تمرینی برای پرورش افکار مدیریت شرایط دشوار

موفقیت در فروش
تمرین پنج تایی به شما کمک می کند افکاری برای مدیریت شرایط دشوار پرورش دهید. نحوه ی عملکرد:

مسئله ی دشوار را مشخص کنید.

به عنوان مثال شما می خواهید درباره ی موضوع دشواری با همسرتان صحبت کنید.

نتیجه ی مثبت را مشخص کنید.

دوست دارید نتیجه ی صحبت تان چه باشد؟

احساسی را مشخص کنید که به شما کمک می کند تا این مسئله را مدیریت کنید.

به عنوان مثال ممکن است بخواهید آرام و مطمئن باشید.

فکر مفیدی را مشخص کنید که به شما کمک کند آن احساس را به دست آورید.

برای مثال می توانید فکر کنید من حق دارم این موضوع را مطرح کنم. من می توانم آرام بمانم و درباره ی این موضوع صحبت کنم.

نتیجه ی موفقیت آمیز را تصور کنید.

در ذهنتان تصاویری از نتایج موفقیت آمیز بودن برخورد را بسازید. تصور کنید که مسائل را مطرح و خواسته هایتان را بیان می کنید اما در عین حال به خواسته های همسرتان گوش می دهید و انعطاف پذیر هستید از خود و همسرتان انتظارات مثبتی داشته باشید و بدانید می توانید به تفاهم برسید.

کنار آمدن با یک تجربه ی ناخوشایند:

الکس زندگی نسبتا خوبی داشت ولی در ۲۴ سالگی یک سارق خیابانی به او حمله کرد. این تجربه او را شوکه کرد و احساس آرامش و امنیت او را به هم زد. الکس در هر خیابانی تصور می کرد که سارقی در انتظارش است با انجام تمرینات متوجه شد که این دیدگاه واقعی نیست و اکثر مردم خشن یا مجرم نیستند. او پذیرفت که یک حادثه ی سرقت به این معنی نیست که همه ی مردم بد هستند او افکاری از این قبیل را پروراند: من یک تجربه ی ناخوشایند داشتم ولی این به آن معنا نیست که این اتفاق دوباره تکرار خواهد شد. من ۲۴ سال زندگی کرده ام و این اولین باری است که چنین تجربه ی ناخوشایندی داشته ام، اکثر مردم پیرو قانون هستند. به تدریج دیدگاه و احساس امنیتش به او بازگشت.

تغییر نیازمند تمرین و تکرار است تا عادت های جدید فکر کردن موثر شکل گیرند. ممکن است سال ها در یک چهارچوب منفی اندیشیده باشید. جایگزین و حک کردن افکار جدید نیازمند زمان و تلاش فراوان است ولی هر لحظه ی آن ارزش دارد. به گفته ی شکسپیر هیچ چیز خوب یا بدی وجود ندارد بلکه مردم آنها را خوب یا بد می سازند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.