نویسنده: مدیر

چرا هر ماده‌ای در جهان هستی دارای پادماده‌ متناظر با خود است؟

  پادماده، همچون ماده است؛ اما چه چیزی باعث می‌شود که برخی چیزها ماده و برخی پادماده باشند؟ برای هر ماده شناخته شده در جهان یک پادماده وجود دارد. پادماده بسیاری از ویژگی‌های یک...