نویسنده: boshra

کشف ویمانا در افغانستان

ویمانا ، ماشین_پرنده_اساطیری_زرتشت گزارشی که توسط سرویس سیار اطلاعات نظامی خارج از کشور روسیه (SVR) برای نخست وزیر پوتین

آیا فرعون داستان موسی غرق شده است؟

داستان دروغین از این قرار است: وقتی میتران در سال ١٩٨١ میلادی رییس جمهور فرانسه شد از مصر خواست که مومیایی یکی از فراعنه را به فرانسه ببرند،

ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧﺎﻟﺪﯼ ﺷﺎﯾﺪ ‘ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽﺯﯾﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ‘

ﺷﺎﯾﺪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧﺎﻟﺪﯼ ‏( ﻫﻮﻣﻮﻧﺎﻟﺪﯼ ‏) ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ‏( ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯﯼ ‏) ﻣﯽﺯﯾﺴﺘﻪ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺜﻞ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯﯼ، ﻣﺮﺩﮔﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻏﺎﺭ ﺩﻓﻦ ﻣﯽﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .

سبزی پاک کردن

عبارت مثلی بالا در مورد افراد متملق و چاپلوس به کار میرود بخصوص چاپلوسانی که جز چرب زبانی و تقرب از طریق سالوسی و ریاکاری هنر دیگری ندارند.

مرکز جهان در شهر Tulsa در ایالت اوکلاهامای آمریکا

مرکز جهان

مرکز جهان نقطه ای در شهر Tulsa در ایالت اوکلاهامای آمریکا است . این نقطه یک دایره بتونی کوچک است و با یک