
 • کنترل خود را از دست ندهیم
 • همیشه وقت شناس باشیم
 • حرمت بزرگترها را نگه داریم
 • به اشتباهات دیگران نخندیم
 • فخر فروشی نکنیم
 • به فرزندان توجه کنیم
 • در معاشرت های خود خیلی دقیق باشیم
 • باعیب جویان معاشرت نکنیم
 • همه را مودبانه صدا بزنیم
 • طعنه نزنیم


چطور در اولین دیدار جذاب‌تر باشیم؟

نتیجه

مردم در همه جای دنیا،بنا بر فرهنگ، زبان ،محل زندگی و اعتقادات شان،آداب و قواعدی را قرار داده اند تا بتوانند با مسالمت و آرامش در کنار هم زندگی کنند. هر کس ،هر اندازه در رعایت این قواعد جدی تر و موفق تر باشد،به این آرامش کمک بیشتری کرده است. شاید بد نباشد در پایان هر روز،هر هفته یا هر ماه،یک جمع بندی از برخورد ها، ارتباط هاو رفتارهایمان نسبت به دیگران داشته باشیم.اشکالات و نقاط ضعف و قوت آن را ببینیم و منصفانه در باره ی آن قضاوت کنیم. در پایان با رفع اشکالات و تقویت نکات مثبت به شادی و آرامش خود و دیگران کمک نماییم.آداب معاشرت، قواعد زندگی مسالمت آمیز است و رعایت آنها،لازمه ی زندگی اجتماعی است.معاشرت و ارتباط سازنده با دیگران یکی از مهمترین و اصلی ترین نیازهای روحی و روانی انسانها است،که در تکوین شخصیت اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی، تاثیری انکار ناپذیر دارد.

منابع :

 • خانواده و تربیت                    مقالات اخلاق معاشرت
 • خلاق معاشرت                     جواد محدث
 • اخلاق موفقیت در زندگی      داریوش عرفانی فر
 • مهارتهای زندگی                   شهرام محمدخانی
 • چگونه معاشرت کنیم            محمدتقی صالحی
 • آیین معاشرت                      علی محمد حیدری نراقی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud