پ پ

نویسنده: boshra t69

چرا هواپیماها در آسمان توقف نمی‌کنند تا زمین زیر پایشان بچرخد؟

 این سوال برای سال‌ها ذهن مرا درگیر خود کرده بود. وقتی هواپیما در هوا قرار دارد، چرا باید اقدام به حرکت کند، در حالی که می‌تواند در فاصله‌ای امن در بالای زمین به شکل ثابت قرار بگیرد

ژن مؤثر بر میزان هوش افراد

کشف ناگهانی ژن‌های جدید

بازها که از اجزای اصلی کد ژنتیکی به شمار می‌آیند، به رشته‌ی در حال رشدِ دی‌ان‌ای افزوده می‌شوند. این فرآیند گاهی اوقات با شکست همراه است