پ پ

نویسنده: مدیر

نابودی دنیا

افسانه ی ۲۰۱۲

خیلی از افراد دنیا باور دارند که دنیا در ۲۱ دسامبر سال ۲۰۱۲ به پایان می رسد و نظریه های زیادی هم درمورد چگونگی نابودی دنیا بیان شده است

تلسکوپ

آغاز ساخت بزرگ ترین تلسکوپ جهان در سال ۲۰۱۲

ساحت بزرگ ترین تلسکوپ جهان یا E-ELT در سال ۲۰۱۲ توسط رصدخانه ی جنوبی اروپا (ESO) آغاز می شود. هیئت رئیسه ی ESO بودجه ی اولیه سال ۲۰۱۲ برای ساخت این تلسکوپ رو تایید...