نویسنده: مدیر

ایالت سلانگور در یک نگاه

معابد مقدس، مساجد بزرگ مسلمانان، روستای مردمان اورنگ اصلی و بسیاری دیگر از جاذبه‌های سلانگور، این ایالت را به یکی از پرطرفدارترین مقاصد گردشگری تبدیل کرده است.